Podręcznik z informacjami o użytkowaniu 3com 3c10122 Nbx Business Telephone

Podręcznik 3com 3c10122 Nbx Business Telephone jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości systemu telefonii biznesowej 3com 3c10122 Nbx. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące użytkowania systemu, od podstawowych informacji na temat instalacji i konfiguracji po bardziej zaawansowane informacje dotyczące korzystania z funkcji systemu, takich jak wybieranie, wykonywanie połączeń konferencyjnych, korzystanie z trybów głośnomówiących i wiele innych. Podręcznik jest wygodny w użyciu i może być używany zarówno przez profesjonalistów, jak i przez użytkowników, którzy dopiero zaczynają przygodę z systemem telefonii biznesowej 3com 3c10122 Nbx.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami o użytkowaniu 3com 3c10122 Nbx Business Telephone

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Wielkie odkrycia geograficzne – plik wideo

Karty z pytaniami – plik pdf
Karta pracy – plik pdf
Ilustracje do karty pracy – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Plansza do pokera kryterialnego – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Renesans w Europie – plik wideo

Oś czasu (cz. 1) – plik pdf
Kartki z informacjami o wydarzeniach do osi czasu (cz. 1) – plik pdf
Drzeworyt Lucasa Cranacha (Młodszego) – plik pdf
Pytania do drzeworytu – plik pdf
Oś czasu (cz. 2) – plik pdf
Kartki z informacjami o wydarzeniach do osi czasu (cz. 2) – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Informacje na temat 4 wyznań (do chorągiewek) – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcja dla grup I–III – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 1. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 1. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 1. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Kartki z informacjami „od szpiegów” – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy Tolerancja religijna – plik pdf
Arkusz oceny projektu – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy nr 1 – plik pdf
Puzzle do karty pracy nr 1 Gospodarka Europy – plik pdf
Karta pracy nr 2 Gospodarka Rzeczpospolitej – plik pdf
Izaak van den Blocke Apoteoza Gdańska – plik pdf
fragment obrazu dla grupy I – plik pdf
fragment obrazu dla grupy II – plik pdf
fragment obrazu dla grupy III – plik pdf
fragment obrazu dla grupy IV – plik pdf
Pytania pomocnicze do analizy symboliki obrazu – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Menu uczty szlacheckiej – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Mapy mentalne uzupełnione:

  • dla grupy I – plik pdf
  • dla grupy II – plik pdf
  • dla grupy III – plik pdf
  • dla grupy IV – plik pdf
  • dla grupy V – plik pdf
  • dla grupy VI – plik pdf

Tabela Renesans w Polsce – plik pdf
Karteczki z informacjami do tabeli – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Renesans w Polsce – plik wideo

Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego (dla grupy IV) – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Schemat rozmieszczenia zespołów podczas symulacji obrad – plik pdf
Broszura Jaka unia? – plik pdf
Karta pracy Wspólna Rzeczpospolita – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Schematy dla grup I-II – plik pdf
Schematy dla grup III-IV – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Schemat metaplanu – plik pdf
Schemat metaplanu uzupełniony – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla par – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 2. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 2. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 2. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do map – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do map – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Oś czasu – plik pdf
Kartki z informacjami – plik pdf
Schemat metaplanu – plik pdf
Schemat metaplanu uzupełniony – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ranking diamentowy – plansza – plik pdf
Komiks Wojna z Moskwą i sprawa ukraińska – plik pdf
Tekst źródłowy Konstytucja sejmu 1638 r. – plik pdf
Karta pracy Po potopie – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup I-II (cz. 1) – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy I (cz. 1) – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy II (cz. 1) – plik pdf
Instrukcje dla grup I-II (cz. 2) – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy I (cz. 2) – plik pdf
Materiały dodatkowe dla grupy II (cz. 2) – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Identyfikator postaci historycznej – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ilustracja dla grupy I – Dance macabre – plik pdf
Ilustracja dla grupy II – barokowa świątynia z zewnątrz – plik pdf
Ilustracja dla grupy III – wnętrze świątyni barokowej – plik pdf
Ilustracja dla grupy IV – Rembrandt Wieczerza w Emaus – plik pdf
Mapa mentalna Sarmatyzm – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc
Film Barok i sarmatyzm – plik wideo

