Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Black And Decker Bhfe520j Qw

Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Black And Decker Bhfe520j Qw to proces, który pozwala użytkownikom na zrozumienie produktu i jego funkcji. Tłumaczenie zapewnia również, że produkt będzie używany w sposób bezpieczny i zgodny z jego przeznaczeniem. Tłumaczenie instrukcji obsługi będzie zawierać wyjaśnienie specyfikacji produktu, jego działania i wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania. Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Black And Decker Bhfe520j Qw jest szczególnie ważne dla osób, które używają produktu po raz pierwszy lub docelowo go sprzedają.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Black And Decker Bhfe520j Qw

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Przeznaczenie

Wyrzynarka BLACK+DECKER BDjig520 jest przeznaczona

do piłowania drewna, tworzyw sztucznych i blachy metalowej.

To narzędzie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego

oraz prywatnego, innego niż profesjonalny.

Zasady bezpiecznej pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy

@

elektronarzędziami

Ostrzeżenie! Należy zapoznać się ze wszystkimi

zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i

obsługi oraz rysunkami i danymi umieszczonymi

w dołączonej do elektronarzędzia instrukcji

obsługi. Niestosowanie się do wszystkich

poniższych instrukcji może stać się przyczyną

porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub

poważnego zranienia.

Zachować wszystkie instrukcje i informacje dotyczące

bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich w

przyszłości. Pojęcie „elektronarzędzie" używane w

niniejszej instrukcji, oznacza narzędzie zasilane z sieci

elektrycznej (przewodem zasilającym) lub akumulatorami

(bezprzewodowe).

1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a. Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.

Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek,

stwarzają ryzyko wypadku.

b. Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach

zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy,

gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć

iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.

c. W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać na

przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób

postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować

utratę kontroli nad urządzeniem.

2. Ochrona przeciwporażeniowa

a. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki

elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.

Nie używać żadnych łączników lub rozdzielaczy

elektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami.

Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda

zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Należy unikać bezpośredniej styczności z

uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami,

takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli

Twoje ciało jest uziemione. Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu

lub zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do

wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia

prądem elektrycznym.

d. Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający. Nie wolno

ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z gniazda,

poprzez ciągnięcie za kabel zasilający narzędzia.

Chronić kabel zasilający przed kontaktem z

(tłumaczenie z oryginalnej instrukcji)

gorącymi elementami, olejami, ostrymi

krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzenie

lub zaplątanie kabla zasilającego zwiększa ryzyko

porażenia prądem elektrycznym.

e. W czasie pracy elektronarzędziem poza

pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać

przystosowanych do tego przedłużaczy.

Korzystanie z przedłużaczy przystosowanych do

użycia na zewnątrz budynków zmniejsza ryzyko

porażenia prądem.

f. Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia w

wilgotnym otoczeniu, należy używać źródła

zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem

różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników

różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia

3. Środki ochrony osobistej

a. W czasie pracy elektronarzędziem zachować

czujność, patrzeć uważnie i kierować się

zdrowym rozsądkiem.

Nie używać elektronarzędzia w stanie zmęczenia,

pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy

elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych

obrażeń ciała. Używać środków ochrony osobistej. Zawsze

zakładać okulary ochronne. Używanie, w miarę

potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jak maska

przeciwpyłowa, buty ochronne z antypoślizgową

podeszwą, kask czy ochronniki słuchu, zmniejsza

ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu. Unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed

przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem

akumulatorów oraz przed podniesieniem i

przenoszeniem narzędzia, upewnić się, że

wyłącznik znajduje się w pozycji „wyłączone".

Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia

lub podłączenie włączonego narzędzia do zasilania

łatwo staje się przyczyną wypadków. Przed włączeniem elektronarzędzia, usunąć

wszystkie klucze i narzędzia do regulacji. Klucz

pozostawiony zamocowany do obrotowej części

elektronarzędzia może spowodować obrażenia. Nie wychylać się nadmiernie. Przez cały czas

zachowywać solidne oparcie nóg i równowagę.

Dzięki temu ma się lepszą kontrolę nad

elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. Założyć odpowiedni strój. Nie nosić luźnych ubrań

ani biżuterii. Trzymać włosy i ubranie z dala od

ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub

długie włosy mogą zostać pochwycone przez

ruchome części.

Polski

77

1 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji DWST QW DWST GB DWST XE

