Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Dewalt Dwp849x Ar

Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Dewalt DWP849X Ar to kompletny zestaw instrukcji, który pomaga użytkownikom w instalacji, użytkowaniu i pielęgnacji wyrzynarki Dewalt DWP849X Ar. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy wyrzynarki. Instrukcja jest napisana w prosty i zrozumiały sposób, dzięki czemu można łatwo zrozumieć i wykonać instrukcje. Instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące dbania o wyrzynarkę oraz wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania narzędzia. Instrukcja zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas korzystania z narzędzia. Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Dewalt DWP849X Ar jest ważnym źródłem informacji, które należy przestrzegać, aby zapobiec potencjalnym obrażeniom lub uszkodzeniom narzędzi.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Dewalt Dwp849x Ar

Niniejszy rozdział zawiera instrukcje wymiany sprzętu komputera.

Przed wymianą sprzętu

Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować go naprawiać przed zapoznaniem się z Podręcznik z ważnymi informacjami o produkcie.

Uwagi obowiązujące przed wymianą sprzętu

• Używaj wyłącznie podzespołów komputerowych dostarczanych przez firmę Lenovo.

• Podczas instalowania i wymiany opcji należy korzystać z odpowiednich instrukcji wyjaśnionych wtym podręczniku, w połączeniu z instrukcjami dołączonymi do opcji.

• W większości krajów Lenovo wymaga zwrotu uszkodzonej części wymienianej przez klienta (CRU).

Informacje na ten temat dostarczane są z wymienianą częścią lub wkrótce po jej dostarczeniu.

Obsługa urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne

Nie wolno otwierać opakowania antystatycznego zawierającego nową część, dopóki uszkodzonaczęść nie zostanie wymontowana i użytkownik nie będzie gotowy do zainstalowania nowej. Ładunkielektrostatyczne, mimo że są bezpieczne dla użytkownika, mogą poważnie uszkodzić elementy iopcje komputera.

Mając do czynienia z akcesoriami i innymi komponentami komputera, należy przedsięwziąćnastępujące środki ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia przez ładunki elektrostatyczne:

• Ogranicz swoje ruchy. Ruch może spowodować wytworzenie się ładunków elektrostatycznych.

• Zawsze ostrożnie obchodź się z akcesoriami i innymi komponentami komputera. Karty PCI/PCIe,moduły pamięci, płyty główne i mikroprocesory chwytaj za brzegi. Nigdy nie dotykaj znajdującychsię na wierzchu obwodów elektronicznych.

• Nie pozwól, aby inni dotykali akcesoriów i innych komponentów komputera.

• Dotknij opakowania antystatycznego z tą częścią do metalowego gniazda rozszerzeń lub innejniemalowanej powierzchni metalowej komputera i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy.

Zmniejszy to ilość ładunków elektrostatycznych z opakowania i z ciała przed zainstalowaniem lubwymianą nowej części.

• W miarę możliwości wyjmij nową część z opakowania antystatycznego i zainstaluj ją bezpośredniow komputerze bez odkładania jej. Jeśli nie jest to możliwe, połóż opakowanie antystatyczne nagładkiej, poziomej powierzchni i umieść na nim tę część.

• Nie kładź części na pokrywie komputera ani innych powierzchniach metalowych.

Podstawowe informacje o jednostkach FRU (w tym jednostkach CRU)

• Części wymieniane u klienta (Field Replaceable Units — FRU) to części komputerowe, które możemodernizować lub wymieniać wykwalifikowany technik. Do części FRU zaliczają się między innymiwszystkie części CRU. Szczegółowe informacje o częściach FRU, w tym ich numery katalogoweoraz wykaz kompatybilnych modeli komputerów można znaleźć tutaj:

http://www. lenovo. com/serviceparts-lookup

• Części wymieniane przez klienta (Customer Replaceable Unit — CRU) to części komputerowe,

- Części CRU do samodzielnego montażu są łatwe do zainstalowania. Mogą one być niezależne,zabezpieczone zatrzaskiem lub mocowane maksymalnie dwoma wkrętami. Przykładami częściCRU do samodzielnego montażu są klawiatury, myszy i wszelkie urządzenia USB.

Odpowiedzialność za wymianę wszystkich części CRU do samodzielnego montażu spoczywa naużytkowniku.

- Wykonywanie czynności na częściach CRU objętych usługą opcjonalną wymaga posiadaniapewnych umiejętności technicznych i prostych narzędzi (takich jak wkrętak). Te części CRU toodizolowane podzespoły wewnątrz komputera. Zazwyczaj są zasłonięte panelem mocowanymprzez więcej niż dwa wkręty. Aby się dostać do części CRU, trzeba odkręcić wkręty i zdjąćpanel. Części CRU objęte usługą opcjonalną mogą wyjmować lub instalować użytkownicy albo

— w okresie gwarancyjnym — serwisanci firmy Lenovo.

Przed wymianą części FRU

Przed rozpoczęciem wymiany którejkolwiek części FRU przeczytaj następujące informacje:

• Komputer może być serwisowany tylko przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie izaświadczenia.

• Przed rozpoczęciem wymiany części FRU przeczytaj cały rozdział poświęcony wymianie takichczęści.

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas operacji związanych z zapisem, takich jakkopiowanie, zapisywanie czy formatowanie.

Kolejność dysków w serwisowanym komputerze mogła zostać zmieniona. Wybór nieprawidłowegodysku może spowodować nadpisanie danych lub programów.

• Część FRU należy wymieniać wyłącznie na część FRU do właściwego modelu.

Przystępując do wymiany części FRU, należy się upewnić, ze model komputera i numer częściFRU są właściwe.

• Pojedynczy, niedający się powtórzyć błąd nie jest powodem do wymiany części FRU.

Jednostkowe błędy mogą być powodowane różnymi czynnikami zupełnie niezwiązanymi zusterkami sprzętu, takimi jak promieniowanie kosmiczne, wyładowania elektrostatyczne lub błędyoprogramowania. Pomyśl o wymianie FRU tylko wtedy, gdy występują faktyczne problemy. Gdypodejrzewasz, że część FRU jest uszkodzona, wykasuj dziennik błędów i wykonaj test ponownie.

Jeżeli błąd się nie powtórzy, nie wymieniaj części.

