Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Ge Wbvh6240fgg

Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Ge Wbvh6240fgg jest krokiem po kroku instrukcją instalacji i odbioru wstępnego pralki firmy GE. Pralka jest łatwa w instalacji i można ją zainstalować w ciągu kilku godzin. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją i zaleceniami producenta. Pralka musi zostać zainstalowana zgodnie z wszystkimi wytycznymi i zaleceniami producenta. Zalecenia producenta dotyczące instalacji obejmują wykonanie odpowiednich rur, podłączenie pralki do odpowiedniego źródła zasilania, podłączenie pralki do kanalizacji i innych czynności. Po zainstalowaniu pralki należy wykonać jej odbior wstępny. Odbior wstępny polega na wykonaniu kilku testów, aby upewnić się, że pralka jest prawidłowo zainstalowana i działa poprawnie. Testy te obejmują sprawdzenie wszystkich przycisków sterujących, sprawdzenie sygnałów dźwiękowych, sprawdzenie, czy drzwiczki są szczelnie zamknięte i czy pralka działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Ge Wbvh6240fgg

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 3309784442073229254

[Go Back]

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 4, 6 kW

Pobierz

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 8, 10 kW

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 12, 14, 16 kW

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 18 kW

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 22 kW

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 30 kW

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 4 kW 190L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 4 kW

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 6 kW 190L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 6 kW 240L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 6, 8, 10 kW

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 8 i10 kW 190L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 8, 10 kW 240L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 12 kW 240L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 12, 14, 16 kW

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 14, 16 kW 240L

Przyłączenie do sieci gazowej trzeba podzielić na dwie części. Pierwszą jest przyłącze realizowane przez dystrybutora gazu (do skrzynki w ogrodzeniu), drugie to przyłącze instalacji gazowej od skrzynki do budynku. Na szczęście nie wszystko musi być na Twojej głowie. Jeżeli chodzi o instalację wewnętrzną czyli od skrzynki do domu, to większość firm realizuje to przyłączenie wraz ze wszystkimi dokumentami (tak było również w moim przypadku). Przypuszczam, że właśnie dlatego całą procedurę wspominam lepiej niż przyłącze prądu. A może dlatego, że można to zrobić w 9, a nie w 12 krokach:)?

W poniższym wpisie przeczytasz:

 • co potrzebujesz do złożenia wniosku o warunki przyłączenia,
 • jakie istotne dokumenty oraz informacje znajdziesz wraz z warunkami przyłączenia,
 • o zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej,
 • jakich formalności dokonała osoba, która zajęła się przyłączem instalacji wewnętrznej na działce,
 • jak powstało przyłącze gazu, czyli jak doszło do postawienia naszej skrzynki gazowej,
 • o umowie ze sprzedawcą gazu,
 • o przyłączeniu gazu w 9 krokach.

Ca znajdziesz w tym wpisie

Wniosek o warunki przyłączenia

Podobnie jak przy procedurze przyłączenia prądu, którą opisałam ostatnio, tak i w przypadku gazu należy złożyć wniosek o warunki przyłączenia. Wniosek o warunki przyłączenia składałam w najbliższym punkcie obsługi klienta dystrybutora gazu, czyli w moim przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa.

Co potrzebujesz do złożenia wniosku:

1. Wniosek “o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I”. Do pobrania na stronie lub w punkcie obsługi klienta (jest to wniosek dla odbiorców gazu w celu ogrzewania domu jednorodzinnego).

We wniosku musisz określić:

– informacje o obiekcie, który chcesz przyłączyć (adres, dom jednorodzinny, istniejący czy projektowany),

kubaturę budynku lub powierzchnię,

przewidywany termin kiedy zaczniesz pobierać paliwo gazowe,

do jakiego celu będzie wykorzystywane paliwo gazowe (przygotowywanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie, inne),

przewidywane roczne zużycie paliwa gazowego w m3/rok i kWh/rok (nie pytaj mnie skąd masz to wiedzieć, ja zdałam się wyłącznie na przemiłego Pana z obsługi klienta, który pomógł mi wypełnić wniosek:). Na wniosku wpisałam zgodnie ze wskazówką 2000 m3/rok i nie sprawdzałam czy tyle zużyliśmy w ciągu roku),

moc przyłączeniowa czyli maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego (podobnie jak wyżej:), we wniosku wpisałam 3 m3),

rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych jakie planujesz mieć w domu, wraz z ich mocą (ja wskazałam kocioł gazowy do przygotowywania ciepłej wody o mocy 25 kW + kuchenkę gazową o mocy 5KW). Jak teraz o tym myślę to najwyraźniej bardzo nie chciałam przechodzić na płytę elektryczną,

kiedy chcesz zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Możesz zaznaczyć, że niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia (jeżeli zależy Ci na czasie, wtedy umowę dostaniesz wraz z warunkami przyłączenia). Możesz zaznaczyć, że w późniejszym terminie (jeżeli np. wiesz, że Twoja budowa potrwa 2 czy 3 lata, w takim wypadku konieczne będzie później wypełnienie osobnego wniosku o zawarcie umowy),

sposób w jaki chcesz odebrać dokumenty dotyczące przyłącza (to już zależy od Ciebie i tego jak często sprawdzasz pocztę, można osobiście lub listownie),