2 Rys. 1A Rys. 1B Rys. 1C 2

3 Rys. 2A Rys. 2B 3

4 Rys. 3 Rys. 4 4

5 Rys. 5 Rys. 6 5

6 RYSUNKI RYS. 1A WIDOK PŁYTY CZOŁOWEJ 1. Głośniki przednie (2x) 2. Uchwyt transportowy 3. Panel obsługi 4. Zatrzaski górnej kieszeni (4x) 5. Pokrywa górnej kieszeni 6. Zatrzaski samoryglujące przy sztaplowaniu (2x) RYS. 1B WIDOK PŁYTY CZOŁOWEJ By dostać się do górnej kieszeni, ściśnij cztery zatrzaski poniżej żółtej pokrywy kieszeni (poz. 4) i otwórz ją. RYS. 1C WIDOK PŁYTY CZOŁOWEJ By zamknąć kieszeń, naciśnij do dołu wszystkie cztery narożniki żółtej pokrywy. WSKAZÓWKA: Prawidłowo zamknięta pokrywa chroni przed kurzem, brudem i słabym deszczem. 2A WIDOK PŁYTY TYLNEJ 7. Głośniki tylne (2x) 8. Gniazdo zasilania (24 VDC) 9. Zatrzaski pokrywy kieszeni akumulatora (2x) 10. Zaczep do mocowania na wózku 11. Pokrywa kieszeni akumulatora 12. Prowadnice do montażu na wózku RYS. 2B WIDOK PŁYTY TYLNEJ By dostać się do kieszeni akumulatora, ściśnij dwa zatrzaski żółtej pokrywy (poz. 9) i otwórz ją. By zamknąć pokrywę, naciśnij ją do dołu. 3 GÓRNA KIESZEŃ 13. Zasilacz sieciowy 14. Gniazdo AUX (3, 5 mm) 15. Złącze ładowania USB 16. Pokrywa górnej kieszeni RYS. 4 KIESZEŃ AKUMULATORA 17. Akumulator (nie należy do zakresu dostawy) 18. Kieszeń akumulatora 19. Pokrywa kieszeni akumulatora RYS. 5 PANEL OBSŁUGI 20. Wyświetlacz LCD Źródło audio Odbiór sygnału radiowego Odbiór w trybie Bluetooth Ładunek akumulatora 21. Przyciski pamięci stacji 22. Pokrętło nastawcze 23. Przyciski wyboru Wyłącznik () Wybór źródła () Cofnij () Bluetooth () RYS. 6 WYŚWIETLACZ DAB+ 24. Nazwa stacji 25. Informacje od stacji nadawczej Urządzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, a także osób niedoświadczonych, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem, zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i zaznajomione z potencjalnymi niebezpieczeństwami. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się urządzeniem i nie wykonywały żadnych prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez należytej opieki. NAJWAŻNIEJSZE CECHY Stereofoniczny radioodbiornik FM ze strojeniem ręcznym/automatycznym i pamięcią stacji radiowych Łączność bezprzewodowa Bluetooth Gniazdo pomocnicze AUX do przyłączania zewnętrznych urządzeń audio Złącze ładowania USB (5 V/1 A) Duży podświetlany wyświetlacz LCD Podświetlane przyciski dotykowe Cztery głośniki wysokotonowe i dwa głośniki basowe zapewniające wysoką jakość dźwięku Regulacja głośności i barwy dźwięku Wytrzymała konstrukcja Możliwość mocowania na wózku w systemie DEWALT DWST08210 ToughSystem L-Cart Możliwość ustawienia na dowolnym urządzeniu systemu ToughSystem Wodo- i pyłoszczelny - sprawdzony według IP 54 Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ z wyświetlaniem informacji stacji nadawczych Kompresja dynamiki dźwięku, która umożliwia względne pogłośnienie cichszych dźwięków i względne ściszenie głośniejszych dźwięków Ulubione - pamięć zaprogramowanych stacji 6

7 DANE TECHNICZNE Zasilacz sieciowy model: Y48DE Napięcie wejściowe VAC, 50/60 Hz (klasa II) Napięcie wyjściowe 24 VDC Natężenie prądu wyjściowego 2 A Masa 0, 3 kg Urządzenie Napięcie zasilania 24 VDC Złącze ładowania USB (5 V/1 A) Stopień ochrony IP 54* Masa 6, 9 kg bez akumulatora Maks. obciążalność przy 60 kg sztaplowaniu (brutto) Pobór mocy w trybie czuwania przy zasilaniu z sieci < 0, 5 W Czas, po jakim urządzenie automatycznie przechodzi do < 20 min trybu czuwania przy zasilaniu z sieci Ładowarka do akumulatorów Napięcie akumulatora 10, 8 VDC/14, 4 VDC/18 VDC Rodzaj akumulatora litowo-jonowy XR (wsuwany) Przybliżony czas ładowania min Prąd ładowania 1, 0 A Parametry audio Źródło audio DAB+/FM, gniazdo pomocnicze AUX (3, 5 mm), Bluetooth Poziom ciśnienia akustycznego 100 db w odległości 1 m Poziom mocy akustycznej 40 W (klasa D) Czas pracy 8 godzin (szacunkowy) przy całkowicie naładowanym akumulatorze litowo-jonowym XR 18 V/2 Ah *Zabezpieczony przed pyłem, brudem i słabym deszczem. Definicje związane z bezpieczeństwem pracy Poniżej zdefi niowano ważność poszczególnych ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji i zwracanie uwagi na te symbole. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje o bezpośrednim niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia grozi doznaniem śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała. OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała. UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała. WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu, które wprawdzie nie grozi doznaniem urazu, ale przy zignorowaniu może skutkować szkodami rzeczowymi. OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na doznanie urazu, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. WSKAZÓWKA: ETYKIETY OSTRZE- GAWCZE i PIKTOGRAMY umieszczono na spodzie radioodbiornika. DWST QW/DWST GB/ DWST XE ToughSystem Music + Charger Urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE ToughSystem Music + Charger stanowi kombinację radioodbiornika cyfrowego DAB+ i FM, odtwarzacza audio Bluetooth i AUX oraz ładowarki DEWALT. Przy użyciu DWST QW/DWST GB/DWST XE można ładować większość akumulatorów litowo-jonowych XR DEWALT, przy czym akumulatory nie należą tu do zakresu dostawy. Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy 1. Przeczytaj te instrukcje. 2. Przechowuj te instrukcje. 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. 4. Przestrzegaj wszystkich wskazówek. 5. NIE używaj urządzenia w pobliżu wody. 7

