Zasady bezpieczeństwa Ge Ahfk24aah1

Zasada bezpieczeństwa Ge Ahfk24aah1 jest ważnym aspektem, który musi być wzięty pod uwagę przy pracy z technologią. Jest to zestaw zasad, które mają zapewnić, że wszystkie systemy będą bezpieczne i zgodne z przepisami. Zasady te obejmują wszystkie aspekty bezpieczeństwa, w tym ochronę danych, ochronę systemów, ochronę sieci i ochronę dostępu. Te zasady mogą określać, jakie działania należy podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo w wirtualnym środowisku, w tym w jaki sposób zarządzać dostępem do systemu i jak chronić informacje. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie zasady są przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa Ge Ahfk24aah1

Nasz węch jest nieoceniony: broni nas przed licznymi zagrożeniami, o ile nie zignorujemy bodźców. Na przykład zdarza się, że używając urządzenia elektrycznego, poczujemy nieprzyjemny zapach spalenizny. Co wtedy? Czy można używać go dalej, czy lepiej odłączyć od prądu?

Już wiesz

 • jak udzielać pierwszej pomocy;

 • że gniazdko elektryczne jest źródłem prądu.

Nauczysz się

 • jak korzystać z instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych;

 • jak bezpiecznie korzystać w urządzeń elektrycznych.

i9gWA4WeSr_d5e153

Coraz więcej urządzeń wokół nas zasilanych jest prądem elektrycznym. O tym, jak ważne są dla nas tego typu urządzenia, najczęściej przekonujemy się, gdy na przykład nie możemy wjechać windą podczas braku zasilania lub gdy rozładuje się nam bateria w telefonie. Urządzenia elektryczne wymagają jednak szczególnej uwagi – zwłaszcza te, które trzeba podłączyć do gniazdka elektrycznego. W sieci elektrycznej płynie prąd o napięciu 230 woltów. To wystarczająco dużo, by porażenie mogło zaszkodzić naszemu zdrowiu, a nawet życiu.

Zawsze, korzystając z urządzeń elektrycznych, zarówno w domu, jak i poza nim, należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania. Większość z tych zasad spisanych jest w instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych.

 • Przed skorzystaniem z urządzenia elektrycznego przeczytaj instrukcję i zapoznaj się z zasadami jego bezpiecznego użytkowania.

 • Z urządzenia elektrycznego korzystaj tylko wtedy, gdy jest w pełni sprawne i prawidłowo (zgodnie z instrukcją) podłączone do instalacji elektrycznej.

 • Gdy urządzenie jest niesprawne, zaprzestań jego użytkowania i oddaj je do naprawy do serwisu lub do uprawnionej do tego osoby. Nie przeprowadzaj samodzielnych napraw, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

 • Jeśli po włączeniu urządzenia czujesz zapach spalenizny, oznacza to, że jest ono uszkodzone. Natychmiast je wyłącz.

 • Jeśli zauważysz, że kabel jest uszkodzony, np. z gumowej osnowy wystaje metalowy przewód, nie podłączaj urządzenia do prądu.

 • Urządzenia elektrycznego nie wolno wkładać do wody ani dotykać go mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem.

 • Zanim wyjmiesz wtyczkę z gniazdka, wyłącz urządzenie. W przeciwnym wypadku możesz je uszkodzić oraz ryzykujesz porażenie.

RMCnrWVmNadhJ1

Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje o tym, jak należy podłączyć urządzenie, by działało prawidłowo, i jak należy z niego korzystać

R7b1irzFZmElM1
W pierwszej scenie demonstrator myje ręce i potem od razu bierze do ręki suszarkę – na końcu pojawia się przekreślenie: duży, czerwony znak „X”. W kolejnej scenie widać człowieka wkładającego jakiś przedmiot do gniazdka – na końcu również pojawia się znak przekreślenia. Następnie widać człowieka, który kładzie drobny przedmiot na grzejniku elektrycznym, po czym ten wpada do środka – na końcu widzimy przekreślenie. W kolejnej scenie ukazuje się przetarty kabel, który demonstrator bierze do ręki i podłącza do gniazdka – na końcu pojawia się znak przekreślenia. Następnie widać poluzowaną wtyczkę, do której ktoś zbliża wtyczkę – na końcu pojawia się przekreślenie. W ostatniej scenie demonstrator próbuje wyciągnąć wtyczkę, ciągnąc za przewód – na końcu pojawia się również znak przekreślenia.