• Wymieniaj tylko uszkodzone części FRU.

Lokalizowane jednostek FRU (w tym jednostek CRU)

Uwagi:

• Niektóre z komponentów są opcjonalne.

• Aby wymienić podzespół, którego nie ma na poniższej liście, zwróć się do serwisanta Lenovo. Abyuzyskać listę telefonów do działu pomocy technicznej Lenovo, przejdź do strony:

http://www. com/support/phone

Rysunek 9. Lokalizowanie części FRU

Części CRU do samodzielnego montażu

Części CRU objęte usługą opcjonalną

Części inne niż CRU

1 Pokrywa komputera 10 Karta Wi-Fi 3 Zespół radiatora i wentylatora

2 Karta PCI Express 11 Osłona karty Wi-Fi 4 Mikroprocesor

6 Moduł pamięci 36 Zespół zasilacza 5 Płyta główna

8 Radiator dysku SSD M. 2 37 Blokada elektroniczna 7 Bateria pastylkowa

13 Wspornik napędu optycznego 17 Przewód dysku

14 Napęd optyczny 18 Czytnik kart

23 Obejma przednia 19 Przewód napędu optycznego

24 Osłona przeciwkurzowa 20 Głośnik wewnętrzny

25 Klawiatura 21 Czujnik termiczny

26 Mysz 22 Kabel podświetlanej czerwonej

kropki

27 Podstawka pionowa 35 Obudowa

28 Kabel zasilający 38 Czujnik otwarcia obudowy

29 Dodatkowy dysk 39 Anteny Wi-Fi

Wymiana klawiatury przewodowej lub bezprzewodowej

Informacja: Klawiatura bezprzewodowa jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Wymiana klawiatury

1. Wyłącz komputer i odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych.

2. Odłącz kabel starej klawiatury od komputera.

3. Podłącz nową klawiaturę do odpowiedniego złącza w komputerze.

Rysunek 10. Wymiana klawiatury

Wymiana klawiatury bezprzewodowej

1. Odłącz urządzenie dongle USB od komputera i usuń starą klawiaturę bezprzewodową.

2. Wyjmij nową klawiaturę bezprzewodową z opakowania.

3. Otwórz pokrywę wnęki na baterie i włóż do niej dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniembiegunów.

Rysunek 11. Wymiana klawiatury bezprzewodowej

4. Wyjmij urządzenie dongle USB z wnęki w klawiaturze lub myszy bezprzewodowej i podłącz je dowolnego złącza USB w komputerze.

5. Zamknij pokrywę wnęki. Klawiatura jest gotowa do użycia.

Wymiana myszy przewodowej lub bezprzewodowej

Informacja: Mysz bezprzewodowa jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Wymiana myszy

2. Odłącz kabel starej myszy od komputera.

2. Wyjmij nową mysz bezprzewodową z opakowania.

Rysunek 13. Otwieranie wnęki na baterie

Rysunek 14. Wyjmowanie urządzenia dongle USB

Rysunek 15. Podłączanie urządzenia dongle do złącza USB

Rysunek 16. Instalowanie baterii myszy

Rysunek 17. Zamykanie pokrywki wnęki na baterie

Rysunek 18. Ustawianie wyłącznika zasilania w pozycji włączonej

• Świecąca na zielono dioda LED wskazuje, że mysz jest gotowa do użycia.

• Migająca pomarańczowa dioda LED oznacza niski poziom naładowania baterii.

• Gdy mysz nie jest używana, przesuwaj wyłącznik zasilania do pozycji wyłączonej, aby

1. Usuń wszystkie nośniki z napędów i wyłącz wszystkie podłączone urządzenia oraz samkomputer.

2. Odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych oraz wszystkie kable podłączone dokomputera.

3. Wymień kabel zasilający.

Informacja: Kabel zasilający może wyglądać inaczej niż na ilustracji.

Rysunek 19. Usuwanie kabla zasilającego

Rysunek 20. Instalowanie kabla zasilającego

Wymiana osłony przeciwkurzowej

Informacja: Osłona przeciwkurzowa jest częścią opcjonalną.

3. Wymień osłonę przeciwkurzową.

Rysunek 21. Demontaż osłony przeciwkurzowej

Rysunek 22. Instalowanie osłony przeciwkurzowej

Wymiana podstawki pionowej

Informacja: Podstawka pionowa jest dostępna tylko w niektórych modelach. Wymień podstawkę pionową.

Rysunek 23. Usuwanie podstawki pionowej

Rysunek 24. Instalowanie podstawki pionowej

Usuwanie pokrywy komputera

Informacja: Przed otwarciem pokrywy komputera upewnij się, że w programie Setup Utility odblokowano blokadę elektroniczną. Zobacz „Zabezpieczenia komputera”.

ZAGROŻENIE:

Przed otwarciem pokrywy wyłącz komputer i zaczekaj kilka minut, aż ostygnie. Usuń wszelkie urządzenia blokujące, które zabezpieczają pokrywę komputera.

4. Zdejmij osłonę przeciwkurzową. Patrz „Wymiana osłony przeciwkurzowej” na stronie 22.

5. Usuń pokrywę komputera.

Rysunek 25. Usuwanie pokrywy komputera

6. Dokończ wymianę. Patrz „Kończenie wymiany części” na stronie 68.

Wymiana przedniej obejmy

1. Usuń pokrywę komputera. Patrz „Usuwanie pokrywy komputera” na stronie 24.

2. Załóż przednią obejmę.

Rysunek 26. Zdejmowanie przedniej obejmy

Rysunek 27. Instalowanie przedniej obejmy

3. Patrz „Kończenie wymiany części” na stronie 68.

Wymiana napędu optycznego

2. Usuń przednią obejmę. Patrz „Wymiana przedniej obejmy” na stronie 25.

3. Odłącz złącze kabla sygnałowego i zasilającego od napędu optycznego.

4. Wymień napęd optyczny.

Rysunek 28. Wyjmowanie zespołu napędu optycznego

Rysunek 29. Wyjmowanie wspornika napędu optycznego

Rysunek 30. Instalowanie wspornika napędu optycznego

Rysunek 31. Instalowanie zespołu napędu optycznego

5. Podłącz złącze kabla sygnałowego i zasilającego do nowego napędu optycznego.

Wymiana dysku

Wymiana podstawowego dysku 3, 5 cala

3. Odłącz kable dysku od płyty głównej.

4. Wymień podstawowy dysk 3, 5 cala.

Informacja: Pamiętaj, aby podczas wymiany odłączyć, a następnie ponownie podłączyć kable dysku.