8 6. Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj wskazówkami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. 7. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wody ani nie stawiaj na nim przedmiotów wypełnionych wodą, jak np. butelki. 8. Czyść obudowę tylko suchą lub zwilżoną szmatą. 9. By chronić urządzenie przed wodą lub pyłem, zawsze zamykaj pokrywę górnej kieszeni, pokrywę kieszeni akumulatora i gumową osłonę gniazda zasilania DC. 10. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją producenta. 11. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartych płomieni, jak palące się świece, ani w pobliżu źródeł ciepła, jak kaloryfery, grzejniki drabinkowe, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (włącznie ze wzmacniaczami). 12. Chroń przewód zasilający, a zwłaszcza przy wtyczkach, by nikt nie mógł na niego nastąpić ani go nie zagiąć. 13. Stosuj tylko akcesoria/przystawki zalecane przez producenta. 14. Urządzenie stosuj tylko ze sprzedanym razem z nim lub określonym przez producenta wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub stołem. Gdy jest to wózek, UWAŻAJ przy przemieszczaniu go, by się nie przewrócił, gdyż grozi to doznaniem urazu. 15. Zasilacz sieciowy może być wykorzystywany tylko jako źródło prądu dla urządzenia i do ładowania akumulatorów. By całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, wyjmij zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. 16. Gdy grożą wyładowania atmosferyczne lub przy dłuższym nieużywani urządzenia, odłącz je od sieci. 17. Zasilacz sieciowy musi być łatwo dostępny, ale nie może stać na przeszkodzie. 18. Wszelkie prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifi kowany personel. Serwis jest konieczny w razie jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, wylania cieczy lub opadu deszczu bezpośrednio na przyłącza, nadmiernej wilgoci, nieprawidłowego funkcjonowania lub upadku na podłogę i zamilknięcia. 19. Zabrania się używania tego wyrobu przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. 20. Pilnuj dzieci, by NIE bawiły się tym urządzeniem. 21. Stosuj tylko akumulatory DEWALT przeznaczone do tego urządzenia (patrz Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów w dalszej części instrukcji). Używane innych akumulatorów, niż dopuszczone przez fi rmę DEWALT, grozi doznaniem urazu i pożarem. Symbol błyskawicy w trójkącie zwraca uwagę użytkownika, że wewnętrzne części urządzenia grożą porażeniem prądem elektrycznym. Wykrzyknik w trójkącie zwraca uwagę użytkownika, że podręcznik dostarczony z urządzeniem zawiera ważne wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji. Symbol podwójnej izolacji (kwadrat w kwadracie) oznacza, że jest to urządzenie elektryczne klasy II i zwraca uwagę wykwalifi kowanemu personelowi konserwacyjnemu, że wolno stosować tylko oryginalne części zamienne. OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko wybuchu pożaru i porażenia prądem elektrycznym, NIE wystawiaj urządzenia na deszcz ani na wilgoć. Używaj go tylko w suchych miejscach. UWAGA: By zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, szeroki styk wtyczki ładowarki całkowicie wsuń w szeroką szczelinę. WYKAZ NORM Urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE jest zgodne z następującymi normami: EN60065:2002+A1:2006+A11:2008 +A2:2010+A12:2011 EN300328V1. 1 EN V2. 1:2012 EN55022:2010 EN EN:2006+A1+A2 EN:1997+A1+A2 EN:2014 EN:2013 EN55013:2013 EN55020:2007+A11 8

9 LISTA SYMBOLI Naklejki na urządzeniu mogą zawierać następujące symbole: V... wolt A... amper W... wat h... godziny... prąd stały... urządzenie klasy II (z podwójną izolacją)... znak CE... znak ostrzegawczy WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃ- STWA PRACY WSZYSTKICH AKU- MULATORÓW Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj numer katalogowy i wartość napięcia. Urządzenie DWST QW/DWST GB/ DWST XE można używać tylko z akumulatorami litowo-jonowymi XR DEWALT DCB 10, 8 VDC (1, 5-2, 0 Ah)/ 14, 4 VDC (1, 5-5, 0 Ah)/18 VDC (1, 5-5, 0 Ah). Stosowanie innych akumulatorów lub baterii grozi doznaniem urazu lub pożarem. Akumulator ładuj tylko przy użyciu ładowarki zintegrowanej z urządzeniem DWST QW/ DWST GB/DWST XE lub równorzędnej. Stosowanie ładowarek przeznaczonych dla innych akumulatorów grozi pożarem. WSKAZÓWKA: Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie naładowany. Przed użyciem akumulatora i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną procedurą ładowania. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE NIE ładuj ani nie używaj akumulatora w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie substancje mogą się zapalić. NIGDY na siłę nie wkładaj akumulatora do ładowarki. NIE modyfikuj akumulatora, by dopasować go do innej ładowarki. Takie postępowanie grozi rozerwaniem akumulatora i doznaniem poważnego urazu ciała. Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach fi rmy DEWALT. NIE pryskaj ładowarki wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach. Ładowarki i akumulatora NIE składuj ani nie używaj w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 40 o C (np. w stodołach lub metalowych budynkach w lecie). Najlepiej jest przechowywać akumulator w chłodnym, suchym miejscu. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru. NIGDY i pod żadnym pozorem nie próbuj otwierać akumulatora. NIE wkładaj akumulatora z pękniętą lub uszkodzoną obudową do ładowarki. NIE ściskaj akumulatora, uważaj, by nie spadł na podłogę ani nie uległ uszkodzeniu. NIE używaj akumulatora ani ładowarki, które zostały uderzone twardym przedmiotem, spadły na podłogę, zostały przejechane lub uszkodzone w inny sposób (np. przebite gwoździem, uderzone młotkiem lub nadepnięte). Grozi to bowiem nawet śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym. Uszkodzone akumulatory oddaj do warsztatu serwisowego w celu utylizacji. Tak przechowuj lub transportu akumulator, by jakieś metalowe przedmioty nie mogły zewrzeć otwartych biegunów. Nie wkładaj akumulatorów do fartuchów, kieszeni, skrzynek narzędziowych, kuferków, szafek itd., gdzie mogą się znajdować luźne gwoździe, śruby, klucze itd. Zwarcie biegunów akumulatora przez przewodzące materiały, jak np. klucze, monety, narzędzia lub podobne przedmioty, podczas transportu grozi pożarem. Zgodnie z przepisami amerykańskiego Ministerstwa Transportu Materiałów Niebezpiecznych (Department Transportation Hazardous Material) przewożenie akumulatorów w samochodach lub samolotach (np. w bagażnikach i w bagażu podręcznym) jest niedozwolone, CHYBA ŻE są one prawidłowo zabezpieczone przed zwarciem. W związku z tym przy transporcie pojedynczych akumulatorów dbaj o to, by ich bieguny były dobrze osłonięte i zaizolowane w sposób uniemożliwiający zetknięcie się z przewodzącymi materiałami. SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIE- CZEŃSTWA PRACY AKUMULATO- RÓW LITOWO-JONOWYCH NIE wrzucaj akumulatora do ognia, nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu eksplodować. W trakcie spalania akumulatora 9

