Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi D 900w

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi D 900w to szczegółowy przewodnik, który pomaga użytkownikom w szybki i skuteczny sposób podłączyć i skonfigurować swój router Hitachi D 900w. Podręcznik zawiera informacje, które są niezbędne do skonfigurowania routera w trybie szybkiego podłączenia, jak również informacje potrzebne do skonfigurowania routera w trybie pełnej konfiguracji. Jest to idealny przewodnik dla tych, którzy chcą szybko i łatwo skonfigurować swoje urządzenie Hitachi D 900w. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi D 900w zawiera wszystkie informacje i instrukcje, które są konieczne do skonfigurowania routera.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi D 900w



Jak podłączyć kocioł gazowy Ariston: zalecenia dotyczące instalacji, podłączenia, konfiguracji i pierwszego uruchomienia

Kotły gazowe produkowane są przez różne firmy, czemu towarzyszy dostarczanie na rynek urządzeń wymagających indywidualnego podejścia do montażu i eksploatacji. Ale nie chcesz przepłacać za wezwanie specjalisty do prac instalacyjnych, prawda? Ale jak samodzielnie podłączyć kocioł gazowy Ariston, biorąc pod uwagę indywidualne cechy zakupionego sprzętu?

Postaramy się pomóc Ci poradzić sobie z tym zadaniem – nasza publikacja opisuje procedurę instalacji, podłączenia i konfiguracji kotła gazowego. Podana jest również kolejność prac podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Prezentowany materiał uzupełniają zdjęcia wizualne i wideo.

Procedura podłączenia kotła Ariston

Kotły naścienne są prawdopodobnie najczęstsze wśród domowych urządzeń gazowych – są najczęściej wybierane przez potencjalnych nabywców do instalacji w domu.

Tak więc nowoczesny gazowy kocioł naścienny modelu Ariston Net pozwala na: uruchamianie, zatrzymywanie i sterowanie temperaturą tła ogrzewania i ciepłej wody. Co więcej, wszystkie te czynności można wykonać z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, korzystając ze znanego smartfona lub komputera osobistego.

Oto taki inteligentny sprzęt gazowy na przykładzie domowego kotła Ariston Net, który potencjalni nabywcy XXI wieku wolą instalować

System zapewnia stały monitoring zużycia energii, czemu towarzyszą znaczne oszczędności gazu. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu właściciel sprzętu otrzymuje powiadomienia w czasie rzeczywistym o usterkach.

Ponadto, aktywując zdalne sterowanie, większość problemów można rozwiązać zdalnie. Przyjrzyjmy się jednak najpierw, jak prawidłowo zainstalować domowy kocioł gazowy marki Ariston, a także cechy jego połączenia, ustawień i procedury podczas pierwszego uruchomienia.

Etap nr 1 – zapoznaj się z wymaganiami producenta dotyczącymi instalacji

Sądząc po wymaganiach producenta kotłów Ariston, instalacja sprzętu jest wyłączną prerogatywą specjalistów.

Stąd odpowiedni wniosek – niezależna instalacja i pierwsze włączenie domowego kotła gazowego Ariston jest teoretycznie niemożliwe (a dokładniej niedopuszczalne). Co więcej, pierwsze uruchomienie sprzętu jest zabronione bez przedstawiciela serwisu gazowego.

Producent przypomina również przyszłemu użytkownikowi o jakości wody, z jaką będzie pracował gazowy kocioł wiszący. Należy zauważyć: jeśli jakość wody (skład chemiczny) nie spełnia wymagań technicznych, wydajność urządzeń gazowych nie jest gwarantowana przez producenta w ustalonym okresie gwarancyjnym. org/ImageObject">

Wymiary montażowe i punkty podłączenia: A – wylot wody do instalacji grzewczej; B – wylot wody do obiegu ciepłej wody; C – rura doprowadzająca gaz; D – punkt wejścia zimnej wody; E – Punkt powrotu CWU

Oprócz technologicznych punktów przyłączeniowych wskazanych na powyższym schemacie, w ramach projektu kotła gazowego Ariston występują jeszcze cztery punkty przyłączenia:

 1. Spuścić z zaworu bezpieczeństwa.
 2. Uzupełnij wodą z sieci.
 3. Odpływ systemu.
 4. Linia powrotna z kotła.

Kocioł gazowy Ariston jest przeznaczony do włączenia do obwodów zaopatrzenia w ciepłą wodę i ogrzewania, które są odpowiednie dla specyfikacji technicznych.

Działanie sprzętu uważa się za niedopuszczalne, jeśli tryb pracy nie odpowiada zamierzonemu celowi systemu. Niedopuszczalne jest również, zgodnie z wymaganiami producenta, samodzielne przeprowadzanie napraw.

Etap 2 – przygotowanie i montaż kotła na ścianie

Instalacja jednostki głównej (kocioł gazowy) odbywa się na ścianie o wysokim stopniu wytrzymałości. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań wzdłuż konstrukcji ściany, na której zainstalowany jest kocioł gazowy Ariston.

Rurociągi podłączone do urządzeń powinny być zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także przewody elektryczne zasilające kocioł gazowy.

Pomieszczenie do instalacji należy dobrać z uwzględnieniem zapewnionych warunków technicznych i sanitarnych:

 • wystarczający poziom oświetlenia;
 • skuteczna wentylacja;
 • trwałe konstrukcje.

Wreszcie podczas procesu instalacji należy przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa. org/ImageObject">

Dopuszczalne minimalne wymiary instalacji – parametry, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji kotła gazowego Ariston w obszarze pomieszczenia roboczego

Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy wykonać następujące operacje:

 • płukanie obiegów CWU i ogrzewania;
 • sprawdzić gaz pod kątem zgodności z rodzajem paliwa;
 • sprawdzić projekt kanału gazowego pod kątem zgodności z wymaganą normą;
 • sprawdzić jakość (skład chemiczny) wody.
 • Kotły Ariston o typowej konstrukcji „C”, wyposażone w szczelną komorę spalania, wspomagającą funkcję dostarczania powietrza z zewnątrz, nie są ograniczone wymaganiami wentylacyjnymi i wymiarami pomieszczenia roboczego.

  Normalne funkcjonowanie kotła gazowego Ariston trwa przy minimalnej temperaturze roboczej +5 ° C w pomieszczeniu roboczym. Jednocześnie zaleca się zabezpieczenie kotła przed ewentualnym wpływem czynników zewnętrznych i opadów atmosferycznych.

  Domowy kocioł gazowy Ariston jest montowany na solidnie zainstalowanej ścianie, zbudowanej z niepalnego materiału, który jest w stanie utrzymać cały ciężar urządzenia. Lokalizacja kotła gazowego musi być wybrana z uwzględnieniem minimalnych dopuszczalnych odległości (diagram powyżej) do pobliskich obiektów. Wymagania te mają na celu zapewnienie dostępu w celu wygodnej konserwacji.