Rysunek 32. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 33. Wyjmowanie podstawowego dysku 3, 5 cala

Rysunek 34. Wyjmowanie wspornika podstawowego dysku 3, 5 cala

Rysunek 35. Instalowanie wspornika podstawowego dysku 3, 5 cala

Rysunek 36. Instalowanie podstawowego dysku 3, 5 cala

Rysunek 37. Zamykanie wnęki napędu

5. Podłącz kable dysku do płyty głównej.

Wymiana podstawowego dysku 2, 5 cala

1. Usuń konwerter pamięci masowej z podstawowym dyskiem 2, 5 cala. Patrz „Wymianapodstawowego dysku 3, 5 cala”.

2. Wymień podstawowy dysk 2, 5 cala w konwerterze pamięci masowej.

Rysunek 38. Wyjmowanie podstawowego dysku 2, 5 cala z konwertera pamięci masowej

Rysunek 39. Instalowanie nowego podstawowego dysku 2, 5 cala w konwerterze pamięci masowej

Wymiana dodatkowego dysku 2, 5 cala

3. Wymień dodatkowy dysk 2, 5 cala.

Rysunek 40. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 41. Wyjmowanie dodatkowego dysku 2, 5 cala

Rysunek 42. Wyjmowanie wspornika dodatkowego dysku 2, 5 cala

Rysunek 43. Wyjmowanie ramki dodatkowego dysku 2, 5 cala

Rysunek 44. Instalowanie ramki dodatkowego dysku 2, 5 cala

Rysunek 45. Instalowanie wspornika dodatkowego dysku 2, 5 cala

Rysunek 46. Instalowanie dodatkowego dysku 2, 5 cala

Rysunek 47. Zamykanie wnęki napędu

4. Patrz „Kończenie wymiany części” na stronie 68.

Wymiana modułu pamięci

• Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zatrzaski gniazda pamięci są otwarte.

• Podczas instalacji ściśle przestrzegaj kolejności instalowania modułów pamięci pokazanej narysunku.

Rysunek 48. Kolejność instalacji modułów pamięci

3. Wymień moduł pamięci.

Informacja: Podczas instalacji ustaw moduł pamięci równo z gniazdem, a następnie dociskaj oba końce modułu aż do całkowitego zamknięcia obu zatrzasków.

Rysunek 49. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 50. Wyjmowanie modułu pamięci

Rysunek 51. Instalowanie modułu pamięci

Rysunek 52. Zamykanie wnęki napędu

Wymiana karty PCI Express

3. Wymień kartę PCI Express.

Informacja: Podczas wyjmowania karty PCI Express naciśnij zatrzask, aby odczepić go od gniazda. Następnie delikatnie usuń kartę z gniazda.

Rysunek 53. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 54. Wyjmowanie karty PCI Express

Informacja: Podczas instalowania karty PCI Express dociskaj tylną część karty aż do zatrzaśnięcia na miejscu.

Rysunek 55. Instalowanie karty PCI Express

Rysunek 56. Zamykanie wnęki napędu

Wymiana karty Wi-Fi

3. Wymień kartę Wi-Fi.

Rysunek 57. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 58. Usuwanie osłony karty Wi-Fi (typ 1 i typ 2)

Rysunek 59. Odłączanie anten Wi-Fi i usuwanie karty Wi-Fi (typ 1 i typ 2)

Rysunek 60. Instalowanie karty Wi-Fi i podłączanie anten Wi-Fi (typ 1 i typ 2)

Rysunek 61. Instalowanie osłony karty Wi-Fi (typ 1 i typ 2)

Rysunek 62. Zamykanie wnęki napędu

Wymiana dysku SSD M. 2

3. Zależnie od modelu komputera poszukaj informacji o wymianie dysku SSD M. 2 w tematachwymienionych poniżej.

Rysunek 63. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 64. Usuwanie radiatora dysku SSD M. 2

Rysunek 65. Otwieranie zatrzasku dysku SSD M. 2

Rysunek 66. Wyjmowanie dysku SSD M. 2

Rysunek 67. Instalowanie dysku SSD M. 2

Rysunek 68. Zamykanie zatrzasku dysku SSD M. 2

Rysunek 69. Instalowanie radiatora dysku SSD M. 2

Rysunek 70. Zamykanie wnęki napędu

• Typ 2

Rysunek 71. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 72. 2

Rysunek 73. 2

Rysunek 74. 2

Rysunek 75. 2

Rysunek 76. 2

Rysunek 77. 2

Rysunek 78. Zamykanie wnęki napędu

Wymiana wspornika dysku SSD M. Usuń dysk SSD M. 2. Patrz „Wymiana dysku SSD M. 2” na stronie 39.

4. Wymień wspornik dysku SSD M. 2.

Rysunek 79. Wyjmowanie wspornika dysku SSD M. 2

Rysunek 80. Instalowanie wspornika dysku SSD M. 2

5. Patrz „Kończenie wymiany części” na stronie 68.

Wymiana zespołu zasilacza

Chociaż komputer nie zawiera ruchomych części (z wyjątkiem kabla zasilającego), bezpieczeństwo ikonieczność zachowania zgodności z właściwą certyfikacją UL (Underwriters Laboratories) wymagazamieszczenia poniższych ostrzeżeń.wymagających obsługi. Jeśli istnieje podejrzenie wadliwego działania którejkolwiek z tych części, należy się skontaktować z serwisantem. Wymień zespół zasilacza.zespołu zasilacza.