10 litowo-jonowego wydzielają się z niego toksyczne pary i inne substancje. Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę, natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, przepłucz je przy otwartych powiekach przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie. W razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę ciekłych węglanów organicznych i soli litu. Pary wydzielające się z otwartego ogniwa akumulatora mogą wywołać zaburzenia oddychania. Poszkodowaną osobę wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij lekarza. NIE wystawiaj akumulatora ani urządzenia na działanie ognia ani wysokich temperatur. Temperatura przekraczająca 130 o C może spowodować wybuch. Iskry lub płomienie mogą zapalić elektrolit. Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy ładowarek Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na ładowarce, akumulatorze i zasilanym urządzeniu. OSTRZEŻENIE: Uważaj, by do ładowarki NIE dostała się jakaś ciecz, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. UWAGA: Niebezpieczeństwo oparzenia. By zmniejszyć ryzyko oparzenia, stosuj tylko akumulatory fi rmy DEWALT. Inne akumulatory mogą się przegrzać i ulec rozerwaniu, co niechybnie grozi doznaniem urazu ciała i szkód rzeczowych. WSKAZÓWKA: Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów. Obce przedmioty mogą doprowadzić do zwarcia lub zapalenia się przyłączonej do sieci ładowarki. Przewodzące materiały, jak np. pył szlifi erski, metalowe wióry, wełna stalowa, folia aluminiowa lub nagromadzone cząstki metalu, trzymaj z dala od gniazda ładowarki. Przed czyszczeniem ładowarki najpierw odłącz zasilacz sieciowy od gniazda wtykowego i wyjmij akumulator z gniazda ładowarki. NIE ładuj akumulatora przy użyciu ładowarki innej, niż określona w tym podręczniku. Ładowarka i akumulator są do siebie ściśle dostosowane. Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne zastosowanie może doprowadzić do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu ani NIE zanurzaj jej w wodzie. By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód. W ten sposób zmniejsza się ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu. Tak ułóż przewód elektryczny, by nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć i by nie był on narażony na inne szkodliwe wpływy lub obciążenia. Używaj przedłużacza TYLKO wtedy, gdy jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy przedłużacz może doprowadzić do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Gdy ładowarka jest używana na wolnym powietrzu, musi to być suche miejsce. W razie potrzeby użyj odpowiedniego przedłużacza. Przewody niedopuszczone do eksploatacji w tych warunkach zwiększają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. NIE stawiaj na ładowarce żadnych przedmiotów. Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł ciepła. NIE załączaj ładowarki z uszkodzonym przewodem elektrycznym lub wtyczką. NIE używaj ładowarki, która została uderzona twardym przedmiotem, spadła na podłogę lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu serwisowego. NIE rozbieraj ładowarki. W celu konserwacji lub naprawy oddaj ją do autoryzowanego warsztatu serwisowego. Nieprawidłowe złożenie może stać się przyczyną pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. By nie narażać się na porażenie prądem elektrycznym, przed czyszczeniem ładowarki odłącz ją od zasilania. Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie akumulatora. NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek. 10

11 Ładowarka jest przystosowana do pracy przy napięciu zasilania 24 VDC. Nie stosuj żadnych innych źródeł prądu ani zasilaczy sieciowych innych, niż dostarczony. ŁADOWANIE Urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE może ładować tylko akumulatory litowo-jonowe XR DEWALT DCB 10, 8 VDC (1, 5-2, 0 Ah)/14, 4 VDC (1, 5-5, 0 Ah)/18 VDC (1, 5-5, 0 Ah). Przed użyciem tego urządzenia do ładowania akumulatorów przeczytaj wszystkie wskazówki bezpieczeństwa. WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA 1. Akumulator osiąga największą żywotność i wydajność, gdy jest ładowany w temperaturze otoczenia między 18 i 24 o C. NIE ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej +4, 5 o C lub powyżej +40, 5 o C. Nieprzestrzeganie tego ważnego zalecenia może doprowadzić do poważnego uszkodzenia akumulatora. Ładowarka i akumulator podczas ładowania nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko, które nie świadczy o usterce. By ułatwić ochłodzenie akumulatora po użyciu, nie umieszczaj ładowarki ani akumulatora w ciepłym otoczeniu, jak metalowa szopa lub nieocieplona przyczepa kempingowa. Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej 2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym czasie się ogrzeje. Gdy akumulator nie jest prawidłowo ładowany: a. Sprawdź, czy w gniazdku elektrycznym panuje napięcie. W tym celu przyłącz do niego lampę lub inne urządzenie elektryczne. b. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest przyłączone do wyłącznika, który wyłącza zasilanie, gdy zgasi się światło. c. Umieść ładowarkę i akumulator w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi ok o C. d. W razie problemów z ładowaniem oddaj ładowarkę i akumulator do najbliższego warsztatu serwisowego. Akumulator należy naładować, gdy jego moc zaczyna spadać i nie wystarcza do wykonania zaplanowanej pracy. W tych warunkach ZANIECHAJ dalszego użytkowania akumulatora. Postępuj zgodnie z ustaloną procedurą ładowania. Częściowo rozładowany akumulator można w każdej chwili doładować i nie ma to wpływu na jego żywotność. 6. Obce przewodzące materiały, jak np. pył szlifi erski, metalowe wióry, wełna stalowa, aluminiowa folia lub nagromadzone cząstki metalu, trzymaj z dala od gniazda ładowarki. Przed czyszczeniem ładowarki zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda zasilania. NIE wystawiaj ładowarki na działanie mrozu ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Uważaj, by do ładowarki nie dostała się jakaś ciecz. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo oparzenia. NIE zanurzaj akumulatora w cieczy i nie pozwól, by jakaś ciecz dostała się do jego wnętrza. NIGDY i pod żadnym pozorem nie otwieraj akumulatora. W razie pęknięcia plastikowej obudowy akumulatora oddaj go do centrum serwisowego w celu recyklingu. UWAGA: Włożenie niewłaściwego akumulatora grozi eksplozją. Musi on być tego samego rodzaju lub równorzędny. WSKAZÓWKA: W systemie ToughSystem Music + Charger dobry odbiór jest ważniejszy niż szybkie ładowanie. Na obszarach o słabym odbiorze natężenie prądu ładowania maleje, by zapewnić maksymalną czułość odbiornika radiowego. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA 1. Najlepiej, gdy miejsce składowania akumulatorów jest chłodne, suche i zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, nadmierną temperaturą lub mrozem. Gdy akumulatory mają być dłużej składowane, wybierz chłodne, suche miejsce poza ładowarką. WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je naładuj. PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ NA WYPADEK, GDYBY ZNÓW BYŁA KIEDYŚ POTRZEBNA. 11