  Etap 3 – wykonanie przyłączy hydraulicznych

  Zgodnie z parametrami technicznymi producenta maksymalne dopuszczalne ciśnienie wewnątrz rur systemu zaopatrzenia w wodę jest dozwolone na poziomie nie większym niż 6 atmosfer. W przypadku przekroczenia tego limitu scentralizowanego ciśnienia wody w sieci konieczne będzie dodatkowe zainstalowanie w systemie reduktora ciśnienia. org/ImageObject">

  Konstrukcja reduktora ciśnienia wody: 1 – śruba regulacyjna; 2 – rura wlotowa wody; 3 – przyłącze manometru; 4 – odpływ wody

  Określanie wymiarów wodociągów i urządzeń grzewczych tworzących obwód grzewczy odbywa się zgodnie z ciśnieniem resztkowym. Poziom tego ciśnienia jest obliczany jako funkcja wymaganego przepływu wody. Uwzględnia to również parametry techniczne pompy obiegowej.

  Instrukcja obsługi wymaga podłączenia rury spustowej (w zestawie) do wylotu zaworu bezpieczeństwa. Wylot spustu zaworu bezpieczeństwa połączony jest z syfonem spustowym według schematu, który umożliwia wizualną obserwację działania zaworu bezpieczeństwa.

  Konstrukcja kotła gazowego Ariston przewiduje podłączenie zewnętrznego kotła pośredniego w celu produkcji ciepłej wody. Temperatura ciepłej wody jest domyślnie kontrolowana przez czujnik NTC. Jeżeli sterowanie temperaturą odbywa się za pomocą termostatu, konieczne będzie dokonanie korekty w ustawieniach sterowania kotłem gazowym.

  Etap 4 – organizacja nadmuchu i komina

  Konstrukcja kotła gazowego Ariston pozwala na organizację instalacji według schematu “B” (wykorzystywane jest powietrze w pomieszczeniu) i zgodnie ze schematem “DO” (wykorzystywane jest powietrze zewnętrzne).

  Aby zapobiec przedostawaniu się produktów spalania do systemu kanałów powietrznych, wymagane jest staranne wykonanie uszczelek montażowych. Wymagane jest zamontowanie modułu odprowadzenia spalin z uwzględnieniem wykluczenia uszkodzenia uszczelnienia i uniemożliwienia przedostawania się spalin do kanału. org/ImageObject">

  System usuwania produktów spalania, opracowany dla niektórych modeli urządzeń gazowych produkowanych przez Ariston. Możliwe są inne konfiguracje w zależności od typowej konstrukcji systemu

  Zgodnie z instrukcją producenta poziome odcinki kanałów gazowych są montowane z nachyleniem około 3%, skierowanymi w kierunku od kotła. Zapobiega to gromadzeniu się kondensatu.

  Instalacja urządzeń gazowych zgodnie ze schematem „B” wymaga zorganizowania skutecznej wentylacji i wlotu powietrza w pomieszczeniach roboczych.

  Pomieszczenia, w których w składzie powietrza mogą pojawić się korozyjne opary mogą być instalowane wyłącznie według schematu „C” (czerpnia powietrza z zewnątrz). Takie wymagania zapewniają ochronę antykorozyjną kotłów gazowych Ariston.

  Montaż systemu współosiowego (podwójnego) (odprowadzanie gazu i doprowadzenie powietrza), producent wymaga oryginalnych okuć i akcesoriów.

  Komina nie wolno umieszczać w bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych. Zabronione jest również instalowanie komina przez konstrukcje wykonane na bazie materiałów palnych. W przypadku wymiany starego kotła na nowy należy wymienić wszystkie części modułów wentylacji i usuwania produktów spalania.

  Etap nr 5 – podłączenie komina/kanału

  Istnieje kilka opcji podłączenia komina, w zależności od konfiguracji sprzętu gazowego:

 • układ koncentryczny (rura w rurze);
 • oddzielny system;
 • pojedynczy komin.
 • W przypadku opcji podłączenia kotła gazowego zgodnie ze schematem „rura w rurze” stosuje się materiały i komponenty o wysokim stopniu odporności na kondensat. W tym artykule omówiliśmy bardziej szczegółowo instalację komina współosiowego.

  Zestawy do podłączenia komina / kanału powietrznego z reguły nie znajdują się na liście wyposażenia kotła gazowego Ariston. W związku z tym zamawiane są dodatkowe zestawy do konkretnego połączenia. org/ImageObject">

  Tak wygląda system „rura w rurze”, który jest wykorzystywany przy projektowaniu kotłów gazowych Ariston niektórych modeli

  Wiele kotłów gazowych marki Ariston jest produkowanych z uwzględnieniem dopływu powietrza i spalin za pośrednictwem układu koncentrycznego, którego średnice rur wynoszą 60 i 100 mm. Lub oddzielna wersja może być używana z rurami o średnicach 80 na 80 mm. Doborze konfiguracji spalin i kanału powietrznego towarzyszy uwzględnienie dodatkowego oporu aerodynamicznego.

  Etap 6 – podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej

  Aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo, producent wymaga zaangażowania wykwalifikowanego specjalisty do podłączenia i sprawdzenia wszystkich połączeń elektrycznych kotła gazowego Ariston. Producent unieważnia gwarancję na sprzęt w przypadku zastosowania złej jakości sieci zasilającej i uziemienia. org/ImageObject">

  Pętla uziemienia dla kotła gazowego zainstalowanego w prywatnym domu jest obowiązkowym wydarzeniem, które jest wymagane nie tylko w przypadku kotłów marki Ariston, ale także w przypadku każdego innego podobnego sprzętu

  Układ zasilania obliczany jest dla parametru maksymalnego poboru mocy kotła gazowego. Do podłączenia sprzętu stosuje się przewody elektryczne o przekroju co najmniej 0, 75 mm2. Właściwą bezpieczną pracę kotła gazowego zapewnia niezawodne uziemienie.

  Parametry zasilania należy dostosować do norm sieci 230V / 50 Hz z zachowaniem biegunowości i obecności przewodu uziemiającego. Przewód uziemiający musi być używany dłużej w stosunku do przewodu fazowego i neutralnego. Połączenie przewodowe – ściśle trwałe, bez użycia gniazd i wtyczek, wykonane za pomocą maszyny dwubiegunowej.

  Pierwsze uruchomienie i regulacja kotła

  Po zakończeniu prac instalacyjnych i podłączeniowych można przystąpić do konfiguracji i testowania sprzętu.

  Wykonywanie pierwszego biegu

  Pierwszą czynnością towarzyszącą pierwszemu uruchomieniu kotła gazowego marki Ariston jest napełnienie obiegu grzewczego wodą. W takim przypadku konieczne jest ustawienie zaworów powietrznych grzejników w stanie roboczym (otwartym).