Rysunek 81. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 82. Wyjmowanie zespołu zasilacza

Rysunek 83. Instalowanie zespołu zasilacza

Rysunek 84. Zamykanie wnęki napędu

Wymiana anten Wi-Fi

Wymiana przedniej anteny Wi-Fi

3. W razie potrzeby wyjmij dysk. Patrz „Wymiana dysku” na stronie 27.

4. Wymień przednią antenę Wi-Fi.

Rysunek 85. Wyjmowanie przedniej anteny Wi-Fi

Rysunek 86. Instalowanie przedniej anteny Wi-Fi

Wymiana tylnej anteny Wi-Fi

3. Wymień tylną antenę Wi-Fi.

Rysunek 87. Odłączanie tylnej anteny Wi-Fi

Rysunek 88. Instalowanie tylnej anteny Wi-Fi

Wymiana głośnika wewnętrznego

3. Odłącz kabel głośnika wewnętrznego od płyty systemowej.

4. Wymień głośnik wewnętrzny.

Rysunek 89. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 90. Wyjmowanie głośnika wewnętrznego

Rysunek 91. Instalowanie głośnika wewnętrznego

Rysunek 92. Podłącz kabel głośnika wewnętrznego do płyty systemowej.

Wymiana kabla podświetlanej czerwonej kropki

3. Odłącz kabel podświetlanej czerwonej kropki od płyty głównej.

4. Wymień podświetlaną czerwoną kropkę.

Rysunek 93. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 94. Usuwanie tulei

Rysunek 95. Usuwanie kabla podświetlonej czerwonej kropki

Rysunek 96. Instalowanie kabla podświetlonej czerwonej kropki

Rysunek 97. Instalowanie tulei

Rysunek 98. Podłącz kabel nowej podświetlanej czerwonej kropki do płyty głównej.

Wymiana czujnika termicznego

3. Odłącz kabel czujnika termicznego od płyty głównej.

4. Wymień czujnik termiczny.

Rysunek 99. Otwieranie wnęki napędu

Rysunek 100. Wyjmowanie czujnika termicznego

Rysunek 101. Instalowanie czujnika termicznego

Rysunek 102. Podłącz kabel nowego czujnika termicznego do płyty głównej.

Wymiana przedniego wspornika opcji we/wy

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

1 SoundTouch Portable System muzyczny Wi-Fi Podręcznik użytkownika

2 Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie i obsługę systemu oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji. Podręcznik użytkownika należy zachować w celu ponownego wykorzystania. Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji. OSTRZEŻENIA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią. Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać baterii ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiejkolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100 C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować. Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec. OSTRZEŻENIE: Urządzenie zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. 2 - Polski Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać. Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem. PRZESTROGA: Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu. UWAGI: Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia. Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Etykieta produktu znajduje się na dolnym lub tylnym panelu systemu. Z tego produktu należy korzystać w środowisku o temperaturze od 0ºC do 45ºC. Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie

3 Bezpieczeństwo UWAGI i OSTRZEŻENIA związane z akumulatorem Nie należy wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur np. bezpośrednio padających promieni słonecznych, ognia itp. Nie wolno demontować, otwierać lub przecinać akumulatora. Nie należy wystawiać akumulatora na działanie zbyt wysokiej temperatury lub ognia. Nie należy narażać akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno zwierać złączy akumulatora. Nie wolno przechowywać akumulatorów w sposób przypadkowy w opakowaniach lub szufladach, w których może dojść do zwarcia pomiędzy nimi lub w wyniku kontaktu z innymi metalowymi obiektami. Nie wolno wyjmować akumulatora z oryginalnego opakowania, zanim konieczne będzie jego użycie. Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy. W przypadku wycieku z akumulatora nie należy zezwolić na kontakt cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć zanieczyszczony obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Nie należy używać innej ładowarki niż dostarczona specjalnie do użytku z tym urządzeniem. Nie wolno używać akumulatora, który nie został zaprojektowany do użytku z tym urządzeniem. Należy zawsze kupować prawidłowy akumulator dostosowany do urządzenia. Akumulator powinien być zawsze czysty i suchy. W przypadku wystąpienia zabrudzenia należy wytrzeć akumulator czystą i suchą ściereczką. Konieczne jest naładowanie akumulatora przed użyciem. Należy zawsze używać odpowiedniej ładowarki. Wskazówki dotyczące prawidłowego ładowania można znaleźć w instrukcji producenta. Nie należy pozostawiać akumulatora w ładowarce przez dłuższy czas, gdy nie jest używany. Po dłuższych okresach przechowywania konieczne może być kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Akumulatory stają najbardziej wydajne, kiedy są używane w normalnej temperaturze pokojowej (20 C +/- 5 C). Należy używać akumulatora wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać podręcznik. 2. Należy zachować instrukcje. 3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń. 4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami. 5. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub źródła wilgoci. 6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki. 7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta. 8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło. 9. Należy chronić przewód zasilający przed zgnieceniem oraz ściśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu. 10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta. 11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas. 12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia. Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod: Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż odbiornik. Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej. Polski - 3

4 Bezpieczeństwo CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) OSTRZEŻENIE KOMISJI FCC Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia. W USA i Kanadzie To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Jego działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie. To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie określonych dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencjonowania. Nazwa części Polichlorowane bifenyle (PCB) Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków Ołów (Pb) Rtęć (Hg) Kadm (Cd) Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) Polibromowany bifenyl (PBB) Polibromowany difenyloeter (PBDE) X O O O O O Części metalowe X O O O O O Części z tworzyw szt. O O O O O O Głośniki X O O O O O Kable X O O O O O O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T Prosimy wpisać i zachować następujące informacje Numery seryjne i modelu znajdują się na tylnym lub dolnym panelu systemu. Numer seryjny: Numer modelu: Data zakupu: Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży w bezpiecznym miejscu. 4 - Polski

5 Bezpieczeństwo Funkcja AirPlay działa z urządzeniami iphone, ipad i ipod touch z systemem ios lub nowszym, komputerami Mac z systemem OS X Mountain Lion oraz i komputerami Mac i PC z programem itunes lub nowszym. AirPlay, ipad, iphone, ipod touch, itunes, Mac i OS X są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Termin Made for ipod, Made for iphone i Made for ipad oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza ipod, telefonu iphone lub tabletu ipad i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem ipod, iphone lub ipad może wpływać na komunikację bezprzewodową. SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Komputer osobisty jest wymagany do konfiguracji produktu. Wymagana jest domowa sieć Wi-Fi i dostęp do Internetu Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia. Polski - 5