12 ŁADOWANIE AKUMULATORA Urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE zawiera górną kieszeń, która służy głównie do przechowywania i ochrony zasilacza sieciowego, gdy ten nie jest używany. 1. Otwórz górną kieszeń, by wyjąć zasilacz sieciowy (patrz rysunki 1 i 3). Przed włożeniem akumulatora przyłącz zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazdka elektrycznego i do gniazda zasilania urządzenia DWST QW/DWST GB/ DWST XE (patrz rysunek 2). Otwórz kieszeń akumulatora przez ściśnięcie dwóch zatrzasków (patrz rysunek 2). Włóż akumulator (nie należy do zakresu dostawy) do ładowarki i sprawdź, czy został dobrze usadowiony (patrz rysunek 4). Miga wskaźnik ładowania informując, że ładowanie jest w toku. WSKAZÓWKA: Dobrze zamknij pokrywę kieszeni akumulatora. Po zakończeniu ładowania lampka zapala się na stałe, informując, że akumulator został całkowicie naładowany i można go użyć lub pozostawić w ładowarce. WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU LCD Gdy urządzenie jest WYŁĄCZONE Gdy akumulator jest ładowany przy wyłączonym urządzeniu, na środku wyświetlacza LCD zaświeca się duży symbol informujący o ładunku akumulatora. Akumulator jest rozładowany Akumulator jest prawie rozładowany Gdy urządzenie jest ZAŁĄCZONE Gdy urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE jest załączone, w prawym dolnym roku wyświetlacza LCD zapalają się wskaźniki zasilana i ładunku akumulatora. Urządzenie jest zasilane przez zasilacz sieciowy Akumulator jest prawie rozładowany Akumulator jest częściowo naładowany Akumulator jest całkowicie naładowany Przerwanie ładowania przy zbyt gorącym lub zimnym akumulatorze Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości użytkowej akumulatora. Akumulator jest częściowo naładowany Akumulator jest całkowicie naładowany Przerwanie ładowania przy zbyt gorącym lub zimnym akumulatorze 12

13 Gdy urządzenie jest WYŁĄCZONE Uszkodzony akumulator Ładowarka nie ładuje uszkodzonych akumulatorów. O uszkodzonym akumulatorze informuje znak X na symbolu akumulatora na wyświetlaczu LCD. W takim przypadku wyjmij akumulator i włóż go ponownie do ładowarki. Gdy nic się nie zmieni, spróbuj zastosować inny akumulator, by stwierdzić, czy ładowarka działa prawidłowo. Gdy nowy akumulator jest prawidłowo ładowany, to znaczy że ten pierwszy jest uszkodzony i należy go oddać do centrum serwisowego lub innego punktu zbiorczego w celu recyklingu. Gdy przy nowym akumulatorze wskazanie usterki jest takie same, jak przy pierwszym, oddaj ładowarkę i akumulator do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia. WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także o problemie z ładowarką. Gdy urządzenie jest ZAŁĄCZONE Problem z akumulatorem lub ładowarką. OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu przy naprawach lub gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je i odłącz od zasilania. NIE rozkładaj urządzenia. W celu konserwacji lub naprawy oddaj je do autoryzowanego warsztatu serwisowego. OBSŁUGA Urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE zawiera pamięć, która służy do zapamiętywania wybranych stacji radiowych i urządzeń sparowanych za pomocą funkcji Bluetooth. WSKAZÓWKA: Muzyki można słuchać, gdy urządzenie jest zasilane przez zasilacz sieciowy lub tylko z akumulatora. WSKAZÓWKA: Gdy urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE jest przyłączone poprzez zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego, włożony akumulator jest ładowany. Gdy urządzenie nie jest przyłączone do sieci, może przy zasilaniu z całkowicie naładowanego akumulatora litowo-jonowego XR Premium 2 Ah pracować do ośmiu godzin. Przy użyciu akumulatora o niższym napięciu i mniejszej pojemności czas ten skraca się. Urządzenie może pracować w pozycji pionowej lub poziomej. które przypadkiem mogłyby zostać wygięte lub złamane. Anteny te umożliwiają odbiór sygnału ze wszystkich kierunków (360 o) i nie trzeba wysuwać ani ustawiać anteny teleskopowej, jak w innych odbiornikach. By polepszyć odbiór słabych sygnałów, zalecamy ustawić urządzenie ToughSystem Music w pionowej pozycji z uchwytem zwróconym do góry lub przybliżyć odbiornik do okna bądź innego otworu w ścianie. Funkcje przycisków Na panelu obsługi znajduje się pokrętło nastawcze i przyciski.... Pokrętło nastawcze (pokrętło to spełnia kilka funkcji)... wyłącznik... Przycisk cofania... Przycisk wyboru źródła... Przycisk Bluetooth Przyciski pamięci stacji WSKAZÓWKA: Radioodbiornik zawiera dwie wewnętrzne anteny, co zwiększa jego niezawodność, ponieważ nie ma anten zewnętrznych, 13