  Te same czynności mające na celu odpowietrzenie instalacji dotyczą pompy cyrkulacyjnej kotła. Gdy obwód jest napełniony wodą, powietrze jest usuwane z układu, ciśnienie wody na manometrze osiąga 1 – 1, 5 atmosfery, zawór na linii zasilającej jest zamknięty. org/ImageObject">

  Pierwszemu uruchomieniu kotła gazowego zwykle towarzyszą czynności przygotowawcze związane z napełnieniem instalacji wodą, odpowietrzeniem, sprawdzeniem szczelności przewodów gazowych

  W kolejnym etapie rozruchu kotła gazowego wykonywane są czynności związane z dostawą gazu.

  Procedura jest w przybliżeniu następująca:

 • otwórz drzwi i okna pokoju pracy;
 • wyeliminować obecność źródeł otwartego ognia;
 • sprawdzić obwód palnika i system sterowania pod kątem wycieków.
 • Sprawdzenie sterownika i palnika pod kątem szczelności przeprowadza się przez krótkie otwarcie (nie dłużej niż 10 minut) głównego zaworu odcinającego linii gazowej. W takim przypadku elektrozawór i przepustnica ręczna kotła są ustawione w pozycji zamkniętej. Przy takiej pozycji układu przepływomierz powinien pokazywać wynik zerowy (brak wycieku).

  Manipulacje regulacyjne za pomocą panelu sterowania

  Nowoczesne urządzenia do ogrzewania gazowego wyposażone są w panel sterowania, na którym użytkownik może ustawić żądane parametry pracy urządzenia. Następnie przyjrzymy się bliżej, jak skonfigurować domowy kocioł gazowy marki Ariston. org/ImageObject">

  Sterowanie w trakcie pracy kotła, a także sterowanie w trybie pierwszego uruchomienia z niezbędnymi ustawieniami odbywa się poprzez panel sterowania użytkownika Ariston

  Właściwie działania użytkownika na panelu sterowania są tutaj oczywiste:

 • Włącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF.
 • Zaznacz parametry trybu pracy na wyświetlaczu.
 • Zaznacz na wyświetlaczu funkcje trybu serwisowego.
 • Następnie sprawdzane są parametry gazu, dla którego demontowany jest panel przedni kotła, opuszczana jest płyta panelu sterującego i wykonywane są manipulacje testowe z podłączeniem manometru pomiarowego do kurków ciśnieniowych.

  Operacje te są prerogatywą specjalistów ds. usług gazowych. . Samodzielne wykonanie nie jest zalecane, ponieważ konieczne jest dokładne poznanie funkcjonalności sprzętu. org/ImageObject">

  Układ klawiatury pilota Ariston: 1 – ekran informacyjny; 2 – regulacja temperatury CWU; 3 – klawisz wyboru trybu (Mode); 4 – funkcja „Komfort”; 5 – klawisz ON/OFF; 6 – tryb „Auto”; 7 – klawisz resetowania „Resetuj”; 8 – regulacja temperatury obiegu grzewczego

  Kocioł jest następnie uruchamiany w trybie testowym za pomocą funkcji systemowej „Kominiarz”. Aby wejść w tryb testowy, aktywuj przycisk Reset i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund. Wyjście z trybu testowego następuje po ponownym naciśnięciu przycisku resetowania.

  Testowanie maksymalnej/minimalnej mocy

  Ten rodzaj badania przewiduje również kontrolne pobieranie próbek ciśnienia w wyspecjalizowanych punktach aparatury, a następnie pomiar parametrów na manometrze. Konieczne jest odłączenie rury kompensacyjnej komory spalania. Ponownie używany jest tryb „Kominiarz”, aktywowany za pomocą panelu sterowania.

  Podobnie kocioł jest testowany pod kątem minimalnego poziomu mocy. To prawda, że ​​śruba regulacyjna modulatora jest dodatkowo używana, jeśli konieczne jest skorygowanie wartości minimalnego ciśnienia roboczego kotła. Z tej okazji poniżej zamieszczono film, w którym z jakiegoś powodu modulator nazywa się silnikiem.

  Uruchomienie sprzętu

  Proces uruchamiania urządzenia przewiduje następujące akcje użytkownika:

 • Aktywuj przycisk ON/OFF.
 • Wybierz tryb gotowości.
 • Przytrzymaj przycisk trybu przez 3-10 sekund.
 • Poczekaj na cykl krwawienia (około 7 minut).
 • Otwórz kurek gazowy przewodu.
 • Włączyć tryb pracy CWU przyciskiem „Tryb”.
 • Jeżeli wszystkie czynności wykonał mistrz wyspecjalizowanej firmy, sprawdza on zgodność ciśnienia gazu podczas pracy urządzenia i sporządza odpowiedni akt.

  A także poucza o bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych i udziela gwarancji na kocioł.

  Wnioski i przydatne wideo na ten temat

  Pokazano film o cechach pierwszego uruchomienia kotła Ariston, w szczególności o ustawieniu serwisowym pompy obiegowej. W rzeczywistości jest to praca specjalistów, ale jak pokazuje wideo, możesz to zrobić sam:

  Kotły gazowe naścienne z serii nowoczesnych urządzeń marki Ariston to dość skomplikowana technika, nawet jeśli jest przeznaczona do użytku domowego. Stąd logiczny wniosek dotyczący instalacji i uruchomienia kotła gazowego Ariston – pierwsze uruchomienie systemu należy powierzyć specjalistom. Koszty są oczywiście nieuniknione, ale z drugiej strony gwarantowana jest prawidłowa praca instalacji gazowej.

  Czy samodzielnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś kocioł gazowy marki Ariston, czy też powierzyłeś tę pracę specjalistom? Podziel się wrażeniami z innymi odwiedzającymi naszą stronę w bloku komentarzy – dodaj zdjęcie swojego kotła, opowiedz nam o trudnych momentach, które napotkałeś podczas samodzielnego instalowania sprzętu.

  • Schemat włącznika wiertarki Bosch 650 W

   Przy wiertarkach boscha za komuntatorem znajduje się płytka impulsatora, na wygląd przypomina magnes, jeśli jest uszkodzona to wiertarka ma tylko obroty maksymalne i praktycznie po niedługim czasie ulega spaleniu.

   Początkujący Serwisanci 02 Maj 2007 14:04Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 8898

  • Jak podłączyć włącznik wiertarki Makita HP 2040

   Dziękuję za schemat lecz niestety nie działa wiertarka (sprawdziłem to podłączenie aczkolwiek dziwiło mnie podpięcie zasilania-zazwyczaj 1, 3 gdzie styki są ze śrubkami).Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?

   Elektro Początkujący 05 Lis 2021 06:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 15075

   Jak podłączyć włącznik wiertarki.

   Na włączniku wyraźnie widać schemat z którego wynika że ma on 4 zaciski, 1 i 3 to zasilanie, a 2 i 3 idą do silnika. Końce uzwojeń stojana powinny być podłączone do szczotek.

   Początkujący Naprawy 04 Mar 2021 07:21Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 47265

   Schemat elektryczny wiertarki B&D KD 154 CRE

   Witam - proszę zamieścić fotkę włącznika wiertarki.Czy to ta wiertarka;Dodano po 43

   Inne Szukam 20 Sty 2018 12:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 945

   Schemat elektryczny wiertarki

   Gdzie na ostatniej stronie?Na końcu, na dole-jak napisałem: zasilanie, włącznik silnik koniec.Napisz, do czego Ci to potrzebne?