Sprawdzian 3. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 3. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 3. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Absolutyzm we Francji – plik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Tabela Anglia i Francja – porównanie ustrojów politycznych – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Ilustracja dla grupy III – maszyna parowa – plik pdf
Kartka z dymkiem – plik pdf
Puzzle Idee polityczne oświecenia – plik pdf
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Kartki do tabeli Nowe potęgi w Europie – plik pdf
Tabela Nowe potęgi w Europie – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Oś czasu – plik pdf
Schemat System rządów w Stanach Zjednoczonych – plik pdf
Film Powstanie Stanów Zjednoczonych – plik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Tekst źródłowy Czym jest stan trzeci? – plik pdf
Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Instrukcja dla grup – plik pdf
Zestaw karteczek Rewolucja francuska – plik pdf
Zestaw karteczek Stany społeczeństwa Francji – plik pdf
Oś czasu (czerwiec – wrzesień 1789) – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Plansza do rankingu diamentowego – plik pdf
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 4. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 4. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 4. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Karta pracy Potop a trzecia wojna północna – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Arkusz analizy SWOT – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Schemat drzewa decyzyjnego – plik pdf
Drzewo decyzyjne uzupełnione – plik pdf
Plakat Decyzja Katarzyny II – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Plansza do rankingu diamentowego – plik pdf

Schemat ustawienia ławek do symulacji – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Karty kołowe I-II – plik pdf
Karty kołowe III-IV – plik pdf
Plansza do pokera kryterialnego – plik pdf
Karty do pokera kryterialnego – plik pdf

Film Konstytucja 3 maja – plik wideo
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Instrukcje dla grup – plik pdf
Karty do opowiadań Fabuła z kubka – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Oś czasu Powstanie kościuszkowskie – plik pdf
Instrukcja dla grup – plik pdf
Zestawy materiałów dla grup:
zestaw I – plik pdf
zestaw II – plik pdf
zestaw III – plik pdf
zestaw IV – plik pdf
Schemat do gry dydaktycznej – plik pdf
Karty do gry dydaktycznej – plik pdf
Zasady gry dydaktycznej – plik pdf
Film Upadek Rzeczypospolitej – plik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 5. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 5. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 5. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Zestaw kart Emocje – plik pdf
Zestaw kart Wydarzenia – plik pdf
Instrukcje dla grup – plik pdf
Film Podboje Napoleona – plik wideo
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Karta pracy Legiony Polskie we Włoszech – plik pdf
Arkusz oceny dyskusji punktowanej – plik pdf

Tabela Księstwo Warszawskie – plik pdf
Pytania i odpowiedzi do mapy – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia z tekstem źródłowym – plik pdf | plik doc
Ćwiczenia powtórzeniowe – plik pdf | plik doc

Sprawdzian 6. Wersja A – plik pdf | plik doc
Sprawdzian 6. Wersja B – plik pdf | plik doc
Klucz 6. Wersja A i B – plik pdf | plik doc

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

®
NBX Telephone Guide

Telephones
NBX 1102 Business Telephone
NBX 2102 Business Telephone
NBX 2102-IR Business Telephone
NBX 2101 Basic Telephone
Attendant Consoles
NBX 1105 Attendant Console
NBX Complement Attendant Software
http://www. 3com. com/
Part No. 900-0079-01
Published: 09-2001

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

3Com Corporation Copyright © 2001, 3Com Corporation. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced 5400 Bayfront Plaza in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or Santa Clara, California adaptation) without written permission from 3Com Corporation. 95052-8145 3Com Corporation reserves the right to revise this documentation and to make changes in content from time to time without obligation on the part of 3Com