6 Spis treści Wprowadzenie do systemu SoundTouch firmy Bose Kluczowe korzyści... 8 Wprowadzenie Informacje o systemie SoundTouch Portable... 9 Funkcje systemu... 9 Konfigurowanie systemu Rozpakowanie systemu Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi Instalowanie aplikacji SoundTouch Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi Użycie systemu Włączanie systemu Uzyskiwanie informacji o systemie Opis komunikatów na wyświetlaczu Wskaźnik Wi-Fi Przyciski sterowania systemu Zasilanie z akumulatora Sprawdzanie akumulatora Ładowanie akumulatora Wymiana akumulatora Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji Używanie aplikacji SoundTouch Uzyskiwanie pomocy Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne Sterowanie systemem przy użyciu innego komputera Polski

7 Użycie ustawień wstępnych Spis treści Opis ustawień wstępnych Co należy wiedzieć Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym Konfiguracja ustawienia wstępnego Aby skonfigurować ustawienie wstępne Aby zmienić ustawienie wstępne Korzystanie z innych źródeł Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł Podłączanie urządzenia audio do systemu Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay Funkcje zaawansowane Przyciski funkcji zaawansowanych Aktualizacja oprogramowania systemu Wyłączanie funkcji Wi-Fi Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych Alternatywna metoda konfiguracji Konserwacja Dodawanie sieci Wi-Fi Rozwiązywanie problemów Czyszczenie Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania Dział Obsługi Klientów Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji Dane techniczne Polski - 7

8 Wprowadzenie do systemu SoundTouch firmy Bose Dzięki modułowi SoundTouch można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych. Dzięki domowej sieci Wi-Fi możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju. Kluczowe korzyści Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych. Możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień wstępnych. Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi. Darmowa aplikacja SoundTouch na komputer, smartfon lub tablet zapewnia jeszcze większe możliwości sterowania. W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach. Szeroki wybór systemów audio firmy Bose pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia. 8 - Polski

9 Wprowadzenie Informacje o systemie SoundTouch Portable System muzyczny SoundTouch Wi-Fi odtwarza strumieniowo pełny dźwięk bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Bezpłatna aplikacja SoundTouch umożliwia konfigurowanie systemu i sterowanie nim. Zobacz Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi na stronie 11. Funkcje systemu Sześć ustawień wstępnych w systemie i pilocie zdalnego sterowania umożliwia szybkie odtwarzanie muzyki. Na wyświetlaczu o przekątnej 1, 6 cala są widoczne komunikaty dotyczące stanu systemu oraz informacje. Przenośna konstrukcja umożliwia przenoszenie systemu między pomieszczeniami. Można odtwarzać muzykę strumieniowo za pośrednictwem funkcji AirPlay dla urządzeń Apple. Akumulator litowo-jonowy pozwala słuchać muzyki przez wiele godzin. Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę z odległości 6 metrów. Oprócz interfejsu Wi-Fi, system jest wyposażony w złącze AUX 3, 5 mm w celu odtwarzania z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego. Złącze USB do konfiguracji sieci* Bezpłatna aplikacja SoundTouch do konfigurowania systemu i sterowania nim *Złącze USB z tyłu systemu (SETUP) służy wyłącznie do konfiguracji. To złącze nie służy do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń. Polski - 9

10 Konfigurowanie systemu Rozpakowanie systemu Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej. Uwaga: Kable należy podłączyć do systemu dopiero po uruchomieniu aplikacji SoundTouch. Pilot zdalnego sterowania Kabel USB (tylko konfiguracja) System muzyczny SoundTouch Wi-Fi Zasilacz sieciowy Może zostać dostarczony z wieloma adapterami zasilacza sieciowego. Użyj odpowiedniego adaptera w zależności od regionu. Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu. Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości Polski

11 Konfigurowanie systemu Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi Przed użyciem modułu SoundTouch należy zainstalować aplikację SoundTouch na komputerze połączonym z siecią domową. Następnie można użyć aplikacji do połączenia systemu z siecią. Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera. Uwaga: Jeżeli moduł SoundTouch został już skonfigurowany dla innego systemu, wystarczy uruchomić aplikację i kliknąć polecenia EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM (Eksploruj > Ustawienia > Systemy > Dodaj system), aby dodać inny system. Instalowanie aplikacji SoundTouch 1. Na komputerze połączonym z Twoją siecią Wi-Fi otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę Porada: Jeżeli moduł SoundTouch będzie używany do odtwarzania z biblioteki muzycznej itunes lub programu Windows Media Player, należy użyć komputera, na którym ta biblioteka muzyczna jest przechowywana Pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację SoundTouch. Po wykonaniu powyższych czynności można połączyć system z siecią. Uwaga: Kable należy podłączyć do systemu dopiero po wyświetleniu odpowiedniego monitu przez aplikację. Polski - 11

12 20V Konfigurowanie systemu Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi 1. Aby uruchomić aplikację, kliknij dwukrotnie ikonę SoundTouch. Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy prowadzi ona użytkownika przez proces konfigurowania systemu w sieci Wi-Fi. Aplikacja monituje o podłączenie systemu. Ustaw system na stabilnej powierzchni w pobliżu gniazda sieci elektrycznej i komputera. Po wyświetleniu monitu przez aplikację podłącz małą wtyczkę kabla USB do złącza SETUP systemu. 20V 4. Podłącz drugie zakończenie kabla USB do portu USB w komputerze. Uwaga: Upewnij się, że podczas konfiguracji system jest podłączony do zasilania, aby uniknąć utraty zasilania z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora Polski

13 20 V Konfigurowanie systemu 5. Podłącz przewód zasilający zasilacza do złącza POWER systemu. 20V 6. Wsuń do zasilacza sieciowego adapter przeznaczony dla danego regionu, a następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilania. Aplikacja wykrywa system i monituje o wprowadzenie poświadczeń sieciowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, łącznie z tworzeniem konta SoundTouch, lokalizowaniem biblioteki muzycznej, logowaniem się do usług muzycznych, eksplorowaniem muzyki i personalizowaniem ustawień wstępnych. Polski - 13