2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowaną lokalizacją szafki gazowej (w moim przypadku była to mapa do celów projektowych. Naszkicowałam orientacyjnie nasz budynek oraz szafkę gazową, którą wyznaczyłam dokładnie na przeciwko kotłowni skąd była najkrótsza droga podłączenia gazu).

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Po niespełna miesiącu dostałam telefoniczną informację o możliwości odbioru warunków przyłączenia do sieci gazowej (z tego co wiem w chwili obecnej, pomimo 21 dni na odpowiedź, terminy te są dłuższe). Można otrzymać warunki listownie, ale ja zaznaczyłam we wniosku odbiór osobisty, a to z kilku powodów:

 • odbierając osobiście warunki przyłączenia do sieci mogłam się zapytać konkretnej osoby, co muszę zrobić w dalszej kolejności (warto wiedzieć z czym i do kogo się zgłosić w razie pytań. Zrób z Pani Kasi, Madzi czy Pana Artura swojego sojusznika),
 • mogłam od razu podpisać umowę o przyłączenie do sieci gazowej,
 • punkt obsługi klienta Polskiej Spółki Gazowej był oddalony od mojego miejsca zamieszkania o kilka ulic, więc nie stanowiło to problemu.
 • W warunkach znajdowały się dane, które wypełniałam we wniosku oraz mnóstwo innych szczegółowych parametrów, które do dnia dzisiejszego nic mi nie mówią:), jednak w otrzymanym dokumencie znajdziesz również informacje, które są dla Ciebie istotne, czyli:

  1. Jaka jest szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie.

  2. W jakim terminie nastąpi realizacja przyłączenia licząc od dnia podpisania umowy (u mnie w warunkach “Planowany termin realizacji przyłączenia 10 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie” ponieważ gazociąg był w drodze. Jeżeli gazociąg musi być doprowadzony, termin realizacji wydłuża się do 16 miesięcy).

  3. Jak długo są ważne otrzymane warunki przyłączenia (u mnie 24 miesiące).

  4. Dostajesz informację, że zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie klienta czyli Twojej (chodzi o instalację od skrzynki do domu)*


  * Ważne! Tu zaczyna się druga część przyłączenia. Wymaga ona współpracy z wykonawcą, który poprowadzi instalację gazową od skrzynki do Twojego domu.

  Wraz z Warunkami przyłączenia otrzymałam:

  1. “Umowę o przyłączenie do sieci gazowej”, w której określono termin budowy przyłącza (w terminie do 10 miesięcy), oraz wskazano iż zobowiązuję się do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 90 dni od dnia wykonania przyłącza**

  2. Ogólne warunki umów o przyłączenie. Kalkulacje opłaty za przyłączenie (jest to opłata w wysokości 2376, 36 brutto, liczona ryczałtowo “za budowę odcinka sieci o długości do 15m”). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na budowę i eksploatację przyłącza gazowego (wyrażasz zgodę na budowę przyłącza oraz skrzynki, udostępnienie nieruchomości w celu budowy przyłącza, oraz zobowiązujesz się do niedokonywania żadnych zmian w obrębie skrzynki, w tym jej koloru). To oświadczenie podpisują właściciele działki, jeżeli jest ich kilku, muszą się podpisać wszyscy.

  ** Ważne! Oznacza to że masz 90 dni czyli ok. trzy miesiące na wykonanie instalacji od skrzynki do budynku. Termin liczony od otrzymania z Gazowni “Powiadomienia o zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej”. W przypadku niedotrzymania terminu zawarcia umowy ze sprzedawcą w ciągu 90 dni, według umowy o przyłączenie, zostanie nałożona kara w wysokości 0, 2% opłaty za przyłączenie (brutto) za każdy dzień opóźnienia. Dla mnie ten termin przypadał na miesiące zimowe, obawiałam się, że ze względu na pogodę nie uda mi się wykonać instalacji. Złożyłam więc w gazowni podanie o zmianę tego terminu wskazując na kwiecień (założyłam, że wtedy będę miała już wykonaną instalację gazowa do budynku). Zmiana terminu jest możliwa, ale jak, mnie poinformowano tylko raz (po czasie dowiedziałam się, że termin ten można zmieniać raz, ale w roku:))

  Podpisanie umowy z gazownią

  Umowę o przyłączenie do sieci gazowej otrzymałam i podpisałam wraz z warunkami przyłączenia, podczas odbioru osobistego dokumentów. Poinformowano mnie, że od teraz moim przyłączem zajmować się będzie gazownia w sąsiednim mieście, która wykonuje projekty i wykonawstwo przyłączy.