14 Załączanie i wyłączanie Naciśnij WYŁĄCZNIK () na jedną sekundę. Radioodbiornik po załączeniu przełącza się na ostatnio wybrane źródło audio. By wyłączyć radioodbiornik, naciśnij WYŁĄCZNIK () na 3 sekundy. Regulacja głośności OSTRZEŻENIE: Nadmierna głośność szkodzi słuchowi. WSKAZÓWKA: Głośność jest oddzielnie nastawiana i zapamiętywana oddzielnie dla każdego źródła audio. By zwiększyć głośność, obróć pokrętło () w prawo. By zmniejszyć głośność, obróć pokrętło w lewo. Przycisk cofania () By powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij Przycisk cofania (). Wybór źródła sygnału audio () By wybrać źródło sygnału audio (DAB+, FM, AUX lub Bluetooth), tyle razy naciśnij przycisk wyboru (), aż ukaże się żądane źródło. Gdy przykładowo radioodbiornik jest ustawiony na FM (wskazanie w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD), naciśnij przycisk wyboru źródła, by przełączyć się na AUX. MENU GŁÓWNE (Ustawienia ogólne) Do ustawień ogólnych można przejść przy dowolnym źródle audio w następujący sposób: 1. Naciśnij Pokrętło nastawcze (). Obróć Pokrętło nastawcze w prawo, aż ukaże się Menu główne. Naciśnij Pokrętło nastawcze, by przejść do Menu głównego. W menu głównym można wykonać następujące operacje: Dźwięk: regulacja barwy dźwięku: basy, soprany i tony środkowe Język: wybór języka interfejsu użytkownika Jasność: regulacja jasności ekranu Powrót do ustawień domyślnych STROJENIE TUNERA FM Urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE można dostroić do częstotliwości radiowych DAB+/FM, a ponadto zapamiętać do sześciu stacji DAB+ i do sześciu stacji FM. Po dostrojeniu i zapamiętaniu stacji naciśnięcie przycisku pamięci stacji (1-6) powoduje natychmiastowe wybranie żądanego nadajnika. Częstotliwość można wybrać na dwa różne sposoby, a mianowicie przez Strojenie automatyczne lub Strojenie ręczne. Strojenie automatyczne 1. Naciśnij przycisk wyboru (), by wybrać żądane źródło audio. Naciśnij pokrętło nastawcze (), by wywołać Menu główne (patrz Ustawienia ogólne). Obróć pokrętło nastawcze w prawo, by wybrać funkcję Strojenie automatyczne, i naciśnij je, by ją zatwierdzić. Funkcja ta przeszukuje zakres w celu znalezienia najbliższego silnego, wyraźnego sygnału. Obróć pokrętło nastawcze w prawo, by znaleźć większą częstotliwość. Obróć pokrętło nastawcze w lewo, by znaleźć mniejszą częstotliwość. Po dostrojeniu się do żądanej częstotliwości zapamiętaj ją pod jednym z przycisków pamięci stacji (patrz Zapamiętywanie stacji). Strojenie ręczne 1. Wybierz żądane źródło audio i wywołaj Menu główne (patrz Ustawienia ogólne). Obróć pokrętło nastawcze w prawo, by wybrać funkcję Strojenie ręczne i naciśnij je, by ją zatwierdzić. Obróć pokrętło nastawcze w prawo, by znaleźć większą częstotliwość, lub w lewo, by znaleźć mniejszą częstotliwość. 14

15 ZAPAMIĘTYWANIE STACJI FM 1. Dostrój radioodbiornik do żądanej stacji/częstotliwości (patrz Strojenie automatyczne lub Strojenie ręczne). Naciśnij żądany przycisk pamięci stacji (1-6), aż na wyświetlaczu ukaże się komunikat >> P #. Stacja została zapamiętana pod wskazanym numerem pamięci (#). Powtórz operacje 1 i 2, by zapamiętać inne stacje pod żądanymi przyciskami. Naciśnij przycisk cofania (), by powrócić do ekranu źródła audio. Na wyświetlaczu LCD jest wskazywana wybrana stacja (przycisk 2 w powyższym przykładzie). Odbiór radia cyfrowego DAB+ 1. Przy pierwszym załączeniu i powrocie do ustawień domyślnych radioodbiornik automatycznie przeszukuje zakres, by znaleźć czynne stacje. Przewiń te stacje za pomocą pokrętła nastawczego. MENU DAB+ Pełne skanowanie 1. Naciśnij przycisk nastawczy () i obróć go, by przeszukać menu. Gdy wybierze się Pełne skanowanie, radioodbiornik skanuje cały zakres i pokazuje liczbę znalezionych stacji. Po zakończeniu skanowania radioodbiornik odbiera sygnał pierwszej znalezionej stacji. Lista stacji Na wyświetlaczu można wyświetlić pełną listę dostępnych stacji. Przewijaj listę za pomocą pokrętła nastawczego () i naciśnij je w celu wybrania żądanej stacji. WSKAZÓWKA: Przy zmianie miejsca pobytu lub gdy odbiór przy pierwszym skanowaniu był zły, lista stacji może być pusta lub niekompletna. Jeszcze raz przeprowadź ręcznie pełne skanowanie, by znaleźć wszystkie dostępne stacje radiowe. Na wyświetlaczu LCD jest wyświetlana nazwa wybranej stacji. Informacje na wyświetlaczu Można wybrać następujące informacje wyświetlane na wyświetlaczu: 1. Przewijany tekst - wszystkie rodzaje informacji są wyświetlane przez 3 sekundy każda. Częstotliwość - częstotliwość bieżącej stacji. Rodzaj - rodzaj audycji emitowanej przez bieżącą stację. Szybkość transmisji, z jaką bieżąca stacja nadaje. WSKAZÓWKA: Informacje są dostarczane przez stacje, a nie przez radioodbiornik. Ustawienia DAB 1. Usuwanie stacji - w przypadku niektórych stacji, które kiedyś były odebrane przez radioodbiornik, a teraz nie są dostępne, zamiast nazwy stacji ukazują się puste pozycje. Naciśnij pokrętło nastawcze (), by usunąć te stacje z listy. Wybór trzeba potwierdzić (podobnie jak Powrót do ustawień domyślnych). DRC (kompresja dynamiki dźwięku, Dynamic Range Compressions) - funkcja ta zmniejsza różnicę między najgłośniejszymi i najcichszymi odtwarzanymi dźwiękami w taki sposób, że następuje względne pogłośnienie cichszych dźwięków i względne ściszenie głośniejszych dźwięków. Są do dyspozycji następujące opcje: DRC wyłączone DRC niskie DRC wysokie WSKAZÓWKA: Funkcja DRC działa tylko wtedy, gdy jest udostępniona przez stację. WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE ODBIORU STA- CJI 1. Jakość odbioru zależy od miejsca pobytu i natężenia sygnału radiowego. Gdy radioodbiornik jest zasilany z niektórych agregatów prądotwórczych, mogą być słyszalne szumy tła. Zapamiętywanie ulubionych stacji 1. Dostrój się do żądanej stacji (patrz Pełne skanowanie). 15