14 Użycie systemu Włączanie systemu Naciśnij przycisk Power na panelu przycisków lub pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu może być widoczna ikona, komunikat lub informacje dotyczące odtwarzanego pliku zależnie od stanu systemu. Listę ikon, które mogą pojawiać się na wyświetlaczu, zamieszczono na stronie 15. Porada: Można również nacisnąć ustawienie wstępne lub, aby włączyć zasilanie systemu. Uzyskiwanie informacji o systemie Na przednim panelu systemu są wyświetlane informacje na wyświetlaczu i wskaźnik Wi-Fi. Wyświetlacz: komunikaty systemowe oraz informacje dotyczące odtwarzanego pliku (zob. strona 15). Wskaźnik Wi-Fi: informacje dotyczące stanu sieci Wi-Fi (zobacz strona 16). Wskaźnik Wi-Fi Ekran Panel przedni systemu 14 - Polski

15 Opis komunikatów na wyświetlaczu Użycie systemu Na wyświetlaczu są widoczne informacje systemowe, ikony oraz informacje dotyczące albumu lub wykonawcy. Ikona wyświetlacza Opis Kółko postępu Pojawia się po początkowym włączeniu zasilania Zaleca korzystanie z instrukcji dotyczących konfiguracji Odtwarzanie radia internetowego Tryb AirPlay został uaktywniony Trwa regulacja poziomu głośności Dźwięk został wyciszony Trwa odtwarzanie biblioteki muzycznej Tryb AUX został uaktywniony Przejście do następnej ścieżki Przejście do poprzedniej ścieżki Odtwarzanie audio zostało wstrzymane Odtwarzanie audio zostało zatrzymane Wybrano ustawienie wstępne Ładowanie akumulatora Akumulator naładowany całkowicie Akumulator wymaga ładowania (mniej niż 20 procent poziomu naładowania) Polski - 15

16 Użycie systemu Wskaźnik Wi-Fi Wskaźnik Wi-Fi na przednim panelu systemu informuje o stanie sieci Wi-Fi. Opis wskaźnika Miga (biały) Włączony na stałe (biały, przyciemniony) Włączony na stałe (biały, jasny) Miga (bursztynowy) Włączony na stałe (bursztynowy) Wyłączony Stan systemu Trwa łączenie z siecią Wi-Fi Tryb energooszczędny i połączenie z siecią Wi-Fi System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi Odłączono od sieci Wi-Fi System znajduje się w alternatywnym trybie konfiguracji (patrz strona 27) Łączenie z siecią wyłączone Przyciski sterowania systemu Elementy służące do sterowania systemem znajdują się na panelu przycisków i pilocie zdalnego sterowania. Systemem można również sterować przy użyciu aplikacji SoundTouch (zob. strona 19). Panel przycisków: umożliwia włączanie zasilania systemu, konfigurowanie i odtwarzanie ustawień wstępnych, regulowanie głośności i uaktywnianie trybu AUX. Pilot zdalnego sterowania: jest odpowiednikiem panelu przycisków, ale oferuje również dodatkowe funkcje: odtwarzanie następnego/poprzedniego pliku i rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania. Przycisk Opis + Zasilanie: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć system. Sześć przycisków ustawień wstępnych: Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować ustawienie wstępne zgodnie z bieżącym odtwarzaniem. Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego, aby rozpocząć odtwarzanie. Zwiększanie/zmniejszanie głośności: Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność. Tryb AUX: Naciśnij, aby odtwarzać dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza AUX. Przejście do poprzedniej/następnej ścieżki: Pominięcie bieżącej ścieżki (tylko pilot zdalnego sterowania) Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania: Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie. Wyciszenie/anulowanie wyciszenia dźwięku: Naciśnij, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza AUX (tylko pilot zdalnego sterowania) Polski

17 Zasilanie z akumulatora Użycie systemu W pełni naładowany akumulator zapewnia około trzech godzin pracy przy maksymalnej głośności. Tempo rozładowania akumulatora zależy od poziomu głośności. Porada: Aby wydłużyć czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora, zmniejsz poziom głośności. Sprawdzanie akumulatora Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij na panelu przycisków i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, obserwując ikonę stanu akumulatora na wyświetlaczu. Ładowanie akumulatora Ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu pojawia się, kiedy poziom naładowania akumulatora spada poniżej 20 procent pojemności i konieczne jest ładowanie. Podczas ładowania akumulatora można od razu korzystać z systemu. Aby naładować akumulator 1. Podłącz przewód zasilający do złącza POWER systemu. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej. Zalecany czas ładowania to trzy godziny, kiedy nie jest odtwarzany dźwięk. Ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje stan ładowania. Polski - 17

18 Użycie systemu Tryb ochrony akumulatora Kiedy system SoundTouch Portable jest odłączony i nieużywany przez kilka dni bądź przed jeden dzień, gdy pozostały poziom naładowania jest mniejszy niż 10 procent, system przechodzi w tryb ochrony akumulatora w celu oszczędzania energii. Aby ponownie włączyć głośnik, podłącz go do źródła zasilania. Uwagi: Nie przechowuj systemu przez dłuższy czas, kiedy ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje pojemność poniżej 20 procent. Nieużywany system należy przechowywać w chłodnym miejscu. W pełni naładowany system nie powinien być przechowywany przez długi czas. Wymiana akumulatora Akumulator co pewien czas wymaga wymiany. Żywotność akumulatora jest zależna od sposobu użycia i ustawień głośności. Jeśli wymagane jest częstsze ładowanie akumulatora, może być konieczna jego wymiana. Uwaga: Aby zakupić akumulatory zamienne, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Bose w danym kraju lub regionie. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktu z firmą Bose, odwiedź stronę Polski

19 Używanie aplikacji SoundTouch Aplikacja SoundTouch to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu. Aplikacja używana na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu SoundTouch. Aplikacja umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu, przeglądanie lokalnych i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, odtwarzanie strumieniowe muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych systemów i wiele więcej. Po skonfigurowaniu systemu w sieci przy użyciu aplikacji SoundTouch można eksplorować muzykę odtwarzaną strumieniowo i personalizować ustawienia wstępne. Uzyskiwanie pomocy Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji Jeżeli konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących korzystania z systemu, należy użyć Porad lub Pomocy Online. Porady Po zakończeniu konfiguracji użyteczne porady pojawiają się na ekranie zależnie od wykonywanego zadania. Te porady informują o tym, jak należy korzystać z systemu, łącznie z personalizacją ustawień wstępnych. Aby uaktywnić porady: Jeżeli porady zostały wyłączone, można je włączyć zgodnie z następującą procedurą. 1. Uruchom aplikację SoundTouch i kliknij polecenia EXPLORE > SETTINGS > Help Tips (Eksploruj > Ustawienia > Porady). Przesuń suwak SHOW TIPS (Porady) do położenia ON (Włącz). Pomoc Online Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch: 1. Kliknij polecenia EXPLORE > HELP (Eksploruj > Pomoc) w aplikacji. Przeglądaj tematy Pomocy. Polski - 19