   Elektro Maszyny i Urządzenia 12 Kwi 2016 21:02Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2841

   Wiertarka Celma - podłączenie włącznika

   WitamMam problem z prawidłowym podłączeniem włącznika capax 35-35 pod wiertarkę Celma.Znalazłem też schemat włącznikaProsiłbym o wytłumaczenie podłączenia na tym zaznaczonym na czerwono

   Początkujący Elektronicy 06 Wrz 2016 17:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 11535

   REBIR 1305 - Włącznik ze zmiana kierunku

   Koledzy mam problem z wiertarką REBIR 1305. Dostałem ją od znajomego do naprawy, tj wymiany uszkodzonego włacznika ze zmiana regulacji obrotów. Oryginalny włacznik został wyrwany i z wiertarki wystają tylko 4 przewody: dwa od szczotek i dwa z uzwojenia stojana. Znalazłem schemat tej wiertarki z rozrysowaniem...

   Elektronarzędzia 08 Sie 2014 08:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1959

   Wiertarka Bosch pbh 220 re Filtr przeciw-zakłóceniowy? Potwierdzenie diagnozy

   Witajcie,Normalnie takiego pecha to jeszcze nie miałem. Na jeden otwór w ścianie z betonu "zużyłem" dwie wiertarki a i tak nie wywierciłem wszystkiego:D.Ale do rzeczy. Zacząłem sobie spokojnie wiercić wspomnianą wiertarką w ścianie. Po niecałej minucie wiercenia z udarem (nie, nie tak jak większość...

   21 Kwi 2020 12:59Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 966

   Wiertarka CELMA kondensator a właściwie jego brak

   Witam.Wiertarka nie działa. Silnik jest raczej ok, bo jeszcze niedawno działał a pomiary uzwojeń silnika wydają się ok. Mam coś poprostu namieszane z przewodami, bo się pourywało coś i nie wiem teraz jaki powinien być prawidłowy schemat połączeń.Wiertarka w skrócie to przewód, włącznik, chyba bezpiecznik...

   Warsztat elektronika 21 Sty 2007 20:42Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 40432

   Włącznik pompy głębinowej Bass Polska jak podłączyć przewody

   Zobacz post: jest am schemat podłączenia wiertarki, w ten sam sposób podłącz wyłącznik.Dodano po 6A swoją drogą to ciekawe. Producent pisze w instrukcji, że schemat połączeń znajduje się na obudowie wyłącznika.

   17 Cze 2019 23:36Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 765

   Podłączenie wiertarki stołowej - Poszukuję porady, jak zamontować jakiś sensowny

   Witam wszystkich serdecznie.To mój pierwszy post, jeśli coś pokręcę z działami czy czegoś nie zrobię dobrze - proszę o wybaczenie.Ponieważ jeden obraz to tysiąc słów, proszę zerknąć na zdjęcia.W skrócie - odziedziczyłem to cudo, poprzedniego właściciela nieszczęśliwie nie ma już na tym świecie,...

   10 Lip 2020 21:17Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1614

   Wiertarko-wkrętarka - zamiana włącznika na regulator.

   Witam!Mam wiertarkę akumulatorową 12V (kupiłem na Allegro za 40zł). Ma jedną wadę: nie posiada regulacji obrotów silnika.Chciałbym zamienić włącznik na regulator. Szukałem na Elektrodzie jakichś schematów, ale znalazłem tylko do wiertarki na 230V. Jak to zrobić? Przez PWM (prawie bez strat; jak...

   Inne Serwis 01 Wrz 2006 09:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2118

   Wiertarka stołowa, jak podłączyć, ile faz??

   Chcę naprawić wiertarkę stołową, która kurzy się w garażu. Jest wszystko oprócz kabla zasilającego odczepionego od włącznika. Tabliczka znamionowa jest zamalowana więc nie wiem ile silniczek może mieć Watt. Sądząc po wielkości to moim zdaniem nie ma więcej niż 1 kW. Na dekielku jest schemat gwiazda trójkąt,...

   29 Mar 2013 12:44Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6525

   Regulator wiertarki na Atmega8

   Witam i dziękuję za wszystkie pozytywne opinie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać ewentualne niedomówienia. Jeśli chodzi o koszty, to dokładnie nie wiem, myślę że w granicach 30-40 złotych. Na wyjściu jest BUZ11, wytrzymuje dosyć duży prąd jak na moje potrzeby. Na wyświetlaczu...

   DIY Konstrukcje 22 Lut 2008 09:11Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 31713

   Przycisk kołyskowy dwupozycyjny - zmiana biegunów - schemat podłączenia.

   Witam, wykonuję sobie podnoszony stół do wiertarki stołowej. Podnoszenie stołu będzie realizowane poprzez podnośnik krzyżowy, napędzany silniczkiem od wycieraczek samochodowych 12 V DC. Mam już zakupiony do tego zasilacz montażowy 12 V, 25 A, oraz włącznik kołyskowy dwupozycyjny 6 pin. Jak wiadomo, zmiana...

   06 Maj 2021 09:06Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1188

   wiertarka stołowa parkside ptb - działała do końca dnia a na następny dzień już

   Witam posiadam wiertarkę stołowa z elektroniczną regulacją obrotów ptbmod 710. Wczoraj pracowała do samego końca dwa razy co prawda przy wierceniu się wyłączyła, ale po ponownym włączeniu działała normalnie więc stwierdziłem że przeciążeniówka zadziałała o ile jest. Dzisiaj chciałem włączyć i ku mojemu...

   26 Sty 2022 15:51Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 837

   Wiertarka Metabo. Czy ma ktoś schemat wiertarki Black-Decker?

   Sie pisze tak. Mam zrypany włącznik w wiertarce Metabo. Potrzebuje wymienić, ale orginał jest za drogi. Trzeba coś dopasować, może od B&D podejdzie?A nie jakieś takie wywody😉

   26 Gru 2019 01:29Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3810

   włącznik od wiertarki

   Na rysunku jest schemat podłączenia wył. zmiany obrotów. Wyłącznik wiertarki jest bez regulowanych obrotów. Powinieneś dać radę.

   07 Wrz 2004 20:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 25992

   Silnik 3-fazowy (wiertarka stołowa)

   Potrzebuje szczegółowego schematu (najlepiej takiego dla laika) podłączenia silnika 3-fazowego (wiertarka stołowa) przez 1 stycznik TSM-1 i 1 przekaźnik termiczny i rzecz jasna 1 włącznik 2 przyciskowy (włącznik nie styka na stałe, więc musi być podtrzymanie).Z góry wielkie dzięki za pomoc.

