Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Frigidaire Ffc13c4cw0

Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Frigidaire Ffc13c4cw0 jest niezbędna, aby uzyskać pełną funkcjonalność tego urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i wymiany części zamiennych. Użytkownik powinien dokładnie przestrzegać instrukcji, aby zapewnić, że urządzenie zawsze działa w najlepszym możliwym stanie. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań instalacyjnych, użytkownik powinien upewnić się, że jest on wyposażony we wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić, że wszystkie czynności zostaną wykonane poprawnie. Ponadto, użytkownik powinien regularnie konserwować i wymieniać części zamiennych, aby zapewnić, że urządzenie będzie działać w w pełni sprawny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Frigidaire Ffc13c4cw0

Skuteczna komunikacja, czyli co autor komunikatu miał na myśli

Konsekwencją życia w społeczeństwie jest konieczność skutecznego komunikowania się z jego członkami. Dotyczy to wszystkich bez względu na zajmowane stanowisko, pełnioną funkcję społeczną czy też pozycję społeczną. Do komunikacji interpersonalnejkomunikacji interpersonalnej dochodzi zawsze, gdy co najmniej dwie osoby stykają się ze sobą. Polega ona na wymianie komunikatów. Ta wymiana może mieć charakter werbalny i niewerbalny.

Komunikacja werbalna odbywa się za pomocą słów, komunikacja niewerbalna zaś poprzez gesty, mimikę, ton głosu, obserwację zachowania rozmówcy.

W rozmowie zawsze dochodzi do nadawania i odbierania komunikatów przez odbiorcę i nadawcę. Zamieniają się oni rolą w zależności od tego, kto w danym momencie nadaje wiadomość, a kto ją odbiera. Nadawcą nazywamy osobę, która w danym momencie ma coś do przekazania, nadaje komunikat. Odbiorcą jest osoba, do której komunikat był nadany i która go sobie przyswaja.

Nadawanie (nadawca):

RiBO9ik0znWEz1

Źródło: Englishsquare.

RWLL8fwGDxRmh1

Komunikacja może mieć charakter jednokierunkowy, jeżeli nadawca komunikatu nie oczekuje odpowiedzi od odbiorców.

Rjj05kpY0atK61

Komunikacja dwukierunkowa ma miejsce, gdy odbiorca komunikatu odpowiada nadawcy (prowadzi rozmowę).

R5AyxWWOkR6Hq1

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Są dwa podstawowe sposoby komunikowania się. Jest to komunikacja werbalna i niewerbalna.

RU09fYDUwwBKH1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: komunikacjaElementy należące do kategorii komunikacjaNazwa kategorii: werbalnaElementy należące do kategorii werbalnaNazwa kategorii: przekazywanie informacjiza pomocą słowamówionego i pisanegoKoniec elementów należących do kategorii werbalnaNazwa kategorii: niewerbalnaElementy należące do kategorii niewerbalnaNazwa kategorii: przekazywanie informacjiza pomocą gestów,postawy ciała, mimiki,tembru głosu,szybkości wypowiadanychsłówKoniec elementów należących do kategorii niewerbalnaKoniec elementów należących do kategorii komunikacja

Źródło: Englishsquare.

Obie formy komunikacji przeplatają się ze sobą, jednocześnie mówimy w sposób werbalny i przekazujemy liczne komunikaty niewerbalne. Stosunek procentowy komunikacji werbalnejkomunikacji werbalnej i niewerbalnejniewerbalnej w trakcie rozmowy dwóch osób wynosi: 35% do 65% na korzyść komunikacji niewerbalnej.

RQna2PmoreHEY
Wykres kołowy. Komunikacja werbalna i niewerbalna w ujęciu procentowym podczas typowej rozmowy. Lista elementów: komunikacja niewerbalna; Wartość: 65; Udział procentowy: 65%komunikacja werbalna; Wartość: 35; Udział procentowy: 35%

Komunikacja werbalna i niewerbalna w ujęciu procentowym podczas typowej rozmowy

 • Label: komunikacja niewerbalna

  Value: 65%

 • Label: komunikacja werbalna

  Value: 35%

Zastanów się, z czego może wynikać stosunek procentowy na korzyść komunikacji niewerbalnej.

Źródło: Englishsquare.

Mowa ciała

Komunikacja niewerbalna zwana jest także mową ciałamową ciała. Jej właściwe zrozumienie może dać nam więcej informacji niż komunikaty werbalne przekazywane podczas rozmowy. Obserwowanie mowy ciała, gestów, mimiki pozwala często zrozumieć prawdziwe intencje rozmówcy. Należy nadmienić, że każda osoba ma inne charakterystyczne dla siebie gesty, mimikę, tiki, sposób zachowania się w określonej sytuacji. Dlatego warto je obserwować, a zarazem pamiętać, że inni też uważnie nas obserwują.