20 Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne Firma Bose oferuje darmową wersję aplikacji SoundTouch na urządzenie przenośne, umożliwiającą sterowanie systemem przy użyciu smartfonu lub tabletu. Instalowanie aplikacji na smartfonie lub tablecie: Użytkownicy systemu ios: należy pobrać aplikację SoundTouch ze sklepu App Store. Użytkownicy systemu Android: należy pobrać aplikację sterującą SoundTouch ze sklepu Google Play. Sterowanie systemem przy użyciu innego komputera Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch w domowej sieci Wi-Fi można sterować systemem przy użyciu dowolnego komputera w tej samej sieci. Na komputerze używanym do sterowania systemem otwórz przeglądarkę i przejdź do strony 2. Pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację SoundTouch. Kliknij opcję SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT (Zaloguj się do istniejącego konta). Zostanie wyświetlony ekran logowania. Można zalogować się na koncie SoundTouch Polski

21 Opis ustawień wstępnych Użycie ustawień wstępnych Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu przycisku systemu SoundTouch lub pilota zdalnego sterowania. Porada: Można także uzyskać dostęp do ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch na komputerze, smartfonie lub tablecie (zobacz strona 19). Co należy wiedzieć Ustawienia wstępne można skonfigurować przy użyciu aplikacji, panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania. Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna itunes lub Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony system SoundTouch. Nie można konfigurować ustawień wstępnych ze strumienia AirPlay lub urządzenia audio podłączonego do złącza AUX. Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji naciśnij przycisk tego ustawienia na panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeżeli ustawienia wstępne nie zostały skonfigurowane, uruchom aplikację i skonfiguruj te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z Pomocy aplikacji. Jeżeli używany jest pilot zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę systemu i nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego. System zaczyna odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są widoczne informacje, takie jak ikona, tytuł utworu lub nazwa stacji, zależnie od źródła. Zobacz Opis komunikatów na wyświetlaczu na stronie 15. Uwaga: Jeżeli muzyka nie jest odtwarzana i wyświetlany jest komunikat dotyczący nieprzypisanego ustawienia wstępnego, zobacz Konfiguracja ustawienia wstępnego na stronie 22. Polski - 21

22 Użycie ustawień wstępnych Konfiguracja ustawienia wstępnego W tej sekcji opisano sposób konfigurowania i zmiany ustawienia wstępnego przy użyciu panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania. Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i zmiany ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch, należy skorzystać z Pomocy aplikacji. Aby skonfigurować ustawienie wstępne 1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego na panelu lub pilocie zdalnego sterowania (przez około 2 sekundy). System generuje krótki sygnał dźwiękowy po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego. Komunikat informujący o przypisaniu nowego ustawienia wstępnego pojawia się na wyświetlaczu. Aby zmienić ustawienie wstępne Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji Aby skonfigurować ustawienie wstępne Polski

23 20 V Korzystanie z innych źródeł Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł Korzystając z systemu SoundTouch, można słuchać muzyki przechowywanej w smartfonie, tablecie, komputerze lub innym urządzeniu audio, podłączając je do złącza AUX lub odtwarzając strumień AirPlay za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Podłączanie urządzenia audio do systemu Można podłączyć wyjście audio smartfonu, tabletu, komputera lub innego urządzenia audio do złącza AUX IN. Do złącza AUX IN można włożyć wtyczkę kabla stereofonicznego o średnicy 3, 5 mm (nieuwzględniony w zestawie). Podłącz urządzenie audio do złącza AUX IN systemu przy użyciu kabla stereofonicznego. 20V 2. Naciśnij przycisk na panelu lub pilocie zdalnego sterowania. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu urządzenia audio. Porada: Należy ustawić głośność 75 procent wartości maksymalnej systemu lub urządzenia, aby zapewnić optymalną regulację głośności przy użyciu systemu. Polski - 23

24 Korzystanie z innych źródeł Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay Po połączeniu systemu SoundTouch z siecią można przesyłać audio strumieniowo z urządzenia AirPlay w tej sieci Wi-Fi. Uruchom aplikację muzyczną w urządzeniu AirPlay. W urządzeniu naciśnij lub kliknij przycisk i wybierz nazwę systemu SoundTouch (przypisaną podczas konfiguracji). Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu aplikacji muzycznej Polski

25 Przyciski funkcji zaawansowanych Funkcje zaawansowane System umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków na panelu sterowania. Aktualizacja oprogramowania systemu Aplikacja informuje o dostępności aktualizacji oprogramowania. Oprogramowanie systemu można zaktualizować także przy użyciu panelu przycisków. Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie systemu. Naciśnij i przytrzymaj przyciski i (przez około 5 sekund) na panelu przycisków. Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1. Pasek postępu wskazuje stan. Komunikat dotyczący ukończenia aktualizacji pojawia się na wyświetlaczu. Polski - 25

26 Funkcje zaawansowane Wyłączanie funkcji Wi-Fi System ma wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę połączenia bezprzewodowego i funkcji AirPlay. Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu wyłączenia obsługi sieci. Wskaźnik Wi-Fi zgaśnie po wyłączeniu obsługi sieci Wi-Fi. Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi 1. Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu włączenia obsługi sieci. Wskaźnik Wi-Fi zaczyna świecić po włączeniu obsługi sieci Wi-Fi. Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych. Naciśnij i przytrzymaj przyciski i (przez około 10 sekund) na panelu przycisków. Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 10 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu przywrócenia ustawień fabrycznych. System jest ponownie uruchamiany. Uruchom aplikację SoundTouch na komputerze i dodaj system do sieci (zobacz strona 11) Polski