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
CONTENTS ABOUT THIS GUIDE Conventions 8 Documentation 9 1 GETTING STARTED Setting Up Your Voice Mail 12 The NetSet Utility 13 Quick Reference Sheet 15 2 NBX BUSINESS TELEPHONES Telephone Buttons and Controls 18 Status Lights on the NBX Business Telephone 20 Programmable Access Buttons 21 3 NBX BASIC TELEPHONE Telephone Buttons and Controls 24 Status Icons on the NBX Basic Telephone 25 Programmable Access Buttons 26 4 VOICE MAIL Changing Your Password
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Greeting-Only Mailbox 36 Phantom Mailbox 37 Group Mailbox 37 5 STANDARD FEATURES Setting the Volume 40 Dialing a Call 40 Calling Inside Your Organization 40 Dialing an External Call 42 Redialing a Call 42 Answering a Call 42 Creating Your Call Forward Path 43 Placing a Call on Hold 44 Transferring a Call 44 Establishing a Conference Call 46 6 PERSONALIZING YOUR TELEPHONE Label Makers for Telephones 50 Ringer Tone 50 Speed Dials 51 O
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
7 GETTING MORE FROM YOUR TELEPHONE SYSTEM Account (Billing) Codes 62 Caller ID 62 Internal and External Caller ID 62 Calling Line Identity Restriction (CLIR) 62 Call Pickup 63 Hunt Groups and Calling Groups 65 Call Park 68 Paging 69 Dialing a Call to a Remote Office 71 Bridged Extensions 72 Delayed Ringing 73 Pulse Dialing 73 8 ATTENDANT CONSOLES NBX 1105 Attendant Console 76 Complement Attendant Software 78 9 TELEPHONE INSTALLATION, MAINT
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
ABOUT THIS GUIDE This guide is intended for anyone using NBX Telephones, the NBX 1105 Attendant Console, or the NBX Complement Attendant Software. It includes information about using the NBX Voice Mail system and the ™ NBX NetSet administration utility. If the information in the release notes (readme. pdf) on the Resource Pack CD differs from the information in this guide, follow the instructions in the release notes. How to Use Table 1 shows where to look for specific information in this g
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
8 ABOUT THIS GUIDE Commonly Used Table 2 defines some commonly used words and phrases in this guide. Terms Table 2 Commonly Used Terms Administrator The person who is responsible for maintaining your 3Com Networked Telephony Solution. Receptionist In this guide, “receptionist” refers to the person who answers the majority of the incoming telephone calls for an organization. In some office environments, this person may be a switchboard operator. User In this guide, “user” refers to a person
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Documentation 9 Table 4 Text Conventions Convention Description Screen display This typeface represents information as it appears on the display panel or on a computer screen. The words “enter” When you see the word ”enter” in this guide, you must and ”type“ type something, and press Return or Enter. Do not press Return or Enter when an instruction simply says ”type. “ Words in italics Italics are used to: Emphasize a point. Denote a new term at the place where it is defined in the text
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
10 ABOUT THIS GUIDE of your screen. When you log in as an administrator, you can also see the NBX Administrator’s Guide. Comments on the Your suggestions are important to us. They help us to make our Documentation documentation more useful to you. Send e-mail comments about this guide or any of the 3Com NBX documentation and Help systems to: NBX_Techpubs_comments@3com. com Include the following information with your comments: Document title Document part number (found on the front or back
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
GETTING STARTED 1 The first time that you use your NBX telephone, you are prompted to set up your voice mailbox. After you have initialized your mailbox and password, you may want to browse through the NetSet utility, which is described later in this chapter. This chapter covers these topics: Setting Up Your Voice Mail The NetSet Utility Quick Reference Sheet
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