   01 Kwi 2008 07:59Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6247

   Makita HP 2033 - wietarka udarowa- brak zasilania. Potrzebny schemat elektryczn

   Poszukuję schematu połaczeń elektrycznych wiertarki udarowej Makita HP 2033. Przetarł mi się przewód zasilający w odgiętce i niestety po otwarciu obudowy i przy naprawie (odcięcie podejrzanych 15 cm przewodu) wusunęły się z konektorów niechlujnie zaprawione przewody biegnące do regulatora obrotów...

   01 Lip 2013 19:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1629

   Włącznik z regulacja obrotów do wiertarki.

   coś takiego?A jak zrobić uproszczona wersję takiego jak wyżej? Nie chce mieć klasycznego spustu jak wiertarka tylko wolałbym mieć guzik on/off i potencjometr do obrotów.Zaznacze, że jestem "lajkonikiem" ale ze schematem potrafie sobie poradzić. Lutownica też mi nie obca.

   21 Paź 2013 17:38Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5064

   Wiertarka Metabo podłączenie włącznika

   witamskorzystaj ze strony: www. metabo. pltam wybierz opcje serwis części zamiennych, kiedy wybierzesz model swojego sprzętu dostaniesz sie do dokładnego i czytelnego schematu podłączenia tego włącznika i nie tylkoWówczas będziesz miał pewność, że nie podłączasz nic na oślep a dokładnie jak trzeba.pzdrw

   04 Wrz 2008 03:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4935

   Czy da się podłączyć wyłącznik pod wiertarkę?

   Wapno w żyłach mi się lasuje jak to widzę...Z zdjęć wygląda na starą jednobiegową Celmę z lat 70-tych zamontowaną w statywie.Podpowiedź 1 - wpisz na znanym serwisie Aledrogo wyłącznik CELMA PRCb Od 10-20 PLN jest nowy oryginalny wyłącznik do tej wiertarki.Nigdy nie grzeszyły trwałością,...

   11 Lut 2020 10:55Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 2016

   Wiertarka Celma - chyba? - Zmiana włącznika

   Przepraszam za kłopot, wrzuciłem je zrobione z telefonu i na komputerze dobrze się otwierają i pobierają (na telefonie też). Wrzucam jeszcze raz zmniejszone o połowę. Wrzuciłem też zmniejszone zdjęcia z pierwszego postu. Może ktoś rozpozna ten typ i podeśle jak prawidłowo podłączyć ten przycisk z pomarańczowym...

   08 Sty 2021 15:39Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 1083

   Jak podłączyć włącznik w wiertarko-wkrętarce Einhell?

   Potrzebuję jakiegoś schematu lub rady jak podłączyć włącznik w wiertarko-wkrętarce firmy Einhell?Za pomoc będę niezmiernie wdzięczny.Pozdrowienia!

   27 Kwi 2014 11:40Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 12847

   Wiertarka promieniowa (radziecka) kilka niewiadomych

   Witam. Mam mały problem z taką oto wiertarką promieniowąniestety z tabliczki nie można odczytać żadnych danych dotyczące nazwy typu modelu... Jedyne co mi wiadomo to to że sprzęt jest produkcji radzieckiej.Mój problem polega na tym że Pan u którego stoi ta maszyna prosił mnie żebym do niej zerkną...

   27 Maj 2010 14:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3758

   Demontaż wiertarki Metabo KHE 28.

   Witam tak i ja próbuje jak kolega PtasiorWro napisał ale już odciski mam męczę się kilka dni, jak mam dość to przestaje i nic z tego nie wychodzi w tej wiertarce nie był wymieniany włącznik było wszystko dobrze poza tym że wiertarka grzała się nie było deka smaru. Smar uzupełniony wszystko złożone i...

   14 Wrz 2020 08:30Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3966

   Celma pcr 10/6 - Wymiana włącznika i podłączenie

   Mam problem, podlączylem wyłacznik według schematu ale jak wlaczam zasilanie to wiertarka obraca sie na wolnych obrotach bez naciskania wylacznika ale jak sie nacisnie przycisk wiertarka normalnie dziala i regulacja obrotow dziala.

   23 Wrz 2014 10:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 18213

   Płaski przycisk (włącznik) chwilowy do mini-wiertarki 40W

   Czyli jakiś prosty układ. A można prosić o jakiś prosty schemat co do której nóżki.Zasilacz jest z tej samej drukarki co silnik. Chyba, że ten silniczek jest słabszy niż to co znalazłem w zamienniku Mitsumi (wszystkie wymiary się zgadzają).Ten mój to C6464-60002 od HP 640 i żadnych parametrów na...

   07 Lut 2018 17:38Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1302

   Wiertarka Skil 650W - podłączanie wyłącznika Fa2/6 1BEK

   okej, udało mi się podłączyć wiertarkę wg. 1 schematu, niestety, i teraz już nie wiem co może być przyczyną - wiertarka nie za każdym razem się uruchamia, tzn. raz działa a raz nie(częściej nie). przestaje w ogóle działać kiedy kręcę pokrętłem szybkości ruchów, na niskim ustawieniu w ogóle się nie włączy.Myślałem...

   07 Wrz 2018 20:46Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4791

   Włącznik SMD albo mikro-włącznik dla silniczka DC 24V 3-4A

   Robię mini wiertarkę z silnika drukarki 24V (C6464). Potrzebuję umieścić włącznik chwilowy na powierzchni korpusu pod palcem bo w środku nie ma miejsca (silnik). Potrzebuję prostego schematu jak i przez jakie elementy ogólnie dostępne poprowadzić prąd z zasilacza do silnika przez ten włącznik. Wiadomo,...

   12 Cze 2018 09:00Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 2079

   Wiertarka magnetyczna Scantool MB45 - nie działa elektromagnes potrzebny schemat

   Jednak coś było w niej grzebane, posiada ktoś schemat instalacji? Jest to Scantool MB45. Chodzi mi o magnes, który nie działa, ale na włączniki jest tylko jeden kabelek, a drugiego brakDodano po 30

   11 Wrz 2022 10:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 264

   BOSH GBH 2-24 DSR - JAk podłączyć włącznik FA2-4 2 BEK?

   Jak podłączyć włącznik opisany w tytule. Nie mogłem dostać szczotek z takim samym stykiem do tej wiertarki wiec kupiłem z większa blaszka i poprostu ją obciałem teraz pasują. Nie wiem jednak jak podłączyć włącznik bo dostałem ją rozebraną pomoże ktoś oto zdjęcia.Dodano po 1Te dwa...

   05 Sie 2014 12:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5601

   Naprawa wiertarki Power Plus model NM1000

   No właśnie nie sprawdzałem bo nie wiem jak. Mogłem go uszkodzić albo był uszkodzony bo przylutowałem kable bo G i A1 czyli całkowicie źle. Nie mam makro bo robię zdjęcia telefonem. Zrobię najwyżej schemat ideowy tej płytki.Jeszcze jedno całkowite usunięcie regulatora obrotów powinno spowodować uruchomienie...

   25 Wrz 2007 14:04Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 14005

   Wiertarka WE 25 - Schemat podłącznia

   Tylko ja chciałbym podłączyć do tych włączników ponieważ pasuja mi pod wszystkie otwory w wiertarce tak jak to było oryginalnie.A nie chce kupować też z tego względu że w szafie pełno mi tego zalega.