  Polecono mi, żeby skontaktować się z nimi za ok. miesiąc, być może wtedy będzie już wiadomo co z projektem mojego przyłącza (po miesiącu jednak nie było nic wiadomo, poza tym, że mają dużo pracy i skontaktują się ze mną). Postanowiłam nie naciskać bo przecież jeszcze nie rozpoczęłam budowy, więc gaz tym bardziej nie był mi potrzebny.

  Szukanie wykonawcy instalacji gazowej do budynku

  Po otrzymaniu warunków skontaktowałam się z kilkoma firmami zajmującymi się przyłączaniami w celu porównania kosztów wykonania takiego przyłącza. Czasem są to firmy, które robią przyłącze wodne i kanalizacyjne, oraz mają uprawnienia do wykonywania przyłączy gazowych (wykaz takich firm dostałam przy okazji składania warunków przyłącza wodono-kanalizacyjnego, ale o tym dowiesz się w osobnym wpisie).

  Po wstępnym sprawdzeniu cen wśród kilku wykonawców, umówiłam się z jednym, który miał się zająć wykonaniem projektu przyłącza gazowego (od skrzynki do budynku) oraz pozostałymi formalnościami z tym związanymi (jest to duże uproszczenie).

  Do obowiązków wykonawcy przyłącza wewnętrznego gazu należało:

  1. Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu w ziemi i budynku mieszkalnym-jednorodzinnym. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w ziemi i w budynku mieszkalnym – jednorodzinnym wraz z przygotowanym projektem (w Starostwie Powiatowym podobnie jak pozwolenie na budowę budynku). Odebranie pozwolenia na budowę oraz założenie dziennika budowy. Dopełnienie formalności związanych z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych dotyczących budowy instalacji gazu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

  5. Zapewnienie kierownika budowy wewnętrznej instalacji gazowej.

  6. Wykonanie przyłącza od skrzynki gazowej do domu.

  7. Przeprowadzenie próby szczelności (protokół z próby szczelności) oraz ustalenie prawidłowości podłączeń (czyli zatrudnienie kominiarza w celu wydania opinii kominiarskiej).

  Telefon z Gazowni w celu ustalenia miejsca na skrzynkę gazową

  Po ok. 2 miesiącach od podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej zadzwoniła do mnie Pani, która zajmowała się projektowaniem mojego przyłącza. Poprosiła o spotkanie na działce w celu ustalenia, w którym miejscu w ogrodzeniu będzie stała skrzynka gazowa. Na szczęście było to trzy dni po tym jak geodeta wbił paliki wyznaczające ramy fundamentów, więc wiedziałam dokładnie gdzie jest kotłownia. Co za tym idzie, mogłam bardziej precyzyjnie wskazać miejsce skrzynki gazowej.

  Co nastąpiło potem:

  1. Spotkałam się na działce z Panią projektującą przyłącze gazowe do skrzynki. Ustaliłyśmy z miarą w ręku, w którym miejscu stanie skrzynka. Rozmowa przebiegła szybko i rzeczowo. Pani poinformowała mnie, że muszę jej dostarczyć, choćby mailowo, oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę i eksploatację przyłącza gazowego, które jest załącznikiem do umowy o przyłącze (podpisane przez właścicieli działki). W odpowiedzi na moje zapytanie jak długo może to potrwać, dostałam wizytówkę z prośbą o telefon za ok. 2-3 miesiące, w celu sprawdzenia czy projekt został uzgodniony i na jakim etapie jest realizacja.

  Bywałam na działce bardzo często, aż pewnego dnia (2, 5 miesiące po ustaleniu miejsca skrzynki na działce), okazało się, że przed ogrodzeniem stoi piękna, nowiutka i soczyście żółta skrzynka gazowa!

  Mamy Gaz!

  Zadzwoniłam do Pani, która projektowałam przyłącze. Dostałam informację, że w najbliższym czasie otrzymam “powiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej” wraz z fakturą za przyłączenie, a po jej opłaceniu mogę podpisać umowę na dostawę gazu.

