Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi 1byone 434us 0002

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi 1byone 434us 0002 jest istotne dla tych, którzy mają trudności z odczytaniem oryginalnej instrukcji, ponieważ jest napisana w języku angielskim. Tłumaczenie instrukcji instalacji i obsługi 1byone 434us 0002 pozwala ludziom z różnych krajów zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować i korzystać z tego urządzenia. Instrukcja instalacji i obsługi 1byone 434us 0002 jest przejrzysta i łatwa w użyciu, a tłumaczenie tego dokumentu pomaga ludziom łatwo zrozumieć, jak to działa. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi 1byone 434us 0002 jest szczególnie ważne dla użytkowników, którzy nie znają języka angielskiego, ponieważ pozwala im cieszyć się pełną funkcjonalnością urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi 1byone 434us 0002

Dyrektywa Maszynowa dużo miejsca poświęca instrukcji obsługi. Producent ma za zadanie dostarczyć egzemplarz instrukcji maszyny wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku na terenie Unii Europejskiej. W instrukcji powinny być zawarte informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacji dotyczące bezpieczeństwa maszyny. W artykule przedstawię aktualne zalecenia dotyczące treści oraz struktury instrukcji obsługi.

Wymagania prawne dla instrukcji obsługi maszyn

Wymagania dotyczące instrukcji obsługi dla wszystkich maszyn zawarte są w § 58 i § 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Zgodnie z § 58 rozporządzenia maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi posiadać instrukcje obsługi. Obowiązek napisania takiej instrukcji spoczywa na producencie maszyny lub jego uprawomocnionym przedstawicielu. Te same wymagania są zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, czyli w dokumencie europejskim, do którego odnosi się polskie rozporządzenie.

Język instrukcji zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE

Wszelkie pisemne lub ustne informacje i ostrzeżenia powinny być sporządzone w języku lub językach Unii Euopejskiej, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku.
Na instrukcji producent powinien umieścić napis: "Instrukcja oryginalna". W przypadku, kiedy "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa UE, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie instrukcji na ten język powinien dostarczyć producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Na przetłumaczonej instrukcji powinien znajdować się napis: "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".

Forma instrukcji dla maszyn

Dyrektywa Maszynowa nie podaje szczegółów dotyczących formy instrukcji. Jednak ogólnie uznaje się, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dostarcza się w formie papierowej. Czasami jednak przydatne jest udostępnienie instrukcji w formie elektronicznej oraz w intrenecie w celu odzyskania instrukcji, gdy wersja papierowa zostanie zagubiona przez użytkownika.

Treść instrukcji zgodnej z dyrektywą maszynową

Instrukcja powinna być napisana w taki sposób, aby użytkownik podczas jej czytania nie miał żadnych wątpliwości w stosunku do jej treści. Wszystkie instrukcje obsługi dotyczące maszyn muszą posiadać przynajmniej następujące informacje:

 1. firmę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
 2. podanie nazwy, typu i modelu maszyny
 3. deklarację zgodności lub dokument przedstawiający jej treść
 4. ogólny opis maszyny
 5. rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania
 6. opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy
 7. opis zamierzonego zastosowania maszyny
 8. ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce
 9. instrukcje montażu, instalacji i łączenia
 10. instrukcje dotyczące mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań
 11. instrukcje dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny
 12. instrukcje dotyczące szkolenia operatorów
 13. informacje dotyczące ryzyka resztkowego
 14. instrukcje w sprawie środków ochrony indywidualnej
 15. wykaz narzędzi, które można stosować w maszynie;
 16. warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy możliwych do przewidzenia awarii
 17. instrukcje bezpiecznego transportu z podaniem masy maszyny i jej różnych części
 18. opis sytuacji awaryjnych i sposób postępowania w takich wypadkach
 19. opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami
 20. specyfikacje części zamiennych
 21. informacje na temat emisji hałasu
 22. informacje na temat promieniowania emitowanego przez maszynę.

Dodatkowe wymagania dla instrukcji obsługi maszyn

Dyrektywa maszynowa przewiduje dodatkowe wymagania dotyczące instrukcji dla pewnych grup maszyn i są to:

 • Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym instrukcje - instrukcje muszą wskazywać zalecane środki i metody czyszczenia, dezynfekcji i płukania, nie tylko dla obszarów łatwo dostępnych, ale także dla tych obszarów, do których nie ma dostępu lub nie jest on zalecany.
 • Maszyny przenośne, trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie (kosiarki, maszyny do czyszczenia podłóg, itp. ) - instrukcje muszą zawierać informacje dotyczące drgań przenoszonych przez te maszyny, w tym:
  • całkowita wartość drgań, działająca na układ dłoń/ramię, jeżeli wartość ta przekracza 2, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 2, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • niepewność pomiarową.
 • Maszyny przenośne udarowe, montażowe i inne - instrukcje muszą zapewniać informacje dotyczące:
  • osprzętu i wyposażenia wymiennego, które mogą być używane z daną maszyną,
  • odpowiednich elementów montażowych lub innych elementów uderzanych, które mogą być używane w danej maszynie,
  • w razie potrzeby odpowiednich nabojów.
 • Maszyny samojezdne - Instrukcje muszą podawać następujące informacje dotyczące drgań przenoszonych przez maszynę na układ dłoń/ramię lub na całe ciało:
  • całkowita wartość drgań działających na układ dłoń/ramię, jeżeli wartość ta przekracza 2, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 2, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • najwyższą ważoną wartość skuteczną przyspieszenia działającego na całe ciało operatora, jeżeli wartość ta przekracza 0, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 0, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • niepewność pomiarową.

Napisanie instrukcji obsługi nie jest łatwym zadaniem. Producent w instrukcji powinien zwrócić uwagę użytkownika na wiele aspektów dotyczących maszyny, począwszy od działań, których użytkownik nie może wykonywać, przez montaż, transport maszyny, aż do planu jej konserwacji, smarowania, postępowania w sytuacji awarii oraz ostatecznie do demontażu maszyny. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów jakie tworzy producent maszyny.

Biuro Tłumaczeń Advance oferuje precyzyjne tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn, urządzeń oraz akcesoriów. Każdy przekład wykonywany jest przez specjalistów, którzy łączą najwyższe umiejętności lingwistyczne z fachową wiedzą techniczną z zakresu mechaniki, elektryki, elektroniki, fizyki. Chcesz, aby Twoje produkty trafiły na rynki zagraniczne i potrzebujesz fachowych tłumaczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami? Sprawdź naszą ofertę i zaufaj wieloletniemu doświadczeniu oraz wąskiej specjalizacji naszych tłumaczy!

Biuro tłumaczeń Advance jest godnym zaufania partnerem biznesowym, co chętnie potwierdzimy w praktyce.

Jakie tłumaczenia instrukcji obsługi wykonujemy?

W Biurze Tłumaczeń Advance wykonujemy m. in. tłumaczenia instrukcji obsługi:

 • maszyn przemysłowych i linii produkcyjnych,
 • pojazdów,
 • sprzętu AGD i RTV,
 • urządzeń elektronicznych i elektrycznych,
 • oprogramowania komputerowego,
 • aplikacji mobilnych,
 • gier i zabawek,
 • sprzętu rolniczego,
 • sprzętu budowlanego,
 • specjalistycznego sprzętu i akcesoriów medycznych.

Tłumaczenia instrukcji obsługi – jakie języki tłumaczymy?

Wykonujemy:

 • tłumaczenia instrukcji obsługi angielskie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi niemieckie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi włoskie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi czeskie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi francuskie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi hiszpańskie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi rosyjskie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi słowackie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi ukraińskie,
 • tłumaczenia instrukcji obsługi niderlandzkie.
 • Na życzenie Klienta dokonujemy również tłumaczeń z pozostałych języków świata.

  Tłumaczenie instrukcji obsługi – cennik

  Podane poniżej orientacyjne ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%. Aby poznać dokładną cenę tłumaczenia skorzystaj z bezpłatnej wyceny.

  Cena za 1500 znaków ze spacjami.

  Rodzaj tłumaczeniaTłumaczenie instrukcji obsługi
  Tłumaczenie instrukcji obsługi z języka angielskiego na język polskiod 26 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi z języka polskiego na język angielskiod 32 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi z języka niemieckiego na język polskiod 26 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi z języka polskiego na język niemieckiod 32 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi język włoskiod 37 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi język francuskiod 26 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi język czeskiod 41 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi język ukraińskiod 26 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi język hiszpańskiod 37 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi język słowackiod 41 zł
  Tłumaczenie instrukcji obsługi język niderlandzkiod 68 zł

  Bezpłatna wycena

  Przyjmujemy zamówienia tłumaczeń 24/7!

  Wyceń bezpłatnie

  Wysoka jakość tłumaczeń pisemnych

  Bezwzględne zachowanie poufności

  Krótki czas realizacji zleceń

  Precyzyjna wycena tłumaczeń

  Specjalizacja w wielu dziedzinach

  Atrakcyjne ceny tłumaczeń pisemnych

  Tłumaczenia instrukcji obsługi – dopasuj się do obowiązujących przepisów

  Obecnie obowiązują regulacje prawne Unii Europejskiej, które obligują producenta do dołączenia do swojego produktu instrukcji obsługi w językach wszystkich krajów, w których ma on być sprzedawany. Polskie Ministerstwo Gospodarki dopasowało się do przepisów UE i opracowało wymogi dotyczące tej kwestii. Oznacza to, że każda firma, która chce rozpocząć sprzedaż swoich urządzeń, maszyn, zabawek, gier lub innych przedmiotów na terenie kolejnych państw UE, musi zadbać o tłumaczenie instrukcji obsługi i dołączenie jej tekstu do swojego asortymentu.

