Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Epson Eb X200

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Epson Eb X200 może zapewnić wiele korzyści, w tym zwiększoną wydajność, poprawioną stabilność i funkcjonalność oraz lepszą współpracę z innymi urządzeniami. Aby wykonać aktualizację, należy najpierw pobrać najnowszy firmware z oficjalnej strony internetowej Epson. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją, aby zainstalować firmware. Po zakończeniu aktualizacji zaleca się przetestowanie sprzętu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Jeśli wystąpią problemy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Epson, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Epson Eb X200

Identyfikator artykułu: 00159318 / Ostatnia modyfikacja: 27. 01. 2022

Drukowanie

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest jednym ze sposobów na automatyczne ponowne uruchomienie i łatwe zaktualizowanie urządzenia Walkman przy użyciu aplikacji Media Go.

Przed zaktualizowaniem oprogramowania należy wykonać następujące czynności:

 • Urządzenie Walkman musi być podłączone do komputera
 • Upewnij się, że aplikacja Media Go jest używana na komputerze
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci (routera), aby urządzenie Walkman mogło wykryć dostępną aktualizację oprogramowania
 • Jeśli aktualizacja oprogramowania zostanie znaleziona, zainstaluj najnowsze oprogramowanie dostępne dla urządzenia Walkman
 • Aplikacja Media Go umożliwia tylko aktualizację oprogramowania urządzenia Walkman

UWAGI:

 • Nie wszystkie modele urządzeń Walkman są zgodne z oprogramowaniem Media Go. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Walkman 
 • Sposoby aktualizacji urządzenia Walkman zależą od dostępnej aktualizacji oprogramowania. Szczegółowe informacje o obsługiwanych metodach aktualizacji można znaleźć w funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia Walkman


Aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN®, wykonaj następujące czynności:

UWAGA:

 • Upewnij się, że urządzenie Walkman jest podłączone do komputera i nie jest używane podczas wykonywania aktualizacji.
 • Przed aktualizacją w pełni naładuj baterię urządzenia Walkman
 • Przed aktualizacją oprogramowania może być konieczne zalogowanie się jako Administrator.
 1. Podłącz urządzenie Walkman do komputera.
 2. Uruchom aplikację Media Go na komputerze.
 3. W lewym panelu ekranu Media Go kliknij opcję WALKMAN.

 4. Kliknij na ekranie Update WALKMAN Software (Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia WALKMAN) opcję Install (Zainstaluj).

  UWAGA: Jeśli komunikat dotyczący aktualizacji nie pojawi się, aktualizacja oprogramowania nie jest konieczna.

 5. Gdy pojawi się okno powiadomienia o aktualizacji, przeczytaj jego treść. W prawym dolnym rogu zaznacz pole wyboru I agree to the above (Zgadzam się na powyższe warunki).
 6. Kliknij przycisk Update now (Zaktualizuj teraz).
 7. Aby wykonać aktualizację oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 8. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK.

  UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia Walkman z systemem Android należy włączyć opcję USB auto connection (Automatyczne połączenie USB).

Rozwiązywanie innych problemów podczas aktualizacji oprogramowania

 • Okno powiadomienia o aktualizacji nie pojawia się na komputerze. Aby rozwiązać problem, należy wykonać poniższe czynności.
  • Sprawdź, czy komputer ma aktywne połączenie z Internetem
  • Zakończ aplikację Media Go, a następnie uruchom ponownie komputer

   UWAGA: Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna, komunikat powiadomienia pojawi się w oknie podsumowania urządzenia Walkman

 • Jak przywrócić poprzednią wersję oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Walkman

  Nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Walkman. Można tylko zainstalować najnowszą wersję.

  • Społeczność Sony

   Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

  Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla pamięci...