   Elektryka Dla Każdego 10 Gru 2015 20:46Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2508

   Hitachi D13V podłączenie włącznika

   Witam forumowiczów.Posiadam wiertarkę Hitachi d13V. Spalił mi się włącznik, mam nowy. I nie zrobiłem zdjęcia jak były przewody podłączone do włącznika.Jest ich pięć - dwa od zasilania i trzy pozostałe.We właczniku też pięć miejsc na przewody: dwa są oznaczone strzałkami i pozostałe trzy mają oznaczenia:...

   Elektro Co kupić? 14 Kwi 2016 14:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 711

   Wiertarka stołowa WSM16 Silnik - problem z podłączenie silnika dwubiegowego.

   Witam kolegów rok temu kupiłem sobie WSM 16 podobna do WSD16.Po zakupie założyłem standardowo włącznik M611. :DTak sobie robiłem i niedawno z ciekawości zajrzałem czy z silnikiem wszystko ok, czy się nie grzeje, no i przeczytałem tabliczkę znamionową.Z niej wynika, że jest to silnik dwubiegowy...

   16 Lis 2020 20:38Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 942

   Celma - Celma, a włącznik capax 35-23

   Witam, mój genialny szef zabrał się za wymiąnę przewodu w wiertarce celma(nie wiem jaki model), oczywiście przy wymianie narobił bałaganu bo odpadły przewody od włącznika. Czy ktoś jest w stanie mi przybliżyć co i jak mam podłączyć, tak na chłopski rozum, bo nie za bardzo znam sie na schematach. Pozdrawiam...

   17 Sty 2015 17:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7773

   Automatyczny włącznik odkurzacza lub ip.

   Heh - do doskonały pomysł, nigdy o tym nie pomyślałem, a zawsze mnie wnerwiało, że najpierw muszę włączyć odkurzacz, dopiero potem wejść na drabinę aby wywiercić otwór, a odkurzacz w tym czasie niepotrzebnie hałasuje. Myślę, że taki układ znalazłby zastosowanie przy wielu rodzajach prac.Do rzeczy...

   31 Lip 2022 11:23Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7785

   Zasada działania regulatora obrotów w wiertarce elektrycznej

   we włączniku jest tyrystor sterowany w zależności od położenia przycisku (jakiś potencjometr, kurcze gdzieś podziałem schemat 8)), ale nie bawiłbym się w naprawę, takie coś kosztuje grosze!!! (no chyba że w celach poznawczych):)

   04 Sie 2004 21:15Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5891

   Regulacja obrotów wiertarki

   Podłączenia są takie same jak na jednym i drugim schemacie ten drugi włącznik koło kondensatora i regulatora do czego służy bo jak go zamkniesz to zwiera i wyłącza działanie regulatora.

   22 Cze 2019 11:26Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 16473

   Doradźcie jakąś małą wiertarkę ręczną.

   Kilka lat temu miałem podobnie wyglądającą Hitahi tylko większą i z mechanicznym udarem. Okazała się straszą kichą, najpierw rozpadła się główka, potem włącznik (z regulacją obrotów), potem pojawił się luz na łożyskach i po roku poszła na śmietnik. Możliwe że teraz są lepiej wykonane, ale ja się tak...

   05 Cze 2010 21:58Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3724

   Wiertarka Bosh PSB50/PSB500 - nie włącza sie

   Może pomiń włącznik i podłącz na "krótko". Na załączonym schemacie NR. 2 i NR. 4. połącz mostkiem.Zapomniałem, że jest tam jeszcze regulator napięcia.

   03 Sty 2019 14:59Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 3828

   Stycznik tsm -1 wiertarka wsd 16 a2

   Podłączając wiertarkę według załączonego schematu -urządzenie musi działać. Do sprawdzenia styk pomocniczy włącznika termicznego PT oraz bezpiecznik 2A. Miernik i do dzieła!Pozdrawiam

   26 Gru 2017 21:39Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2139

   Elprom Łowecz B8 - Włącznik z regulacją obrotów.

   Jest to wykonalne nawet z obrotami prawo lewo. Ilość kabelków jest wystarczająca 2 zasilające i 2 od szczotek - te od szczotek prowadzi się do przełącznika zmiany kierunków a od przełącznika do szczotek najlepiej znaleźć. Schemat w necie - kwestia znaleźć sobie odpowiedni wyłącznik. Mam taką wiertarkę...

   03 Lut 2020 15:27Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1188

   Jak podłączyć włącznik w wiertarce BOSCH UBH 2-20RLE? Potrzebny schemat.

   Dzień dobry.Na wstępie chciałem się przedstawić mam na imię Leszek. Mam ogromną prośbę do szanownego grona bo mi już ręce opadają otóż, posiadam wiertarkę Bosch UBH 2-20RLE i mam problem z podłączeniem włącznika czy miałby ktoś schemat jak podłączyć dodam że jak ja podłączyłem to chodzi tylko w jedna...

   13 Lut 2018 19:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 849

   Jak najprościej zmniejszyć obroty szlifierki kątowej -BOSCH

   ze starym regulatorem to nie obejdzie się bez ingerencji w "instalacje" szlifierki.Przerobiłem stary przedłużacz (4 wejścia) i wmontowałem w niego włącznik wiertarki.Śmiga cudownie, mogę regulować napięcie jak chcę:)POdłączyłem lampkę i mam ściemniacz, podłączyłem szlifierkę i reguluję jak...

   Projektowanie Układów 18 Cze 2019 19:23Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 41046

   zepsułem urzadzenie -prosze o pomoc

   zacznę od początkupracowałem tym urządzeniem az się wyłączyłowięc po przemysleniu sprawy rozebrałem rekojeść wiertarki aby sprawdzić czy dochodzi prądniestety podczas sprawdzania doszło do zwarcia w wyłączniku -nieuwaznie podłączyłem miernik i trach...pal licho z miernikiem ale urządzenie...

   16 Sie 2005 21:02Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1794

   Automatyczne oświetlenie domu oparte na LED 12V i regulowanych czujnikach ruchu

   Opisaną instalację może wykonać każdy, kto chce rozpocząć przygodę z elektroniką. Mam nadzieję, że niniejsza instrukcja będzie czytelna nawet dla osób nie posiadających podstaw elektroniki, a samo wykonanie opisanej tu instalacji, czasem przyjemnej eksploracji złóż wiedzy technicznej.--------------------------------------...

   Smart Home IoT 31 Gru 2014 19:19Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 15369

   Metabo SB EK 750-2 S Automatic - Układ regulacji obrotów.

   Mam wiertarkę Metabo SB EK 750-2 S Automatic, i został uszkodzony ten elektroniczny regulator obrotów. On jest zbudowany na tyrystorze BStD 1040C (zamiennik TIC 126M), bardzo prosty układ. Czy wie ktoś, jaki ma on symbol, czy można go jeszcze gdzieś kupić, oraz jaki...