Rcu8KeJXJnP4M

Konsternacja

Źródło: Englishsquare.

RqdZqJCgcxJgX

Nerwowość

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RVE0s3iGCQOhD/1645623811/1sZi1d5aVXBVtkvrmxpPBghT68fFFkY2. png">RVE0s3iGCQOhD

Ocenianie

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/R1OQpXExtDrOm/1645623813/17eChHqRFt3yZYcLePf5YJm6f8u7SpjD. png">R1OQpXExtDrOm

Otwartość

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RIgSVang1FVNA/1645623814/11noAgZ1GkccyRocAmupyulPlQEkvRQa. png">RIgSVang1FVNA

Podejrzliwość

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/RbMBJpdHF0gwD/1645623815/eo8eP0EV7Rv5fIQvoYj8Vm9LoiPoo0G7. png">RbMBJpdHF0gwD

Znudzenie

Źródło: Englishsquare. pl/portal/f/res-minimized/Rq9VUy2kdm0X1/1645623818/B56GlNiREUmRt5TjpUdiIlj98Q8cBsSa. png">Rq9VUy2kdm0X1

Wycofanie

Źródło: Englishsquare.

bg‑green

Przeanalizuj przedstawione na grafice przykłady mowy ciała i zastanów się, czy opis oddaje ich wymowę.

Jak skutecznie się porozumiewać

Istnieje wiele wzorów skutecznego porozumiewania się. Każdy z nas opracowuje własne strategie, jak osiągnąć zamierzony cel. Zawsze jednak należy pamiętać o podstawowych zasadach skutecznego porozumiewania się.

R1TFReRwcRBKH1
Mapa myśli. Zasady skutecznego porozumiewania się – nadawca. Lista elementów: Nazwa kategorii: nadawcaElementy należące do kategorii nadawcaNazwa kategorii: jasno formułuje swoje zdanieNazwa kategorii: mówi w sposób konkretnyi zrozumiały dla odbiorcyNazwa kategorii: patrzy rozmówcy w oczyNazwa kategorii: nie ukrywa uczućNazwa kategorii: zwraca uwagę na to,jak mówi, na ton,szybkośćwypowiadanych słów,intonację głosuNazwa kategorii: stara się uśmiechać,bo to wzmacnia pozytywnyodbiór wypowiedziNazwa kategorii: dopuszcza odbiorcę do głosuNazwa kategorii: mówi spokojnie, wyjaśniarzeczy niezrozumiałeNazwa kategorii: obserwuje reakcjęodbiorcy na swoje słowaKoniec elementów należących do kategorii nadawca

Źródło: Englishsquare.

R1JAorG5BM08b1
Mapa myśli. Zasady skutecznego porozumiewania się – odbiorca. Lista elementów: Nazwa kategorii: odbiorcaElementy należące do kategorii odbiorcaNazwa kategorii: cierpliwie słuchanadawcy, nie przerywajego wypowiedziNazwa kategorii: słucha z zainteresowaniemNazwa kategorii: utrzymuje kontakt wzrokowyNazwa kategorii: kiwnięciem głowy, mimikąpokazuje, że rozmowa jestdla niego ważnaNazwa kategorii: stara się za pomocąkrótkich komentarzyzapewniać nadawcę, żesłucha go i rozumieNazwa kategorii: zadaje pytaniaNazwa kategorii: stara się nie krytykowaćnadawcy publicznie,nie ośmieszać goKoniec elementów należących do kategorii odbiorca

Źródło: Englishsquare.

Oczywiście nie zawsze stosowanie się do tych zasad gwarantuje sukces, należy pamiętać, że każdy rozmówca jest inny. Do każdego należy trafić w odpowiedni, często indywidualny sposób.

Słownik

komunikacja interpersonalna

komunikacja interpersonalna

inaczej rozmowa; to wymiana komunikatów zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych między co najmniej dwoma osobami; jest ona składową komunikacji społecznej; składa się z wielu aktów mowy

komunikacja werbalna

komunikacja werbalna

komunikacja, w której środkiem jest język, to ogółem wymiana sensów między ludźmi za pomocą języka lub innego zestawu symboli; najczęściej towarzyszy jej także komunikacja niewerbalna

komunikacja niewerbalna

komunikacja niewerbalna

wszystkie komunikaty na kanałach innych niż język; to np. gesty, mimika; komunikaty te często nadawane są nieświadomie, choć część z nich może być nadawana i odbierana świadomie; komunikacja niewerbalna jest równie istotna, co werbalna

mowa ciała

mowa ciała

element komunikacji niewerbalnej; gesty, mimika, ruchy oczu, używanie przestrzeni w komunikacji

Potrzebujesz wsparcia?

Beko jest tutaj, aby Ci pomóc.