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: Tomorrow Sp.

W pierwszej scenie demonstrator myje ręce i potem od razu bierze do ręki suszarkę – na końcu pojawia się przekreślenie: duży, czerwony znak „X”.

i9gWA4WeSr_d5e211

Poza domem również znajduje się wiele urządzeń elektrycznych, np. przewody i słupy wysokiego napięcia, skrzynki energetyczne. Istnieją także zasady bezpiecznego użytkowania tych urządzeń, które powinniśmy znać, mimo że nie korzystamy z nich bezpośrednio. Pomiędzy urządzeniem elektrycznym a osobą, która znajduje się wystarczająco blisko takiego urządzenia, może pojawić się silne wyładowanie, tzw. łuk elektryczny. Dlatego warto zapamiętać kilka zasad.

 • Nigdy nie wchodź na słupy elektryczne i nie zbliżaj się do leżących na ziemi zerwanych przewodów elektrycznych. Jeśli zobaczysz, że ktoś próbuje wdrapać się na słup, natychmiast poinformuj o tym osobę dorosłą.

 • Nigdy nie wchodź do stacji transformatorowej.

 • Nigdy nie lekceważ tabliczek ostrzegających przed urządzeniami elektrycznymi. Nie dotykaj słupów i przewodów zasilających pociągi i tramwaje. pl/portal/f/res-minimized/ReGdCiAS37iXC/5/xjefah4saWQ1lr3nucW5CKMKMLXonxmS. png">ReGdCiAS37iXC1

  Źródło: Tomorrow Sp.

  RtUd7EKnZKmdl1

  Źródło: Tomorrow Sp. pl/portal/f/res-minimized/RqdJHm0P3DO9T/5/2jQgfCDQabZt1gsTiloqjCpg3yLWd4rj. png">RqdJHm0P3DO9T1

  Źródło: Tomorrow Sp. pl/portal/f/res-minimized/RP5JBmiRfgBa7/5/10F21xjOZG9IMkAi26rVca5Dd3wrL182. png">RP5JBmiRfgBa71

  Źródło: Tomorrow Sp.

  Jeśli dochodzi do porażenia elektrycznego, nie należy dotykać osoby, która mu uległa. Jeżeli istnieje taka możliwość, trzeba natychmiast wyciągnąć z gniazdka wtyczkę urządzenia, które razi prądem elektrycznym, lub drewnianym, długim przedmiotem odciągnąć porażoną osobę od źródła prądu. Należy natychmiast wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112 i dokładnie opisując całą sytuację dyżurnemu pogotowia.

  Ciekawostka

  Dlaczego nie wolno dotykać przewodów wysokiego napięcia, skoro często siedzą na nich ptaki? Dlatego, że nie dochodzi do uziemienia i prąd nie przepływa przez ich ciała. Gdyby jednak ptak siedzący na jednym przewodzie dotknął drugiego, prąd by go poraził.

  Polecenie 1

  Wskaż w pobliżu twojej szkoły urządzenia elektryczne, na które należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność.

  i9gWA4WeSr_d5e246
  • Korzystając z domowych urządzeń elektrycznych, należy pamiętać o tym, by używać ich zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.

  • Nie należy dotykać urządzeń elektrycznych znajdujących się poza domem.

  • W wypadku porażenia prądem należy wezwać pomoc i zawiadomić osobę dorosłą.

  Praca domowa

  Polecenie 2. 1

  Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi telewizora i znajdź część dotyczącą bezpiecznego użytkowania tego urządzenia. Wynotuj wszystkie wskazówki bezpiecznego użytkowania, które zostały tam przedstawione. Czy zawsze ich przestrzegasz?

  Zobacz także

  Ekologiczny prądEkologiczny prąd

  i9gWA4WeSr_d5e307

  Ćwiczenie 1

  RL5E3A8KW7o401
  zadanie interaktywne

  Które informacje są prawdziwe, a które fałszywe?