  No tak, tylko ja nie miałam jeszcze przyłącza od skrzynki do budynku wiec po co mam podpisywać umowę na gaz, skoro na budowie ledwo stoją ściany i dom nawet nie ma jeszcze dachu. Co prawda wiedziałam, że wykonawca przyłącza wewnętrznego poczynił już kroki odnośnie projektu oraz pozwolenia na budowę przyłącza, ale cały czas prace na budowie nie były na tyle zaawansowane żeby wykonywać podłączenie.

  Wykonanie przyłącza od skrzynki do budynku

  Pod koniec stycznia wykonawca zajął się zrobieniem przyłącza do budynku, dostałam od niego protokół szczelności oraz opinię kominiarską. Na początku lutego mogłam już podpisywać umowę ze sprzedawcą gazu. Z powiadomienia o zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej wynikało, że mam na to czas do 17. 04.

  Umowa ze sprzedawcą gazu

  Lista sprzedawców gazu znajdowała się w oddziale gazowni, z którą podpisywałam umowę o przyłączenie, ale jest oczywiście dostępna również w internecie. Umowę ze sprzedawcą gazu (w moim przypadku PGNIG) podpisałam w jednym z wybranych punktów obsługi klienta. Standardowo zabrałam wszystkie dokumenty, jakie do tej pory wiązały się z budową przyłącza gazu (w szczególności te od firmy wykonującej przyłączenie wewnętrzne)

  Do podpisania umowy potrzebowałam:

  1. “Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym” (wypełnione na podstawie dokumentów otrzymanych od wykonawcy przyłącza gazowego na działce do budynku-protokołu próby szczelności oraz opinii kominiarskiej).
  2. Dowód osobisty.
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny (w moim przypadku akt notarialny).

  Sympatyczna Pani pobrała ode mnie dokument zgłoszenia gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym i zrobiła sobie kopię. Oryginał natomiast miałam dostarczyć do dystrybutora (można było to zrobić poprzez sprzedawcę, ale wolałam to przyspieszyć osobiście). Podpisanie umowy trwało kilka minut, wiec tego samego dnia udałam się do dystrybutora z wcześniej wspomnianym dokumentem o gotowości instalacji.

  Na miejscu ustaliliśmy wspólnie termin montażu licznika w skrzynce gazowej. Poinformowano mnie, że moja obecność, czyli osoby podpisującej umowę jest konieczna, w celu podpisania protokołu odbioru licznika.

  13. Przyjechał monter licznika. Po zamontowaniu otrzymałam protokół montażu gazomierza i mogliśmy korzystać z gazu. Na tamtą chwilę dla mnie oznaczało to tyle, że wyrobiłam się z terminami zawartymi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej (termin upływał 17. :))

  Przyłączenie do sieci gazowej w 9 krokach

  Krok 1. Złóż wniosek o warunki przyłączenia.

  Krok 2. Odbierz warunki przyłączenia oraz podpisz umowę o przyłączenie do sieci gazowej.

  Krok 3. Znajdź firmę, która zajmie się przyłączeniem wewnętrznym (od formalności poprzez fizyczne podłączenie gazu od skrzynki gazowej do budynku).

  Krok 4. Następuje realizacja przyłączenia ze strony gazowni (wstawienie skrzynki gazowej).

  Krok 5. Opłacasz otrzymaną fakturę za przyłączenie.

  Krok 6. Wybrana firma realizuje przyłącze gazu na działce (od skrzynki gazowej do domu)

  Krok 7. Na podstawie otrzymanych od wykonawcy dokumentów, wypełniasz zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym oraz podpisujesz umowę z wybranym sprzedawcą gazu.

  Krok 8. Ustalasz termin montażu licznika

  Krok 9. Możesz korzystać z gazu:)

  Przyłącze gazu w 9 krokach to naprawdę niewiele, z pewnością dlatego, że w części formalności wyręczyła mnie firma, która zajmowała się przyłączem wewnętrznym. Pan instalator nawet szczególnie mnie nie angażował, przyjechał może dwa razy z niezbędnymi dokumentami, które musiałam podpisać. Poza tym pracownicy Spółki Gazowej okazali się wyjątkowo mili, pomocni i uprzejmi, co pozwoliło mi zapamiętać tą procedurę jako mało uciążliwą i mniej skomplikowaną. Tobie również tego życzę. Powodzenia!

  Jeżeli masz ochotę możesz pobrać bezpłatny poradnik: “Jak przygotować się przed budową domu. ” Kliknij

  Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Ge Wbvh6240fgg

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Ge Wbvh6240fgg

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Ge Wbvh6240fgg