16 REGULACJA BARWY DŹWIĘKU Regulacja barwy dźwięku polega na zmianie poziomu basów, sopranów i tonów środkowych. Ponownie naciśnij Przycisk nastawczy, by wywołać ekran regulacji barwy dźwięku. Wybierz żądane ustawienie przez obrócenie pokrętła nastawczego w prawo lub w lewo. Naciśnij przycisk nastawczy, by przewijać opcje regulacji barwy dźwięku. Naciśnij przycisk (), by zapamiętać wybrane ustawienie. ODTWARZANIE DŹWIĘKU Z ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA (AUX/BLUETOOTH) Urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE można wykorzystywać także do odtwarzania dźwięku z innego zewnętrznego urządzenia przez wbudowane głośniki. Są tutaj do dyspozycji dwie możliwości: Aux Bluetooth WSKAZÓWKA: Górną kieszeń można wykorzystywać także do przechowywania, ochrony i ładowania przenośnych urządzeń audio, jak smartfon lub odtwarzacz MP3. Złącze ładowania USB może ładować/zasilać większość urządzeń, które takim złączem (5 V/1 A) dysponują. PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZE- NIA AUDIO 1. Połącz wejście AUX i wyjście urządzenia audio przewodem audio Jack 3, 5 mm. Tyle razy naciśnij przycisk Źródło dźwięku (), aż ukaże się AUX. Obsługuj radioodbiornik przez przyłączone urządzenie. POŁĄCZENIE URZĄDZENIA POPRZEZ BLUE- TOOTH Urządzenie DWST QW/DWST GB/DWST XE może nawiązywać łączność z urządzeniami audio Bluetooth. WSKAZÓWKA: W trybie Bluetooth można zapamiętać do ośmiu użytkowników. Uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu, z którym chcesz nawiązać łączność. Naciśnij przycisk źródła dźwięku (), aż ukaże się symbol Bluetooth (), lub naciśnij Przycisk Bluetooth (). Uaktywnia się funkcja Bluetooth. Przycisk Bluetooth () powoli miga. Na trzy sekundy naciśnij Przycisk Bluetooth (), by zostać rozpoznanym. Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy rozpoznania i przycisk Bluetooth () szybko miga. W urządzeniu audio, z którym chcesz nawiązać łączność, znajdź DWST QW/ DWST GB/DWST XE (wyświetlana nazwa: ToughSystem Music) i wybierz je. Po nawiązaniu połączenia rozbrzmiewa sygnał połączenia. Na wyświetlaczu LCD ukazuje się symbol Bluetooth, a Przycisk Bluetooth świeci się na niebiesko. Następnym razem, gdy urządzenie audio znajdzie się w trybie Bluetooth, automatycznie wyszuka DWST QW/ DWST GB/DWST XE i nawiąże z nim łączność. WSKAZÓWKA: Radioodbiornik nawiązuje łączność z ostatnio połączonym urządzeniem. Rozbrzmiewa sygnał połączenia. Gdy ostatnio połączone urządzenie nie jest dostępne, Przycisk Bluetooth miga aż do znalezienia jednego z ostatnio znalezionych urządzeń audio. WSKAZÓWKA: By rozłączyć urządzenie audio i umożliwić połączenie z innym urządzeniem audio, naciśnij Przycisk Bluetooth () na trzy sekundy lub naciśnij pokrętło nastawcze i wybierz Make Discoverable (= rozpoznaj). WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Słaby akumulator Słaby akumulator nadal działa, ale nie dostarcza pełnej mocy. Gdy radioodbiornik jest zasilany przez akumulator, a jego ładunek spadnie poniżej 10%, następuje wskazanie Akumulator prawie rozładowany. Ochrona akumulatora By zwiększyć trwałość użytkową akumulatora, radioodbiornik wyłącza się, gdy ładunek staje się zbyt mały. W takim przypadku przyłącz urządzenie DWST QW/DWST GB/ DWST XE poprzez zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego i naładuj akumulator. 16

17 Wstrzymanie odtwarzania dźwięku Gdy radioodbiornik przewróci się, będąc w pionowej pozycji, akumulator może wypaść z kieszeni. Gdy urządzenie było akurat zasilane z akumulatora, dźwięk przestaje być odtwarzany. By ponownie uruchomić odbiornik, otwórz pokrywę kieszeni akumulatora i jeszcze raz włóż akumulator. KONSERWACJA OSTRZEŻENIE By zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy serwisowaniu lub wykonywaniu napraw, wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Nie rozkładaj urządzenia. Czyszczenie OSTRZEŻENIE Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Brud i tłuszcz usuwaj szmatą lub miękką, ale nie metalową szczoteczką. OSTRZEŻENIE: Przynajmniej raz na tydzień zdmuchuj kurz i brud czystym, suchym powietrzem. By zmniejszyć ryzyko uszkodzenia oczu, zakładaj przy tym dopuszczone przez ANSI Z837. 1 okulary ochronne. OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia plastikowych elementów urządzenia NIGDY nie używaj żadnych rozpuszczalników ani innych agresywnych chemikaliów, które mogą osłabić materiał. Najlepsza do tego celu jest szmata zwilżona łagodnym roztworem mydlanym. Uważaj, by do wnętrza obudowy NIE dostała się jakaś ciecz i żadnej części urządzenia NIGDY nie zanurzaj w wodzie. DOSTĘPNE AKCESORIA OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria innych producentów nie zostały przetestowane przez fi rmę DEWALT pod względem przydatności do tego urządzenia, ich użycie może być niebezpieczne. By nie narażać się na doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie oryginalne wyposażenie dodatkowe. Akcesoria przydatne do urządzenia DWST QW/DWST GB/DWST XE można za opłatą nabyć u swojego lokalnego dilera lub w autoryzowanym centrum serwisowym. By uzyskać pomoc przy wyborze akcesoriów, zwróć się do fi rmy DEWALT. Listę autoryzowanych warsztatów serwisowych DEWALT i kompletne informacje o naszym serwisie zamieszczono na stronie internetowej pod adresem: NAPRAWY Akumulatory nie podlegają serwisowaniu. By zapewnić BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ wyrobu, naprawy, serwis i regulacje muszą być wykonywane przez fabryczne lub autoryzowane centra serwisowe bądź innych specjalistów w tej dziedzinie. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. REJESTRACJA ONLINE Dziękujemy za dokonanie zakupu. Zarejestruj swój produkt w następujących celach: USŁUGI GWARANCYJNE: Zarejestruj swój produkt, by uzyskać jeszcze lepszy serwis gwarancyjny w razie wystąpienia usterki. POTWIERDZENIE WŁASNOŚCI: W razie utraty dowodu zakupu, np. z powodu pożaru, zalania lub kradzieży, to potwierdzenie własności służy jako dowód zakupu. DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA: Zarejestrowanie produktu umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku, gdy jest wymagane świadectwo bezpieczeństwa wg amerykańskiej Ustawy federalnej o bezpieczeństwie użytkowników. 17