  PrawdaFałszUrządzeń elektrycznych nie należy używać w wannie lub pod prysznicem.□ Urządzenia elektryczne można włączać do prądu, gdy przewody zasilające są przetarte.Wtyczkę z gniazdka można wyszarpywać za przewód.Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez otwory znajdujące się w obudowie urządzenia elektrycznego.Nie należy wchodzić do stacji transformatorowych.

  Źródło: Dariusz Kajewski <Dariusz. kajewski@up. wroc. pl>, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 2

  RWHvsbUYB7uvR

  Wskaż poprawną odpowiedź.
  Gdy widzisz, że gumowa osłona kabla komputera jest przetarta i widać druty w środku,

  • nie dotykasz uszkodzonego miejsca, wzywasz osobę dorosłą.
  • nie włączasz urządzenia.ostrożnie odłączasz kabel od gniazdka.musisz zakleić uszkodzone miejsce, upewniając się, że urządzenie jest odłączone od prądu.naprawiasz uszkodzony kabel taśmą.możesz włączyć urządzenie, upewniając się, że nie dotykasz kabla.możesz włączyć urządzenie po upewnieniu się, że kabel jest suchy.możesz włączyć urządzenie po upewnieniu się, że nie czuć zapachu spalenizny.

  Popularność wykonywania pracy na odległość, czyli tzw. pracy zdalnej, spowodowana jest dwoma głównymi czynnikami: koniecznością realizacji obowiązków pracowniczych poza siedzibą firmy ze względu na ograniczenia epidemiczne oraz upowszechnieniem się urządzeń teleinformatycznych i łatwością ich aplikacji w warunkach domowych. Dotychczas prawo jedynie w skromnym zakresie regulowało zasady pracy zdalnej, wkrótce jednak się to zmieni, parlament zajmuje się bowiem nowelizacją Kodeksu pracy dotyczącą tych kwestii. W artykule wyjaśniamy jakie zasady BHP przy pracy zdalnej będą obowiązywać.

  BHP przy pracy zdalnej – podstawa prawna oraz przepisy podlegające zmianom

  Wprowadzenie pracy zdalnej do krajowego porządku prawnego przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej nowelizacją. Obecnie nad tą propozycją rządową pracuje sejm. Zasadnicza konstrukcja przepisów nie powinna odbiegać od stanu prawnego opisanego w tym artykule.

  Aktem normatywnym podlegającym zmianom w kontekście omawianej tematyki jest oczywiście Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, dalej określana jako kp. 

  Zakres stosowania przepisów BHP w przypadku pracy zdalnej

  W nowelizacji wspomnianego wyżej kodeksu pracy zdalnej został poświęcony odrębny Rozdział II c stanowiący część składową Działu 2. W ramach wskazanego rozdziału uregulowano także kwestie zakresu stosowania przepisów BHP do pracowników zatrudnionych przy pracy zdalnej.

  W myśl postanowień art. 67(31) kp pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w Dziale X kp, z wyłączeniem obowiązków określonych w:

  • art. 208 § 1 kp (obowiązek współpracy pracodawców, gdy w tym samym miejscu pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różne podmioty);
  • art. 209(1) kp (obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników); 
  • art. 212 pkt 1 i 4 kp (obowiązki osoby kierującej pracownikami w zakresie organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP oraz dbania o stanowisko pracy i jego otoczenie);
  • art. 213 kp (wymagania BHP dotyczące budowy lub przebudowy obiektu, w którym znajdują się pomieszczenia pracy);
  • art. 214 kp (obowiązek zapewnienia odpowiednich pomieszczeń pracy oraz utrzymywania obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy oraz terenów i urządzeń z nimi związanych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy); 
  • art. 232 kp (zapewnienie niezbędnych ze względów profilaktycznych posiłków i napojów);
  • art. 233 kp (obowiązek zapewnienia odpowiednich urządzeń higienicznosanitarnych i środków higieny osobistej).

  W przypadku uzgodnienia między stronami umowy o pracę dotyczącego wykonywania pracy zdalnej przez pracownika przy zawieraniu umowy o pracę szkolenie wstępne w dziedzinie BHP osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej odbycie szkolenia.