Wybierz produkt

Wskaż produkt, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Instrukcje obsługi

Wyszukaj numer urządzenia

Informacje gwarancyjne

Sprawdź naszą standardową gwarancję i rozszerzoną gwarancyjnę na komponenty

Skontaktuj się z nami

Chcesz się skontaktować?

Przewodnik napraw i części zamiennych

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Odwiedź naszą stronę wyszukiwania usług

Znajdź usługę

Zaleca się rozmrażanie zamrażarki mniej więcej raz w miesiącu lub gdy poziom szronu osiągnie grubość 0, 5 cm.

Chłodziarki z systemem odszraniania nie wymagają ręcznego rozmrażania.

Podczas działania chłodziarki możesz słyszeć odgłosy przypominające szum wody. Odgłosy te powstają, gdy w układzie chłodniczym przepływa ciecz i gaz. Nie jest to usterka.

Dźwięk ten może być również emitowany z sieci wodociągowej, jeśli chłodziarka jest wyposażona w urządzenie do wytwarzania lodu, lub podczas automatycznego rozmrażania, jeśli urządzenie ma funkcję odszraniania. Spróbuj określić, skąd pochodzi dźwięk. Jeśli dźwięk pochodzi z zamrażarki lub z obszaru pomiędzy dopływem wody a kostkarką do lodu, dźwięk ten jest zjawiskiem normalnym i po chwili ustanie automatycznie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas emitowania tego hałasu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Dźwięk ten informuje o otwartych drzwiach. Jeśli drzwi chłodziarki pozostaną otwarte, wspomniany alarm włączy się po kilku minutach. Alarm wyłączy się po zamknięciu drzwi.

Podczas przechodzenia pralki z jednego etapu do drugiego, na przykład z mieszania do wirowania, słychać stukot. W takim przypadku odgłos stukania jest normalny i nie oznacza uszkodzenia. 

Jeśli dźwięk jest rytmiczny, przyczyną może być ciężki przedmiot lub ciało obce w bębnie. Jeśli podejrzewasz, że tak właśnie jest, zatrzymaj pralkę i odprowadź wodę z wnętrza, aby usunąć przedmiot. 

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas emitowania tego hałasu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Te odgłosy są normalnym zjawiskiem podczas odprowadzania wody z bębna. Ustaną one po całkowitym odprowadzeniu wody.

Silnik pralki może wydawać odgłosy buczenia lub furkotu podczas wirowania bębna. Jeśli słyszysz tylko te dźwięki podczas odprowadzania wody z urządzenia, może to oznaczać problem z wężem odpływowym. 

Wąż odpływowy usuwa wodę z bębna. Nie powinien on być wygięty ani zatkany. Sprawdź wąż i w razie potrzeby odblokuj lub wyprostuj go.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas wydawania tego dźwięku, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

Jeśli dźwięk jest rytmiczny, przyczyną może być nierównomierne obciążenie lub ciało obce w bębnie. W przypadku podejrzenia, że zaszła taka sytuacja, należy zatrzymać pralkę i spuścić wodę z wnętrza. Usuń obce przedmioty lub dodaj inne rzeczy, takie jak ręczniki, aby zrównoważyć obciążenie bez przekraczania dopuszczalnego limitu pojemności urządzenia.

Te odgłosy mogą być również spowodowane uderzeniem urządzenia w węże znajdujące się z tyłu, na ścianie lub w szafce. Sprawdź, czy węże są prawidłowo zamocowane i czy urządzenie nie zmieniło pierwotnego położenia. 

Na koniec należy sprawdzić, czy urządzenie stoi poziomo i stabilnie na stopkach. Spróbuj zakołysać pralką z boku na bok lub do przodu i do tyłu. Nadmierne kołysanie może być spowodowane nierówną podłogą lub nieprawidłowym wypoziomowaniem stopek urządzenia.

Sprawdź wypoziomowanie urządzenia za pomocą poziomicy spirytusowej. Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, należy wyregulować stopki, sięgając pod chłodziarkę i wyszukując dwie nóżki z przodu. Należy je obrócić w prawo lub w lewo, aż stabilnie zetkną się z podłogą.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady dotyczącej produktu, kupujesz akcesoria, czy po prostu chcesz wyrazić opinię - jesteśmy tu dla Ciebie.

222 50 14 14Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18

Potrzebujesz więcej wsparcia?

Znajdź najczęściej zadawane pytania, przewodniki wideo, artykuły i nie tylko.

 • PL
 • EN
 • 22 610 85 49
 • 22 610 63 92
 • comparta@comparta. pl
 • ul. Marmurowa 7, Warszawa
 • od 9:00 do 17:00
 • Facebook
 • Linkedin
 • COMPARTA - Automatyka przemysłowa

  Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Frigidaire Ffc13c4cw0

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Frigidaire Ffc13c4cw0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Frigidaire Ffc13c4cw0