18 DEWALT WARUNKI GWARANCJI: Produkty marki DEWALT reprezentuj bardzo wysok jako, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszaj praw klienta wynikaj cych z polskich regulacji ustawowych lecz s ich uzupe nieniem. Gwarancja jest wa na na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. DEWALT gwarantuje sprawne dzia anie produktu w przypadku post powania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obs ugi. Niniejsz gwarancj nie jest obj te dodatkowe wyposa enie, je eli nie zosta a do niego do czona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegaj ce naturalnemu zu yciu. Niniejsz gwarancj obj te s usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materia owymi. Niniejsza gwarancja jest wa na po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz cznie: a) poprawnie wype nionej karty gwarancyjnej; b) wa nego paragonu zakupu z dat sprzeda y tak, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury. Gwarancja obejmuje bezp atn napraw urz dzenia (wraz z bezp atn wymian uszkodzonych cz ci) w okresie 12 miesi cy od daty zakupu. Produkt reklamowany musi by: a) dostarczony bezpo rednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wype nion Kart Gwarancyjn i wa nym paragonem zakupu (lub kopi faktury) oraz szczegó owym opisem uszkodzenia, lub b) przes any do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za po rednictwem punktu sprzeda y wraz z dokumentami wymienionymi powy ej. Koszty wysy ki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty zwi zane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy any do miejsca nadania na koszt adresata. Usterki ujawnione w okresie gwarancji b d usuni te przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie: a) 14 dni roboczych od daty przyj cia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny; b) termin usuni cia wady (punkt 6a) mo e by wyd u ony o czas niezb dny do importu niezb dnych cz ci zamiennych. Klient otrzyma nowy sprz t, je eli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na pi mie, e usuni cie wady jest niemo liwe; b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy. O ile taki sam produkt jest nieosi galny, mo e by wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odno nie zasadno ci zg aszanych usterek jest decyzj ostateczn. Gwarancj nie s obj te: a) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia spowodowane niew a ciwym u ytkowaniem lub u ywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcj obs ugi lub przepisami bezpiecze stwa; b) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia spowodowane przeci aniem narz dzia, które prowadzi do uszkodze silnika, przek adni lub innych elementów a tak e stosowaniem osprz tu innego ni zalecany przez DEWALT; c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo- ane nimi wady; d) wadliwe dzia anie lub uszkodzenia na skutek dzia ania po aru, powodzi, czy te innych kl sk ywio owych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zu ycia w eksploatacji czy te innych czynników zewn trznych; e) produkty, w których naruszone zosta y plomby gwarancyjne lub, które by y naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub by y przerabiane w jakikolwiek sposób; f) osprz t eksploatacyjny do czony do urz dzenia oraz elementy ulegaj ce naturalnemu zu yciu. Centralny Serwis Gwarancyjny, rmy handlowe, które sprzeda y produkt, nie udzielaj upowa nie ani gwarancji innych ni okre lone w karcie gwarancyjnej. W szczególno ci nie obejmuj prawa klienta do domagania si zwrotu utraconych zysków w zwi zku z uszkodzeniem produktu. Gwarancja nie wy cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupuj cego wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow. Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH ul. Bakaliowa 26, Mo ciska tel. : (22), (22) faks: (22) zst

19 CZ ZÁRU NÍ LIST PL KARTA GWARANCYJNA H JÓTÁLLÁSI JEGY SK ZÁRU NÝ LIST CZ H m síc hónap 12 PL SK miesi cy mesiacov CZ Výrobní kód Datum prodeje H Gyári szám A vásárlás napja PL Numer seryjny Data sprzeda y SK íslo série Dátum predaja Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Stempel Podpis Pe iatka predajne Podpis

20 CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel. : Fax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Bakaliowa Mo ciska Tel. : Fax: Band Servis K Pasekám 4440 CZ Zlín Tel. :, 1 Fax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel. : Fax: H Black & Decker Központi Garanciális-és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel. : Fax: CZ Dokumentace záru ní opravy PL Przebieg napraw gwarancyjnych H A garanciális javitás dokumentálása SK Záznamy o záru ných opravách CZ íslo Datum p íjmu Datum zakázky íslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés id pontja Javítási id pont Javitási Jótállás új határideje munkalapszám Hiba jelleg oka PL Nr. Data zg oszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg naprawy SK íslo dodávky Dátum nahlásenia Dátum opravy íslo objednávky Popis poruchy Pecsét Aláírás Stempel Podpis Pe iatka Podpis 08/12

Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Black And Decker Bhfe520j Qw

Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Black And Decker Bhfe520j Qw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Black And Decker Bhfe520j Qw