  Czynności niedozwolone przy pracy zdalnej

  W zapisach nowelizacji znalazły się także przepisy określające, jakich prac nie wolno powierzać osobom wykonującym pracę zdalną. Zgodnie z art. 67(31) § 4 kp praca zdalna nie obejmuje następujących prac:

  • szczególnie niebezpiecznych;
  • w których wyniku następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
  • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych;
  • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
  • powodujących intensywne brudzenie.

  Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną

  Pracodawca powierzający danej osobie pracę zdalną będzie zobowiązany do dokonania oceny ryzyka zawodowego pod kątem specyfiki pracy wykonywanej w tej formie.

  Przy ocenie ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną uwzględnia się w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy (art. 67(31) § 5 kp).

  Uwzględniając wyniki oceny ryzyka zawodowego, pracodawca opracowuje informację zawierającą:

  • zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
  • zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
  • czynności do wykonania po zakończeniu świadczenia pracy zdalnej;
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

  Pracodawca może ponadto sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej.

  Warunki dopuszczenia pracownika do pracy zdalnej

  Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik ma obowiązek potwierdzenia w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej, że zapoznał się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez niego oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy (art. 67(13) § 7 kp).

  Przepisy nowelizacji zakładają, że pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej przy uwzględnieniu wymagań ergonomii.

  Postępowanie w razie wypadku przy pracy zdalnej

  Nowelizacja przewiduje, że w razie wypadku przy pracy zdalnej należy zastosować określone przepisy Kodeksu pracy dotyczące działań podejmowanych przez pracodawcę w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy – chodzi tutaj w pierwszej kolejności o postępowanie opisane w art. 234 kp. 

  Art. 234 kp stanowi m. in., że pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany:

  • prowadzić rejestr wypadków przy pracy;

  • przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat. 

  Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

  Jak wynika z art. 67(31) § 10 kp, oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej, w terminie uzgodnionym przez pracownika albo jego domownika – w przypadku, gdy pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uzgodnić tego terminu – i członków zespołu powypadkowego. 

  Zespół powypadkowy może odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.

  W odniesieniu do wypadku przy pracy zdalnej odpowiednie zastosowanie będą miały ponadto przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

  Zasady BHP przy pracy zdalnej – zmiany w Kodeksie pracy. Podsumowanie

  Wykonywanie pracy w formie zdalnej doczeka się w końcu stałej regulacji prawnej w Kodeksie pracy, parlament pracuje bowiem nad rządowym projektem nowelizacji dotyczącej kwestii organizowania zatrudnienia na odległość. W przeciwieństwie do epizodycznych zapisów w ustawie antykryzysowej nowe przepisy zawierają szczegółowe rozwiązania w zakresie praw i obowiązków stron. Specyfika pracy zdalnej wpływa na sposób zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – ogólnie mówiąc, pracodawca będzie zobowiązany stosować do pracownika przepisy Działu X Kodeksu pracy, z pewnymi wyłączeniami. Ponadto pracodawca nie będzie mógł powierzyć pracownikowi zatrudnionemu w ramach pracy zdalnej czynności określonego rodzaju, np. prac szczególnie niebezpiecznych czy związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych. Pracodawca będzie także musiał dokonać oceny ryzyka zawodowego występującego przy omawianej pracy i na jej podstawie opracować informację odnoszącą się do właściwego sposobu organizacji tej pracy. 

  Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

  Autor: Dariusz Kalwasiński

  Spis treści
  7. 1. Informacje ogólne
  7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
  7. Pomieszczenia pracy
  7. Instalacje i urządzenia elektryczne
  7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
  7. 4. Organizacja stanowiska pracy
  7. 5. Instrukcja BHP
  7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
  7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
  7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
  7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
  7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  7. Niepełnosprawność układu ruchu
  7. Niepełnosprawność wzroku
  7. Niepełnosprawność słuchu
  7. Niepełnosprawność psychiczna
  7. Niepełnosprawność intelektualna
  7. Inne rodzaje niepełnosprawności
  7. Bibliografia

  7. Informacje ogólne

  Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

  • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
  • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
  • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
  • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
  • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
  • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
  • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
  • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
  • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
  • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

  Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
  Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zasady bezpieczeństwa Ge Ahfk24aah1

Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa Ge Ahfk24aah1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa Ge Ahfk24aah1