   22 Maj 2013 10:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3096

   Jak prawidłowo użytkować młot udarowy

   Ostatnio kupiłem młotowiertarkę Skil 1790 i zasadniczo jestem z niej bardzo rozczarowany. Kupując kierowałem się ceną (do 500zl), możliwością wiercenia, wiercenia z udarem i samego podkuwania. Chciałem stosunkowo mocny udar (ma 4J) bo planuje trochę podkuwać (skuć ściślej murek, przewierty...

   Ogólny techniczny 19 Lis 2009 16:39Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 16890

   BOLEK - wzmacniacz 2x150W+75W, sterowany radiowo 27MHz

   Witam. Chciał bym się dzisiaj pochwalić Wam swoją nową konstrukcją. Wzmacniacz audio 2x150W + 75W subwoofer, z equalizerem pięciostopniowym, sterowany radiowo na 27. 145MHz.OBUDOWADawcą obudowy była Tosca 303 w fatalnym stanie wizualnym, z uszkodzonym radiem. Tosce wytrzewiłem, a końcówka...

   30 Lis 2007 20:19Odpowiedzi: 59 Wyświetleń: 24343

   Kompaktowa frezarka CNC z serwomotorami

   MECHANIKAProjektowanie zacząłem od pojechania na złomowisko w poszukiwaniu czegoś co nadawałoby się na łożyska liniowe - od tych elementów zależało być albo nie być całej maszyny. Miałem bardzo dużo szczęścia - znalazłem dwumetrowy profil stalowy z 2mm blachy wygięty wzdłuż pod kątem...

   01 Lut 2020 22:33Odpowiedzi: 147 Wyświetleń: 107457

   Zepsuty regulator obrotów silnika 230V.

   Leszek Augustyniak, tak jest regulator wbudowany, ale ja mam taki stojak do tej wiertarki i wiertarka w nim pracuje z włącznikiem włączonym na stałe, a ja potrzebuję mieć jakąś regulację.jdubowski, te dwa schematy mój i pokazany przez Ciebie nie różnią się tylko elementami, ale i sposobem podłączenia,...

   23 Sty 2015 21:23Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 16185

   Budowa kierownicy. Pad i potencjometr.

   Po pierwsze musisz mieć śledź gameport (15zł ok. ). Te cztery to włączniki chwilowe. Np. bieg góra, dół, i dwa na co chcesz. Próbowałem budowy kierownicy, więc jeśli chcesz zbudować skrzynię sekwencyjną to mogę pomóc. Jeśli jednak chcesz budować na padzie, i jeżeli te drążki rzeczywiście mają ok. 100...

   21 Wrz 2013 18:14Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4503

   zasilanie urządzeń z trzech akumulatorów w układzie szeregowym i równoległym

   Witam ponownie"Mój projekt "wisiał" w powietrzu aż nadeszła pilna potrzeba użycia takiegoż rozwiązania,Urządzenie nie powala estetyką wykonania, ale doskonale spełnia swoja rolę.Do wykonania użyłemtrzech akumulatorów żelowych 6V 10Ahwłącznika on-off-on 4 sekcjewłącznik obrotowy 3 pozycje...

   25 Cze 2020 23:29Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1170

   Jak podłączyć silnik elektryczny

   Witam! Mam problem z podłączeniem silnika el. w wiertarce stołowej. Ponieważ kompletnie się na tym nie znam więc proszę o pomoc, czytałem różne posty o tej tematyce lecz niestety nie za bardzo to rozumiem. Wiertarka ta została przywieziona z Norwegi. Na kablu zasilającym jest wtyka na 4 okrągłe bolce, chyba...

   13 Maj 2009 16:52Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 14926

   Szlifierka kątowa jako mała pilarka stołowa

   (at)Bobo"]Układ regulacji mam na włączniku nożnym, tzn. nastawiam obroty potencjometrem, a stopą tylko ON/OFF.Używam tego regulatora do wiertarki i do szlifierki i jeszcze nie zdażyło mi się go zepsuć.

   28 Sie 2011 23:54Odpowiedzi: 44 Wyświetleń: 68626

   Duży monster truck RC (płyta scalona)

   misiek1994Ad. 1 Włożyłem ten aku bo akurat tylko taki miałem, ale sprawował się dobrze, wcześniej był włożony żelowy 12V 7, 2AhAd. 2 Schematów nigdy nie rysowałem, ale jeżeli będzie to konieczne to spróbuję przerysowaćAd. 3 Nic upalonego nie widać, nie śmierdziałoAd. 4 jest to układSM6135WLN71...

   Robotyka Modelarstwo i CNC 24 Kwi 2012 14:37Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4586

   Jak optymalnie zaprojektować instalację?

   Witam Was serdecznie,próbuję rozrysować sobie schemat instalacji w domu jednorodzinnym aby kłaść kable. I próbuję zrobić jak najlepiej i najłatwiej + z zapleczem na przyszłość, aby można było instalację rozbudować w razie potrzeby.Dom z keramzytobetonu, także w ścianach mam już zatopione peszle,...

   29 Gru 2019 12:55Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 822

   Bosch GSB 9, 6 VES-2 - Uszkodzona regulacja obrotów

   Posiadam taki model wiertarko-wkrętarki jak wymieniony w temacie.Uszkodzony jest w niej wyłącznik, a dokładniej sama regulacja obrotów wkrętarki. Ponieważ można go bezproblemowo rozebrać mam pytanie, czy ktoś z Was nie posiada może schematu do takiego włącznika?Sam włącznik to model C3X-15B1T...

   06 Lut 2007 13:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2737

   Identyfikacja rodzaju połączeń i oszacowanie mocy silnika

   Część elektryczną tego przełącznika już odświeżyłem. Całość została umyta, styki przeszlifowane, a mostki elektryczne wykonane na nowo. Na zdjęciach przedstawia się to tak:Na pierwszym i drugim zdjęciu widać grupę 4 styków w prawym dolnym rogu lewej części i lewym dolnym rogu prawej...

   04 Kwi 2020 00:30Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1104

   Lampowy wzmacniacz słuchawkowy 6N13S

   Na wstępie chciałbym powiedzieć, że chodzę do 3 klasy technikum elektronicznego i jest to moja pierwsza konstrukcja na forum. Budowa wzmacniacza zajęła 3 miesiące.Przyczyny powstaniaMniej więcej około roku temu zbudowałem swój pierwszy wzmacniacz z użyciem lampy elektronowej (kit avt2928)...

   DIY Akustyka 20 Maj 2017 16:56Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 17670

   Zrobienie prostego czujnika ruchu/fotokomórki

   Witam wszystkich:) mam taki problem ze buduje na placu garaż ale nie mam jeszcze bramy tylko folią wejście zakryte, niestety w związku ze używam garażu non stop w środku posiadam jakieś graty które maja jakaś wartość i w sobotę ktoś sobie wszedł w nocy na luzaka na plac i do garażu i mi zawinął plecak...

   08 Wrz 2009 19:16Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 11110

   Alternator BOSCH 90A 12V VW... - Jakiej mocy żaróweczka do tego alternatora?