12 GETTING STARTED Setting Up Your Pick up the handset on your telephone and follow the voice prompts to Voice Mail set up these voice mail features: Your Password — When your telephone is first installed, your voice mailbox has no password. To prevent anyone else from listening to your messages, you must set a password. Your Name Announcement — Your name announcement identifies your mailbox to callers who use the internal telephone directory. Your Personal Greeting — Your personal gr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
The NetSet Utility 13 The NetSet Utility Using the NetSet utility, which is part of the NBX system software, your administrator manages and configures system-wide telephone settings along with many of your personal telephone settings and permissions. As a telephone user, you can use the NetSet utility to: View and change your telephone’s personal settings, such as speed dials, ringer tone, and where you want your calls to go when you cannot answer them (the call forwarding path). View th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
14 GETTING STARTED Figure 1 NBX NetSet Login Screen with Password Dialog Box 4 Type your user name, which is always your 3-digit or 4-digit telephone extension. 5 Type your voice mail password, and click OK. 6 The Personal Settings window appears and displays the User Information tab. The NetSet password is the same password that you use for accessing your voice mail. You can change your password using your telephone or in the NetSet utility. NetSet Utility The buttons at the lower righ
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Quick Reference Sheet 15 The shortcut icons on the lower left of the browser screen link you to the following features of the Personal Settings window: One-touch Speed Dials Off-Site Notification Telephone Guide online Quick Reference To open and print a copy of the Quick Reference Sheet for voice mail Sheet features and for your NBX Telephone: 1 Log in to the NetSet utility. 2 Click Telephone Quick Reference. You need to have Adobe Acrobat Reader 3. 0 or 4. 0 installed on your computer to use
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
16 GETTING STARTED
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
NBX BUSINESS TELEPHONES 2 You can manage some of the features of your telephone on the telephone itself. This chapter describes the buttons, controls, and features on the following telephones: NBX 1102 Business Telephone NBX 2102 Business Telephone NBX 2102-IR Business Telephone Unless otherwise noted, the features discussed in this chapter apply to all NBX Business Telephones and to the SuperStack 3 NBX, NBX 100, and NBX 25 Networked Telephony Solutions. For a description of the feat
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
18 CHAPTER 2: NBX BUSINESS TELEPHONES Telephone Buttons Figure 2 shows buttons and controls on the NBX Business Telephone. and Controls Figure 2 NBX Business Telephone (Model 2102-IR Shown) 5 1 26 3 4 78 9 10 a–f 20 11 12 13 14 15 16 19 17 18 The NBX Business Telephones have these features: 1 Handset 2 MSG (Message) button — Accesses your voice mail messages through the Voice Mail System. See “Listening to Messages” in Chapter 4. 3 Display panel — Provides telephone status messages, Caller ID
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Telephone Buttons and Controls 19 5 Soft buttons —Allow you to select names from the internal user directory. “Calling Inside Your Organization” in Chapter 5. The buttons, from left to right, are: Slct (Select) Back (reserved for future use) Exit 6 Telephone key pad 7 Scroll buttons — Allow you to scroll through user names in the internal user directory. See “Calling Inside Your Organization” in Chapter 5. 8 Program button — Reserved for future use. 9 Programmable Access buttons with in
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
20 CHAPTER 2: NBX BUSINESS TELEPHONES 18 Infrared Port (NBX 2102-IR Telephones only) — Receives infrared signals from a handheld device running the Palm Operating System. See “Palm Integration” in Chapter 6. 19 Mute button — Enables you prevent callers from hearing what you are saying during a telephone call. Press Mute button to turn off the telephone’s microphone when you are using handset or when your telephone is in speaker phone mode. To deactivate the Mute feature, press Mute button

Podręcznik z informacjami o użytkowaniu 3com 3c10122 Nbx Business Telephone

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami o użytkowaniu 3com 3c10122 Nbx Business Telephone

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami o użytkowaniu 3com 3c10122 Nbx Business Telephone