27 Alternatywna metoda konfiguracji Funkcje zaawansowane Za pomocą tej metody można skonfigurować system SoundTouch poprzez dołączenie do jego własnej, wbudowanej sieci Wi-Fi, a następnie nawiązanie połączenia z domową siecią Wi-Fi. Uwaga: Korzystając z tej metody, można skonfigurować system tylko jako urządzenie AirPlay. Aby uzyskać dostęp do udogodnień w systemie SoundTouch, takich jak strumieniowe przesyłanie dźwięku radia internetowego i usług muzycznych, należy dodać system do domowej sieci Wi-Fi przy użyciu aplikacji SoundTouch (zobacz strona 11). Naciśnij i przytrzymaj przyciski i na panelu sterowania do chwili, gdy licznik osiągnie wartość 1 i zostanie wyświetlony komunikat dotyczący konfiguracji alternatywnej (przez około 5 sekund). W komputerze, tablecie lub smartfonie uaktywnij obsługę sieci Wi-Fi i dołącz urządzenie do sieci Wi-Fi Bose SoundTouch. Otwórz przeglądarkę i wpisz: w polu adresu. Na ekranie zostanie wyświetlone okno konfiguracji sieci Wi-Fi. Wybierz domową sieć Wi-Fi z listy rozwijanej. Wprowadź hasło (jeżeli jest to wymagane) i naciśnij lub kliknij przycisk Connect (Połącz). System usiłuje ustanowić połączenie z domową siecią Wi-Fi. Biały wskaźnik Wi-Fi systemu miga, a następnie jest włączony na stałe po ustanowieniu połączenia z siecią. W komputerze, tablecie lub smartfonie użyj panelu sterowania Wi-Fi i ponownie dołącz urządzenie do domowej sieci Wi-Fi. Kiedy system przyłączy się do sieci, wykonaj następujące czynności, aby zakończyć konfigurację: A. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch. B. Na ekranie SOUNDTOUCH SYSTEM SETUP (Konfiguracja systemu SoundTouch) wybierz następującą opcję: IT IS ALREADY CONNECTED (JEST JUŻ POŁĄCZONY) Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, zapoznaj się z tematem Instalowanie aplikacji SoundTouch na stronie 11. Polski - 27

28 Konserwacja Dodawanie sieci Wi-Fi Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, należy dodać nowe informacje dotyczące sieci w aplikacji, a następnie połączyć system. Uruchom aplikację SoundTouch. Kliknij polecenia EXPLORE > SETTINGS > SYSTEMS (Eksploruj > Ustawienia > Systemy). Wybierz system. Kliknij opcję CONNECT TO A WI-FI NETWORK (Połącz z siecią Wi-Fi). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Rozwiązywanie problemów Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów, należy skorzystać z Pomocy aplikacji SoundTouch. Problem Nie można ukończyć konfiguracji sieci. Nie można podłączyć do sieci. Przerywany dźwięk lub brak dźwięku Zalecane czynności Upewnij się, że nazwa i hasło sieci są prawidłowe. Sprawdź, czy usługa sieciowa jest dostępna, a system i komputer znajdują się w tej samej sieci. Zmniejsz odległość systemu od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Zatrzymaj inne aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. Zamknij aplikację, odłącz wszystkie kable, a następnie rozpocznij ponownie proces konfiguracji. Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, zobacz Dodawanie sieci Wi-Fi. Spróbuj ustanowić połączenie z siecią przy użyciu kabla Ethernet. Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe). Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. Sprawdź, czy system jest włączony i połączony z tą samą siecią co komputer. Zmniejsz odległość systemu lub źródła audio od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt niski lub czy dźwięk nie został wyciszony. Naciśnij na panelu przycisków i przytrzymaj przez 15 sekund, aby ponownie uruchomić system Polski

29 Konserwacja Problem Strumień AirPlay nie jest odtwarzany System nie włącza się podczas zasilania z akumulatora Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze akumulatora Zalecane czynności Upewnij się, że system i urządzenie zgodne z funkcją AirPlay są podłączone do tej samej sieci. Sprawdź, czy urządzenie zgodne z funkcją AirPlay odtwarza; zwiększ jego poziom głośności. Upewnij się, że system jest wybrany w menu AirPlay urządzenia. Odsuń urządzenie zgodne z funkcją AirPlay od potencjalnych źródeł zakłóceń i zmniejsz odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Uwaga: Odległość urządzenia zgodne z funkcją AirPlay od systemu nie ma znaczenia; liczby się tylko odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Akumulator może być rozładowany lub znajdować się w trybie ochrony. Podłącz do źródła zasilania w celu naładowania akumulatora. Nie można odtwarzać dźwięku do momentu, kiedy akumulator zostanie naładowany częściowo przynajmniej do poziomu 10 procent. Jeśli system nie włącza się, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Akumulator jest zbyt gorący lub zimny. Przenieś system w miejsce o niższej lub wyższej temperaturze. Poczekaj na schłodzenie lub rozgrzanie akumulatora. Czyszczenie Aby oczyścić obudowę systemu SoundTouch, należy przetrzeć ją miękką, suchą ściereczką. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową osłonę systemu. NIE WOLNO używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli. NIE WOLNO dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty. Polski - 29

30 Konserwacja Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania OSTRZEŻENIE: Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Obróć pokrywę baterii lekko w lewo, używając monety. Zdejmij pokrywę. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii znajdowała się na górze (symbol + widoczny). Załóż pokrywę i obróć ją w prawo aż do zablokowania Polski

31 Dział Obsługi Klientów Konserwacja Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów i numerów telefonów dostarczonej razem z systemem SoundTouch. Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji System SoundTouch jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu korzystania z gwarancji i rejestracji produktu. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji. Dane techniczne Wymiary: Ciężar: Napięcie źródła zasilania: Napięcie zasilające: 15, 2 cm (wys. ) x 25, 0 cm (szer. ) x 6, 6 cm (wys. ) (6, 0 x 9, 84 x 2, 59 cala) 1, 4485 kg (3, 2 funta) USA/Kanada/inne kraje: Wejściowe: V 50/60 Hz, 600 ma Wyjściowe: prąd stały 20 V, maks. 1, 25 A USA/Kanada/inne kraje: Wejściowe: prąd stały, 20 V, maks. 1, 25 A Polski - 31

32

33 2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Dewalt Dwp849x Ar

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Dewalt Dwp849x Ar

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Dewalt Dwp849x Ar