   No właśnie tam jest dobre połączenie wyczyszczone dobrze papierem ściernym.Całość jest podłączona identycznie tak samo jak na schemacie poniżej. Kontrolka z jednej strony do przewodu D+ a z drugiej strony przez włącznik do zacisku plusowego akumulatora.O ile w niektórych samochodach pokroju Renault(nowszych),...

   Samochody Początkujący 07 Maj 2018 21:55Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 3645

   Pegasus model:69040(2002 rok)

   Poszukuję schematu ww. urządzenia(może być pokrewny "Topex"), ponieważ chcę założyć nowy włącznik (nie wiem jak założony był stary). Pomocne mogą też być jakieś zdjęcia "wnętrzności" tej wiertarki. Z góry dzięki za wszelką pomoc. :? ::scatter:Podawaj rodzaj sprzętu w temacie - regulamin

   Schematu/instrukcji/artykułu 02 Wrz 2006 13:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1674

   Ocena komutatorowych silników DC i parametrów do PWM

   Silnik DC często pozyskuje się w sposób przypadkowy. Z demontażu, mocniejsze z wycieraczek / wentylatorów samochodowych ect. i znane jest tylko ich Upracy. Odnalezienie danych często jest bezskuteczne a i tak nic nie powiedzą jak optymalnie sterować PWM. Przedstawiam, jak można oszacować nieznany silnik...

   28 Lip 2009 17:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2224

   Licznik impulsów na CD4026

   Poprzednio zrobiłem prototyp "w pajęczynie". Chciałem ukryć go w ścianie ale był duży problem. Wszystkie mieszkania w tych poPRL-owskich blokach mają ściany bez tynku - pomalowany beton. O wbiciu gwoździa można zapomnieć, zamocowanie byle obrazka to wbijanie kołków lub wiertarka udarowa. Najszybsze okazało...

   28 Wrz 2009 17:46Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 5629

   Układ miękkiego startu PWM - taki trochę inny

   Dwie wiertarki, szlifierka i pilarka. To moje hobby. I aż żal czasem ściska jak trzesczą tryby... i bolą ręce...We wszystkich podobnych urządzeniach w momencie włączenia panują bardzo duże przeciążenia na elementach przekładni, nie mówiąc już o tym, że czasem o mało nie wypadną z rąk...Dlatego...

   05 Gru 2009 00:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4476

   Zasilacz laboratoryjny 0-30V, 1A + przeróbka zasilacza ATX

   Witam,Chciałbym przedstawić w tym temacie moją pierwszą własnoręcznie wykonaną konstrukcję, jaką jest zasilacz laboratoryjny budowany od podstaw i dodatkowo przeróbka starego, nieużywanego, ale ciągle sprawnego zasilacza ATX.Założenia były bardzo proste, a więc stworzenie praktycznej konstrukcji,...

   07 Lis 2010 10:18Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 42233

   frezarka 415V zasilana z falownika?

   1. Na wyjściu falownika podłączone mogą być tylko uzwojenia silnika, żadnych transformatorów, włączników i innych rzeczy.2. 99% silników do których kupuje się falownik jednofazowy ma moc do 3kW (zdaję się na elektryka, że nie kupił jednofazowego falownika do silnika 11kW). 99% z tych silników (moc...

   Automatyka Przemysłowa 18 Sie 2010 22:59Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2334

   Zgrzewarka do ogniw NiCd, NiMH Litowych i innych

   Oto zgrzewarka mojej konstrukcji powstała w związku z innym projektem produkcji latarek nurkowych. Potrzebowaliśmy baterie 8, 4V 6000mAh z 21. ogniw NiMH 1, 2V 2000mAh. Firma zajmująca się takimi usługami wyliczyła nam 50 zł za zgrzanie jednego pakietu. Postanowiłem zatem wykonać ją we własnym zakresie...

   18 Kwi 2018 01:08Odpowiedzi: 67 Wyświetleń: 101431

   Regulator obrotów J-15 gdzie i jak podłączyć silnik?

   Zakupiłem wyrzynarkę włosową (stołową) niestety bez regulacji obrotów, z racji że bardzo by mi się taka regulacja przydała kupiłem w sklepie el. reg. obr. wiertarki J-015 (taka sobie nazwa:)) Schemat Nie bardzo wiem jednak jak to podłączyć do silnika? Powiedzcie proszę czy wystarczy czerwony kabel...

   28 Lis 2012 20:05Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3636

   Nie mogę podłączyć alternatora na 230V 2000W

   Witam, dostałem alternator ze starego agregatu i nie mogę uruchomić. Z tego co się z orientowałem to brakuje kondensatora. Nie wiem jaki ma być? Dołączam zdjęcia może ktoś mi pomoże. Kręciłem go wiertarką ok 5-10 tys obr/min i nie reaguje. Uzwojenie jest sprawne. końce uzwojeń są oznaczone U;U i Z;Z....

   06 Sty 2014 13:47Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2763

   Stacja lutownicza do BGA DIY

   Chciałbym przedstawić wykonaną przeze mnie stację lutowniczą do BGA.Jako, że stacje do BGA trochę kosztują, a w warsztacie przydał by mi się taki sprzęt, postanowiłem zbudować taką stację sam.Pracowałem na kilku stacjach:1 - Techot TH-5802 - Jetronix ECO3 - Achi IR PRO SC...

   DIY Warsztat 07 Gru 2020 03:45Odpowiedzi: 39 Wyświetleń: 37629

   Honda EM 30 - Agregat prądotwórczy - jak sprawdzić prądnice bez-szczotkową?

   Witam, interesuje mnie sprawdzenie prądnicy w agregacie prądotwórczym Honda EM 30 która jest zintegrowana z silnikiem, wizualnie wygląda dobrze ale nie wiem czy daje prawidłowe napięcie załączam schemat wraz z opisem oraz zdjęcie przewodów. W tym momencie jak wszystko jest złożone na gniazdku jest 170V...

   07 Lut 2016 15:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3897

   Kontroler perkusji elektronicznej z wyjściem MIDI

   Autor przedstawionego poniżej projektu zmierzył się z zadaniem skonstruowania cyfrowej perkusji z wyjściem MIDI. Układ taki wykorzystywany jest przez wielu perkusistów do ćwiczeń lub też uzyskiwania nowych brzmień. Dzięki niemu możliwe jest podpięcie padów perkusyjnych z wyjściem analogowym do...

   DIY Zagranica 23 Kwi 2017 11:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 9924

   WFUM - Dlaczego silnik jest podłączony dwoma przewodami?

   Kupiłem dzisiaj starą wiertarkę polskiej produkcji z 1964 roku. Chciałbym przeprowadzić jej remont bo chociażby przewody elektryczne były w strasznym stanie, izolacja zewnętrzna i wewnętrzna popękana i przy demontowaniu ich rozpadała się w rękach.Mam kilka pytań co do elektryki i do mechaniki.1....

   27 Kwi 2017 21:18Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1206

  Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi D 900w

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi D 900w

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Hitachi D 900w