  Brak jasnej, czytelnej i kompletnej instrukcji obsługi w języku kraju, w którym towar jest sprzedawany, nie tylko negatywnie wpływa na wizerunek firmy. Producent lub dystrybutor mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej lub nawet karnej, dlatego warto zadbać o profesjonalne tłumaczenie.

  Tłumacz instrukcji obsługi – kto może wykonać przekład?

  Tłumaczenie instrukcji obsługi nie wymaga posiadania uprawnień tłumacza przysięgłego. Należy jednak pamiętać, że dokumentacja techniczna jest specyficzna, dlatego nie poradzi sobie z nią każda osoba dobrze znająca dany język obcy. Pozornie może wydawać się, że tego typu teksty są proste do przekładu, ponieważ, w dużej mierze, opierają się na trybie rozkazującym.

  Należy jednak pamiętać, że instrukcja obsługi jest najważniejszym źródłem informacji na temat prawidłowego funkcjonowania danej maszyny czy urządzenia. Tutaj jakiekolwiek niedociągnięcia czy niedomówienia w przetłumaczonym tekście mogłyby prowadzić do poważnych usterek, których usunięcie byłoby kosztowne lub wręcz niemożliwe. Dodatkowo nieprawidłowości w zapisach instrukcji obsługi maszyn przemysłowych czy chociażby drobnego sprzętu AGD lub RTV mogłyby również narazić użytkownika na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnego wypadku.

  Na osobie wykonującej tłumaczenia instrukcji obsługi ciąży duża odpowiedzialność. Tłumacz powinien nie tylko doskonale znać dany język obcy, ale także posiadać wiedzę techniczną z określonego obszaru. Najlepiej, gdy umiejętności lingwistyczne zostaną połączone z kierunkowym wykształceniem technicznym (inżynierskim) lub doświadczeniem zawodowym w danej branży. Znajomość konkretnego urządzenia lub innego produktu w praktyce ułatwia prawidłowy przekład i sprawia, że tłumaczenia dokumentacji technicznej przebiegają o wiele szybciej.

  Czym powinno wyróżniać się profesjonalne tłumaczenie instrukcji obsługi?

  Tłumaczenie instrukcji technicznej ma na celu objaśnienie użytkownikowi, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z danego sprzętu. Pośrednio kreuje także wizerunek marki producenta i może wpływać na późniejsze decyzje zakupowe Klientów, którzy wymagają zrozumiałego przedstawienia wszystkich informacji.

  Ważne, aby:

 • było poprawnym i wiernym odzwierciedleniem tekstu źródłowego (w tym także elementów graficznych),
 • było przejrzyste, jasne i klarowne,
 • zostało napisane językiem zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy,
 • objaśniało wszystkie kwestie związane z korzystaniem z danego sprzętu.
 • Tłumaczenie instrukcji obsługi – dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

  Advance to biuro tłumaczeń technicznych i medycznych, dlatego przekłady instrukcji obsługi stanowią jedną z naszych głównych specjalności. Współpracujemy z zespołem tłumaczy, którzy doskonale znają dane języki obce, często posiadają wykształcenie inżynierskie i mają doświadczenie w branży technicznej. To pozwala nam przyspieszyć proces tłumaczeniowy i uniknąć jakichkolwiek błędów merytorycznych. Wykorzystujemy rozbudowane zaplecze techniczne (w tym m. narzędzia DTP i CAT), a każdy tekst jest weryfikowany przez korektora.

  Nasza oferta to:

 • szybkie tłumaczenia dokumentacji technicznej bez doliczania kosztów za Express – zlecenia dla stałych Klientów zawsze staramy się wykonać w możliwie jak najkrótszym terminie,
 • atrakcyjne ceny przekładów – jako biuro tłumaczeń technicznych nie doliczamy dodatkowych opłat za teksty specjalistyczne,
 • gwarancja stałej ceny – zapoznajemy się z tekstem źródłowym i podajemy całkowity koszt jeszcze przed wykonaniem usługi,
 • gwarancja najwyższej jakości przekładu – tłumaczenia wykonują doświadczeni specjaliści wykorzystujący zaawansowane oprogramowanie.
 • Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia instrukcji obsługi swoich produktów? Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Advance!

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi 1byone 434us 0002

  Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi 1byone 434us 0002

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi 1byone 434us 0002